Europa

Belgia zamyka elektrownie jądrowe i zwiększa emisję CO2

Jak informują autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), 27 sierpnia Komisja Europejska wydała zezwolenie belgijskiemu rządowi na subsydiowanie budowy nowych elektrowni gazowych. Belgia zamyka elektrownie jądrowe i planuje zastąpić energię atomową gazem. Decyzja tamtejszego rządu o wycofaniu z eksploatacji elektrowni jądrowych zwiększy emisję dwutlenku węgla aż o 21%. 

Niebezpieczne elektrownie atomowe

Analitycy PIE donoszą, że aktualnie Belgia korzysta z 7 reaktorów jądrowych. Co najmniej dwa z nich już dawno powinny być wycofane z eksploatacji. Jak wskazuje redaktorka GLOBEnergiielektrownie Doel 4 (okolice Antwerpii) oraz Tihange 2 (okolice Liege) stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców Belgii. W 2012 roku we wspomnianych elektrowniach przeprowadzono badania z wykorzystaniem ultradźwięków. Wykazały one, że w komorach ciśnieniowych tych reaktorów znajduje się tysiące mikropęknięć.  

Jak możemy wyczytać w artykule na GLOBEnergii:

„Mimo tego, że reaktory nie powinny zostać ponownie włączone ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa nuklearnego oraz ze względów formalnych (w ramach procedury współdecydowania z krajami ościennymi), przywrócono ich działanie”.

Belgia zamyka elektrownie jądrowe

Belgijscy politycy na długo przed badaniami wiedzieli, że trzeba zacząć zamykać stare i niebezpieczne elektrownie atomowe. W 2003 roku belgijski parlament podjął decyzję o stopniowym wyłączaniu starych reaktorów atomowych. Jednak, jak informują badacze PIE, Belgia nie wywiązuje się z tego zobowiązania. Reaktory Doel 1 i Doel 2 miały zostać zamknięte w 2015 roku. Niestety jak możemy wyczytać w najnowszym tygodniu PIE:

„Okres ich eksploatacji został przedłużony o kolejne 10 lat ze względu na ryzyko niedoborów mocy w systemie energetycznym”.

W kraju tym dalej funkcjonują stare elektrownie jądrowe mimo tego, że nie zostały one odpowiednio przebadane pod względem ich wpływu na środowisko. Opisana tutaj sytuacja spowodowała, że w 2018 roku rząd Belgii został pozwany przed TSUE. 

Udział energii jądrowej

Do tego Belgia ma zastąpić energię atomową gazem. W kraju, w którym 40% energii pochodzi z elektrowni jądrowych, opisywana zmiana przyczyni się do znacznego zwiększenia emisji dwutlenku węgla. Analitycy PIE wskazują, że:

„Według szacunków Federalnego Biura Planowania, zakończenie eksploatacji reaktorów jądrowych przełoży się na wzrost emisji całej belgijskiej gospodarki o 12 proc. – ze 108 mln ton ekw. CO2  w 2020 r. do 121 mln ton ekw. CO2  w 2026 r., z czego emisje ze spalania paliw kopalnych wzrosnąć mają o 21 proc. z 79 mln ton do 95 mln ton ekw. CO2”.

Zobacz także: Złoża uranu w Polsce. Ile ich jest i czy opłaca się je wydobywać?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker