Finanse

Podatek CIT to przykład wyścigu do dna, który wygrywa Europa

Podatek CIT będący podatkiem nakładanym na podmioty prawne, jest obecny w światowej gospodarcze od dawna. Niemniej jednak od dawna trwa także tzw. wyścig do dna, który polega na zmniejszaniu obciążeń podatkowych przede wszystkim dla dużych podmiotów, które płacą CIT. Jak więc wyglądają zmiany w podatku CIT na świecie?

Według Tax Fundation w 2020 roku podatek CIT lub inny podatek korporacyjny obowiązywał w większości jurysdykcji na świecie. Średnio podatek ten wynosił 23,85% i jest to znacznie mniejszy poziom niż jeszcze cztery dekady temu. W 1980 roku średnia wysokość stawki podatku CIT wynosiła 40,11% i była blisko dwukrotnie wyższa niż obecnie. Obecnie większość jurysdykcji, jeśli nakłada podatek CIT, to jest on poniżej poziomu 30%.

Wysokość tego podatku zmieniają się także w krótszych okresach. Oprócz proponowanego przez USA globalnego podatku, który ma wynieść 21%, poszczególne jurysdykcje zmieniają wysokość stóp podatku CIT. W 2020 roku przede wszystkim zmiany te polegały na obniżaniu podatków. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że był to okres pandemii i większość państw zmniejszała obciążenia nakładane na podmioty gospodarcze kosztem większego długu.

10 państw zmieniło stopę podatku CIT. Tylko jedno z nich ją zwiększyło

W ubiegłym roku dziesięć państw zmieniło stopy podatku CIT, z czego tylko jedno podwyższyło. Państwem, które w 2020 roku podwyższyło stopy podatku CIT była Mikronezja. Ten mały wyspiarski kraj na Oceanie Spokojnym podniósł stopę podatku od osób prawnych aż o 9 p. proc. z 21 do 30%.

Pozostałe kraje, do których zalicza się Armenia, Belgia, Francja, Grenlandia, Kolumbia, Polinezja Francuska, Togo oraz Zimbabwe, postanowiły obniżyć stopy podatku CIT. Najmniej CIT obniżyły Togo (z 28% na 27%), Polinezja Francuska (z 26% na 25%) oraz Kolumbia (z 33% na 32%). Nieco większą zmianę niż o 1 p. proc., bo o 1,03 p. proc. wprowadziło Zimbabwe (z 25,75% do 24,72%).

Jeśli chodzi o pozostałe państwa, to zmiany wyglądają następująco:

Armenia o 2 p. proc. z 20% do 18%

Francja o 2,41 p. proc. z 34,43% do 32,02%

Monako o 3 p. proc. z 31% do 28%

Belgia o 4,58 p. proc. z 29,58% do 25%

Grenlandia o 5,3 p. proc. z 31,8% do 26,5%.

Jak wynika z danych Tax Fundation stawkę CIT w tym roku i przyszłych obniżyły lub obniżą: Szwecja, Niderlandy oraz kolejny raz Francja.

Większość jurysdykcji, bo 117 miało stawki podatku CIT między 20 a 30%. W przypadku USA, Stany Zjednoczone ze stawką na poziomie 25,77% miały 85. najwyższą stawkę podatkową na świecie.

Egzotyczne kraje z najwyższą i najniższą stopą podatku CIT

Obecnie największą stawkę podatku od osób prawnych mają Komory – 50%. Na drugim miejscuy jest Portoryko – 37,5%, a na trzecim Surinam – 36%. Stawki powyżej 32% mają głównie państwa w Afryce oraz małe wyspiarskie państwa na Karaibach i Oceanii.

Na drugim końcu zestawienia (poza 15 państwami, gdzie CIT nie obowiązuje) jest Barbados ze stawką na poziomie 5,5%. Tuż za nim znajdują się dwa środkowoazjatyckie państwa – Uzbekistan ze stawką 7,5% oraz Turkmenistan ze stawką 8%. Poza tym zestawienie państw z najniższym CIT-em opanowały w dużej mierze kraje europejskie. Na 20 takich państw, aż 12 jest w Europie. Warto jednak zauważyć, że głównie są to małe państwa, spośród których najludniejsze są 10-milionowe Węgry.

2020 Corporate Tax Rates Around the World FV 01 011

Spośród państw, które CIT-u nie wprowadziły, poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi są to małe wyspiarskie kraje mające miano rajów podatkowych. Większość z nich znajduje się na Karaibach i Pacyfiku.

Europa a Podatek CIT

Biorąc pod uwagę kontynenty i organizację, to największą średnią stawkę podatku CIT mają kraje Afrykańskie, gdzie wynosi ona 28,5%. Na drugim miejscy jest Ameryka Południowa (27,54%), a na trzecim Ameryka Północna (26,06%). Najniższą stopę podatku CIT ma natomiast Europa – 19,99%. Należy jednak zauważyć, że zaniża tę średnią kilka małych państw, które mają niskie stopy podatkowe. Gdyby uwzględnić w wyliczeniach PKB państwa, to okaże się, że stopa podatku CIT wynosi w Europie 24,61%. Jest to efekt wyraźnie wyższych stawek w największych europejskich gospodarkach. Niemniej jednak ciągle jest to najniższy wynik spośród wszystkich kontynentów.

Średnia stawka podatku CIT na świecie wynosi 23,85%. Gdyby jednak uwzględniać wielkość gospodarek, to wówczas średnia stawka wynosi 25,85%. Dla porównania podstawowa stawka podatku od osób prawnych w Polsce jest równa 19%.

Zobacz także: Podatek CIT w USA to iluzja. Amerykanie w jego egzekwowaniu są najgorsi w OECD

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker