Uncategorized

Ranking HDI 2020: Polska zalicza spadek w zestawieniu

W opublikowanym rankingu HDI 2020, Polska pomimo poprawy swojego wyniku zaliczyła spadek w zestawieniu. Liderem, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Norwegia. Ranking HDI 2020 obył się bez większych niespodzianek.

Ranking HDI to wskaźnik określający poziom rozwoju społecznego w oparciu o cztery kryteria:

  • średnia długość życia,
  • średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych,
  • oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia,
  • PKB per capita według parytetu siły nabywczej.

Biorąc pod uwagę te cztery składowe, określa się jakość życia mieszkańców danego kraju. HDI uważany jest za lepszy wskaźnik mierzący jakość życia aniżeli PKB, które nie uwzględnia wielu innych składowych, a zawiera się w HDI.

W tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednio, uwzględniono 189 państw świata. Na czele zestawienia standardowo są najbogatsze kraje świata, z których znaczna część położona jest w Europie.

Nota rankingowa zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 jest najniższą notą, a 1 notą maksymalną.

W tegorocznej edycji, podobnie jak w wielu poprzednich, najlepszym krajem do życia wg rankingu HDI jest Norwegia, która osiągnęła rezultat na poziomie 0,957 podczas gdy rok temu odnotowała wynik o 0,003 punktu gorszy.

Zmieniło się natomiast nieco na drugim miejscu, gdzie ex aequo znalazły się Szwajcaria i Irlandia z rezultatem na poziomie 0,955. W ubiegłym roku to Szwajcaria była nieznacznie przed Irlandią. Na miejscu czwartym również ex aequo znalazł się Hongkong i Islandia z wynikami 0,949.

Spadek na szóstą pozycję z czwartej zanotowali Niemcy i to pomimo faktu, że poprawili swój rezultat z 0,939 do 0,947. Na siódmym miejscu znalazła się Szwecja (0,945), na ósmy ex equo Niderlandy i Australia (0,944), a na dziesiątej pozycji uplasowała się Dania z rezultatem 0,940.

Ranking HDI 2020: Spadek Polski pomimo poprawy wyniku

Polska w najnowszym zestawieniu spadła na z 32. na 35. miejsce na świecie pomimo poprawy swojego rezultatu z 0,872 na 0,880. W zeszłorocznym zestawieniu zrównaliśmy się z Grekami i zbliżyliśmy się na 0,001 punktu do Cypru. Byliśmy także przed Litwą. W tym roku Cypr i Grecja nas zdystansowały, a Litwa wyprzedziła w zestawieniu, podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z krajów byłego bloku wschodniego najlepiej radzi sobie Słowenia z rezultatem na poziomie 0,917 co daje jej 22. miejsce na świecie. Nieco dalej są Czesi z wynikiem 0,900 dzięki czemu plasują się na 27. pozycji.

Kraje bardzo wysoko rozwinięte i wysoko rozwinięte

Dolną granicą wejścia do grona krajów „bardzo wysoko rozwiniętych” jest granica 0,800 punktów. W sumie w najwyższej kategorii znajdują się 64 kraje, z czego ostatni jest Mauritius z wynikiem 0,804.

Grono krajów bardzo wysoko rozwiniętych powiększyło się o cztery państwa. Awans, oprócz Mauritiusu, zaliczyła Serbia, Kostaryka, Gruzja oraz Panama. Spadek natomiast zaliczyły Seszele, które znalazły się na najwyższym miejscu w grupie krajów „wysoko rozwiniętych” z wynikiem 0,796.

Zestawienie krajów wysoko rozwiniętych zamyka natomiast będący na 119. pozycji Gabon z wynikiem 0,703.

Wśród państw średnio rozwiniętych na czele jest Kirgistan z wynikiem 0,697, natomiast na końcu Komory z rezultatem 0,554, które zajmują 156. miejsce na świecie.

Kategoria najbiedniejszych krajów świata to „państwa nisko rozwinięte”. Wśród nich liderem jest Mauretania, która prawdopodobnie za rok wskoczy do grona państw średnio rozwiniętych. Mauretania osiągnęła rezultat 0,546, podczas gdy rok temu odnotowała 0,527 punktu. Na samym końcu całego zestawienia jest Niger z rezultatem 0,394, od którego tylko nieznacznie lepsza jest Republika Środkowoafrykańska (0,397) oraz Czad (0,398).

Średnia dla świata wynosi 0,737, co daje 99. miejsce na świecie. Jest to rezultat identyczny do tego jaki osiągnęła Mongolia. Z kolei średnia dla krajów OECD, do której zalicza się Polska wynosi 0,900, czyli dokładnie tyle ile mają Czechy.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker