Polska

Podwyżki w ochronie zdrowia jeszcze w 2022? Jest projekt ustawy

Podwyżki w ochronie zdrowia mogą obowiązywać już od lipca tego roku. Nowelizacja ustawy poddawana jest aktualnie publicznym konsultacjom.  

Podwyżki w ochronie zdrowia

Resort zdrowia zapowiada realizację założeń z Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Według projektu ustawy od lipca pracownicy polskiego systemu ochrony zdrowia mogą liczyć na wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Według oficjalnych informacji na podwyżki będzie przeznaczone ponad 7 mld zł.

Zobacz także: Polska ma jeden z najbardziej niedofinansowanych systemów ochrony zdrowia w UE

Aktualnie dokument znajduje się w konsultacji publicznej. Projekt zakłada zmiany w w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na terenie Polski.

Na ile mogą liczyć pracownicy ochrony zdrowia?

Według założeń planowane podwyżki mają wynieść ponad 2 tys. zł w przypadku lekarzy specjalistów (I). W przypadku lekarzy specjalistów (II) podwyżka najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniesie 1,4 tys. zł. Tym samym płaca minimalna lekarzy specjalistów wyniesie po podwyżce 8 210 zł. W systemie podwyżek uwzględnieni będą również opiekuni medyczni oraz technicy ze średnim wykształceniem (z 3772 zł do 4870 zł, czyli o 1097 zł). Podwyżki obejmą również pielęgniarki ze średnim wykształceniem oraz ratowników medycznych (wzrost pensji o 1550 zł). Od lipca nowym systemem mają zostać objęci mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją (wzrost pensji o 1827 zł). Ich dotychczasowe zarobki wynosiły 5478 zł, a od lipca będzie to 7304 zł.
Nowelizacja ustawy obejmuje również zmodyfikowany podział na grupy zawodowe uwzględniające kwalifikacje wymagane do pełnienia danej funkcji. Wdrożone mają zostać nowe współczynniki pracy zgodnie z Trójstronnym Zespołem z listopada ubiegłego roku. Zaproponowano również powiązanie zasad wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym określanych w porozumieniu ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym. Po zmianach pensje mają określać wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.
Aktualnie można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji. Nowe wynagrodzenia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. To nie koniec zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. System wciąż wymaga większych nakładów finansowych, aby zaczął być efektywny.

Polecane artykuły

Back to top button