Polska

Branża turystyczna w Polsce już w marcu odnotowała duże spadki

Branża turystyczna w Polsce już w tegorocznym marcu odnotowała duże spadki. W miesięcy tym liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych była o ok. 65 proc. niższa w porównaniu z marcem ub. roku.

Branża turystyczna w Polsce zmaga się z wybuchem pandemii

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. W związku z ogłoszeniem w Polsce od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzone ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu br., pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów. Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br.

Według wstępnych danych w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych.

Zobacz także: Branża turystyczna mocno odczuje brak turystów z Rosji. Gdzie podróżują Rosjanie?

W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65 proc. Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

turysci marzec

Najniższe spadki (ok. 60 proc.) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim. Turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69 proc.

Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70 proc.), a najmniej w motelach (o 55 proc.) i zakładach uzdrowiskowych (o 50 proc.).

W marcu 2020 r. zmalała liczba obiektów noclegowych ogłaszających się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Na dzień 31 marca br. ich liczba spadła o ok. 39 proc. w porównaniu do analogicznego dnia roku poprzedniego.

Zobacz także: Branża hotelarska odbudowuje się po pandemii. Pomógł bon turystyczny

Wydatki na turystów spadły aż o 10,4 mld złotych

Według wstępnych szacunków w I kwartale 2020 r. wydatki związane z podróżami turystów krajowych i zagranicznych w Polsce wyniosły ok. 10,4 mld zł (uwzględniając tempo wzrostu wydatków w pierwszych kwartałach trzech ostatnich lat oraz szacunkowe dane dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 17 proc.

W przypadku odwiedzających jednodniowych – ich wydatki na terenie Polski wyniosły ok. 6,6 mld zł i były niższe o ok. 14 proc. niż przed rokiem.

W sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu się osób, strata związana z brakiem wydatków poniesionych w Polsce w związku z podróżami może wynieść od ok. 24,0 mld zł (przy uwzględnieniu poziomu wydatków z II kwartału 2019 r.) do 25,7 mld zł (przy założeniu tempa wzrostu tych wydatków w okresie styczeń-marzec z trzech ostatnich lat).

turysci marzec2

źródło: GUS

https://obserwatorgospodarczy.pl/2021/06/27/polska-turystyka-odnotowala-fatalne-wyniki-w-2020-roku/

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker