Polska

Gospodarka wodorowa w Polsce nabiera rozpędu!

Gospodarka wodorowa w Polsce nabiera rozpędu. W połowie października 138 podmiotów podpisało porozumienie zakładające wspólne działanie na rzecz rozwoju tej dziedziny gospodarki.

Gospodarka wodorowa nabiera rozpędu

Jednym ze 138 sygnatariuszy jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która aktywnie działa by rozwijać branżę wodorową w naszym kraju. To właśnie ARP S.A. zaangażowana jest w rozwój kilku Dolin Wodorowych w naszym kraju.

– Bardzo ważne dla nas jest, aby dostarczać jak najwięcej zielonej energii inwestorom w obszarze nowoczesnych technologii.  Zachęcamy ich do lokowania przedsiębiorstw w zarządzanych przez nas specjalnych strefach ekonomicznych. Europejski Zielony Ład będzie wymuszał zaangażowania dużych środków finansowych w krótkim czasie. Chcemy przygotować kompleksowy instrument, który pozwoli sfinansować m.in. transformację energetyczną dla wybranych podmiotów czy jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy też biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii, bo w naszej grupie kapitałowej są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu – podkreśla Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Porozumienie podpisali przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Stronę rządową reprezentował Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Zobacz także: Śląska Dolina Wodorowa drugą z pięciu, które mają powstać na terenie Polski

Jak zaznaczył minister Kurtyka – Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

– Dzisiejsze wydarzenie, jest dla mnie osobistą satysfakcją, ponieważ wokół kierowanego przeze mnie ministerstwa powstają inicjatywy skupiające wiele instytucji i przedsiębiorstw, które jednoczą się wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie. To również kolejny dowód na to, że Polska staje w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej. Do realizacji tego celu służą m.in. Doliny Wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej – skomentował podpisanie porozumienia minister Michał Kurtyka.

Upowszechnienie wodoru to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, która została przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a która w ciągu najbliższych tygodni zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

Jak na razie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A poinformowała, że dwie Doliny Wodorowe powstaną na Śląsku oraz jedna na Podkarpaciu.

Zobacz także: W Rzeszowie ma powstać „Podkarpacka Dolina Wodorowa”

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker