EuropaFinanse

Euro w Bułgarii już w 2024 roku. W Chorwacji prawdopodobnie w 2023

Euro w Bułgarii zagości prawdopodobnie już 1 stycznia 2024 roku. Takie informacje przekazała Minister Finansów Bułgarii – Kirił Ananiew. Ponadto podobne plany ma Chorwacja, która do strefy euro chce przystąpić rok wcześniej.

Wchodząc do strefy euro, państwa zobowiązują się do przyjęcia wspólnej waluty. Obecnie jedynym wyjątkiem jest Dania, która negocjując akcesję do UE, zastrzegła sobie suwerenność monetarną. Reszta państw euro musi przyjąć, jednak nie ma jasno określonych ram czasowych do kiedy ma to zrobić. Tym oto sposobem poza strefą euro oprócz wspomnianej Danii są: Polska, Czechy, Węgry, Szwecja, Rumunia, Chorwacja oraz Bułgaria. Wkrótce ta grupa jeszcze się uszczupli, gdyż w 2023 roku faktem ma się stać euro w Chorwacji, a rok później strefa euro rozszerzy się o terytorium Bułgarii.

By euro w Bułgarii mogło być w ogóle rozważane, kraj musiał przystąpić do mechanizmu ERM II. W momencie wejścia do tego systemu kraj jest zobligowany przez przynajmniej dwa lata zachować stabilny kurs walutowy. Wahania kursu walutowego nie mogą być większe niż +/- 15% od przyjętego kursu odniesienia.

Zobacz także: Euro w Bułgarii: rząd planuje wejście kraju do strefy euro w styczniu 2024 r.

Ponadto kandydat do strefy euro musi spełnić również pozostałe kryteria, które wraz z ERM II są nazywane kryteriami konwergencji. Oprócz mechanizmu stabilizacji kursu walutowego zaliczają się do nich:

  • Kryterium stabilności cenowej. Inflacja nie może się różnić o więcej niż 1,5 punktu procentowego średniej inflacji trzech państw o najstabilniejszym poziomie cen
  • Kryteria fiskalne. Deficyt budżetowy w danym roku nie może być wyższy niż 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może przekraczać poziomu 60 proc. PKB.
  • Kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa nie może się różnić o więcej niż 2 pkt proc. średniej stóp procentowych trzech państw o najniższej inflacji. Tzn., że do oceny brane są te same państwa co w kryterium stabilności cenowej. Do oceny wysokości stóp procentowych brane jest oprocentowanie obligacji skarbowych.

Euro w Bułgarii od 1 stycznia 2024 roku

Bułgaria ogłosiła chęć przyjęcia euro już w 2018 roku podczas bułgarskiej prezydencji w Radzie UE. Dokumenty w tej sprawie zostały złożone do Europejskiego Banku Centralnego w kwietniu 2020 roku, a w lipcu tego samego roku lew bułgarski oraz chorwacka kuna stały się częścią mechanizmu ERM II. Już w lipcu 2021 roku bułgarski rząd potwierdził o swoich zamiarach wprowadzenia euro w Bułgarii z początkiem 2024 roku. Kilka dni temu Minister Finansów Bułgarii Kirił Ananiew potwierdził, że przygotowania do przyjęcia euro w Bułgarii postępują i termin zostanie dotrzymany.

Potwierdziliśmy nasz cel, jakim jest przyjęcie przez Bułgarię euro 1 stycznia 2024 r. Technicznie wszystko postępuje dobrze, wykonujemy całą konieczną pracę, sądzę więc, że nie będzie problemów – powiedział Ananiew w rozmowie z Reutersem.

Płatność euro w Chorwacji możliwa już w 2023 roku

Chorwacja z kolei do strefy euro zamierza przystąpić już w 2023 roku, czyli po niespełna 10 latach od akcesji do UE. By euro w Chorwacji stało się faktem, potrzebna jest pozytywna ocena Komisji Europejskiej na wiosnę tego roku, a następnie decyzja Rady Europejskiej latem bieżącego roku.

Zobacz także: Populacja Chorwacji skurczyła się o prawie 10% w ciągu dekady!

Choć wstąpienie Chorwacji do strefy euro będzie pozwalać na płatności wspólną walutą, to już teraz gospodarka Chorwacji jest silnie zeuroizowana. To z kolei oznacza, że przyjęcie euro jest dla Chorwatów formalnością. Wynika to z silnego uzależnienia chorwackiej gospodarki od turystyki. Z tego powodu już teraz płacenie euro w Chorwacji jest stosunkowo powszechne.

Jak podaje Chorwacki Bank Centralny, Chorwacja spełnia kryteria konwergencji nieprzerwanie od 2016 roku. Dlatego bankierzy uważają, że pozytywne oceny organów UE są formalnością, podobnie jak przyjęcie euro w 2023 roku.

Zobacz także: Czy Polska musi przyjąć euro?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker