Polska

Najlepsze lokalizacje inwestycyjne w Polsce: Metropolia Krakowska

Polska jest jednym z 10 europejskich państw z największą liczbą inwestycji zagranicznych zgodnie z wynikami corocznego badania EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2020” zajmuje 7 miejsce tuż przed takimi rynkami jak Rosja, Turcja czy też Irlandia. A gdzie są najlepsze lokalizacje inwestycyjne w Polsce?

Podobnie w ubiegłorocznym zestawieniu krajów w które warto inwestować, przygotowanym przez U.S. News & World Report Polska znalazła się na 6 pozycji pod względem stabilności ekonomicznej oraz atrakcyjności inwestycyjnej.

Na przestrzeni ostatnich lat według dużej liczby inwestorów środek ciężkości dla inwestycji zagranicznych został przesunięty na wschód i aktualnie znajduje się między Niemcami a Polską. We wspomnianym wyżej raporcie EY 56% inwestorów wskazuje Europę Zachodnią jako jedną z trzech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla swojego biznesu. Jako kolejna wymieniana jest Europa Środkowo-Wschodnia (ten kierunek wskazuje 40% badanych), która wyprzedziła Chiny. Te czynniki, choć nie oddają zawsze dokładnie faktycznych inwestycji, są oznaką atrakcyjności Polski jako miejsca dokonywania inwestycji w niedalekiej przyszłości.

Zobacz także: Metropolia Krakowska – obszar inwestycji z potencjałem

Bardzo dobry wizerunek Polski jest ściśle powiązany z coraz większym zainteresowaniem inwestycjami w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę wszystkie bezpośrednie inwestycje przypadające na Europę region środkowo-wschodni przyciągał aż 31% z nich, czyli więcej niż Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Belgia razem wzięte. Dodatkowo według respondentów badań EY z ostatnich lat Europa Środkowo-Wschodnia jest coraz częściej postrzegana jako przyszłościowa alternatywa dla Chin.

Najlepsze lokalizacje inwestycyjne w Polsce. Gdzie inwestować najlepiej?

Jednym z regionów o największym potencjale gospodarczym jest Małopolska, zlokalizowana w południowo-wschodniej części Polski co sprawia, że jest jednocześnie centralnym punktem na mapie Europy.

Region Małopolski wraz z jego centrum, którym jest Metropolią Krakowską, na którą składa się 15 sąsiadujących ze sobą gmin ma ugruntowany wizerunek oraz ogromny potencjał rozwojowy, między innymi w obszarze innowacyjności oraz nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki.

Kraków największe miasto Metropolii, to również drugie w Polsce miasto pod względem liczby ludności oraz powierzchni, które w klasyfikacji Top10 Easter European Cities of the Future zajmuje aktualnie 10 pozycję wśród miast, 8 w kategorii potencjału gospodarczego oraz 7 w kategorii przyjazność biznesowa.

Co sprawia, że Metropolia Krakowska jest tak atrakcyjna dla inwestorów?

Główne powody dla, których zagraniczni przedsiębiorcy decydują się się na inwestycje w regionie to przede wszystkim:

– wysokiej jakości kapitał ludzki oraz relatywnie niskie koszty pracy przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości oraz wydajności

– lokalizacja w centrum Europy

– preferencyjne warunki prowadzenia biznesu

– dostęp do najlepszej w kraju infrastruktury edukacyjnej stymulującej innowacyjne projekty

– gotowe do zainwestowania tereny inwestycyjne położone w świetnie funkcjonujących Strefach Aktywności Gospodarczej

Poznajmy się bliżej! Szczegółowa publikacja o Metropolii

Więcej o Metropolii Krakowskiej oraz powodach, dla których warto tu mieszkać, spędzać wolny czas, rozwijać się i prowadzić biznes można dowiedzieć się z publikacji przygotowanej w ramach projektu Kraków Metropolitan Area for Business. Znajdują się w niej m.in. najważniejsze dane statystyczne dotyczące obszaru metropolitalnego w całości oraz indywidualnie opracowane dla poszczególnych gmin Metropolii Krakowskiej. Warto zerknąć także jak Metropolia Krakowska prezentuje się na tle innych, krajowych i zagranicznych Metropolii, jakie zachęty inwestycyjne oferuje i dlaczego warto tu żyć i prowadzić biznes.

Jako potencjalny inwestor znajdziesz tam również informacje o oferowanych zachętach inwestycyjnych dla przedsiębiorców, ulgach podatkowych, grantach rządowych czy też innych środkach pomocowych oraz możliwościach wsparcia dla zainteresowanych inwestycjami w obszarze Metropolii Krakowskiej.

Pełną treść publikacji znajdziesz pod poniższym linkiem

Krakow Metropolitan Area Full of opportunieties

Projekt KMA4Business finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski
Więcej informacji na
https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker