GospodarkaNewsPolska

Nierówności w Polsce rosły błyskawicznie od 1990 roku

W raporcie World Inequality Report 2022 grupa naukowców przeanalizowała między innymi skalę nierówności w Polsce. Z ich badania wynika, że Polska jest krajem charakteryzującym się wysokimi nierównościami dochodowymi, majątkowymi i w emisji dwutlenku węgla. Choć badacze przyznali również, że w naszym kraju nierówności międzypłciowe są na znacznie niższym poziomie niż w innych państwach.

Nierówności w Polsce rosły na praktycznie wszystkich płaszczyznach

Jak informują autorzy raportu, od 1990 roku nierówności w Polsce rosły spektakularnie szybko. Polska Rzeczpospolita Ludowa borykała się z wieloma problemami, jednak nierówności dochodowe nie były jednym z nich. W 1990 roku najbiedniejsze 50 proc. społeczeństwa uzyskiwało 28 proc. dochodu narodowego, a najbogatsze 10 proc. 20 proc dochodu narodowego. Po upadku PRLu sytuacja zaczęła się błyskawicznie zmieniać. W 2021 roku udział biedniejszej połowy społeczeństwa w dochodzie narodowym wynosił już tylko 20 proc, a udział 10 proc. najbogatszych Polaków wzrósł do 38 proc. 

dystrybucja bogactwa w Polsce

Badacze wskazują, że stosunkowo wysoki poziom nierówności w Polsce, można zaobserwować również na płaszczyźnie majątkowej. Średni majątek 10 proc. najbogatszych Polaków wynosił w 2021 roku 791 130 złotych. W ich rękach znajdowało się aż 61 proc. prywatnego bogactwa. W tym samym czasie najbiedniejsze 50 proc. społeczeństwa miało więcej długów niż aktywów. Sytuacja ta wynika po części z tego, że w Polsce statystyczny majątek gospodarstwa domowego dalej jest stosunkowo mały. Wynosi on jedynie 49 400 euro. Dla porównania w Rosji, która ma niższy poziom PKB per capita od nas, wartość ta szacowana jest na 52 000 euro.  

Z analizy badaczy wynika, że przeciętny Polak wyemitował do atmosfery 9,4 ton CO2 w 2019 roku. Jednak i tutaj da się zauważyć istnienie sporych nierówności w Polsce. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, Polak należący do biedniejszej połowy społeczeństwa wyemitował do atmosfery 5,4 ton CO2 w 2019 roku. W tym samym czasie osoba należąca do 10 proc. najbogatszych mieszkańców naszego kraju wyemitowała 27,2 ton CO2. 

Nierówności klimatyczne

Nierówności międzypłciowe są u nas stosunkowo niskie

Co warto zaznaczyć, nierówności międzypłciowe były u nas stosunkowo niskie. Jak możemy wyczytać w raporcie:

W Polsce udział kobiet w dochodach z pracy wynosi 40 proc. Wartość ta jest znacznie wyższa od średniej światowej (35 proc.).

Badacze zaznaczają, że sytuacja ta jest skutkiem wprowadzenia w Polsce komunizmu. W krajach należących do bloku wschodniego władze skutecznie zwiększały liczbę kobiet na rynku pracy. Ten fakt bardzo dobrze widać w statystykach. Udział kobiet w krajach kiedyś należących do bloku komunistycznego wynosi obecnie średnio 41 proc.

Zobacz także: Nierówności dochodowe: wzrost zamożności Polaków, to efekt bogacenia się najbogatszych

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker