GospodarkaPolska

Mieszkańcy największych polskich miast najczęściej chcą zmienić miejsce zamieszkania

Najczęściej zmienić miejsce zamieszkania chcą mieszkańcy największych polskich miast, a najrzadziej ci żyjący w strefach podmiejskich. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest hałas oraz mała powierzchnia mieszkań. 

Mieszkańcy największych polskich miast najczęściej chcą zmienić miejsce zamieszkania

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, ponad 36 proc. mieszkańców największych polskich miast, wyraża chęć zmiany miejsca zamieszkania. Z kolei najrzadziej takie plany mają ludzie żyjący w strefach podmiejskich. Jedynie 26,8 proc. z nich ma zamiar w taki sposób postąpić. Jak zaznaczają analitycy PIE, deklaracje te są zbieżne z trendami migracyjnymi zaobserwowanymi w Polsce w ostatnich latach. Jak możemy wyczytać w tygodniku ich autorstwa:

Przykładowo, w 2019 r. 56 tys. osób wyprowadziło się ze stolicy województwa do obszaru podmiejskiego, zaś 28,5 tys. dokonało migracji odwrotnej. 

Chęć zmiany miejsca zamieszkania
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Zobacz także: Ceny mieszkań maleją. Pierwsze spadki odnotowano w Poznaniu

Głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest hałas oraz zbyt małe mieszkania. Przynajmniej tak wynika z badania, na które powołują się analitycy PIE. Z danych zamieszczonych na poniższym wykresie wynika, iż jedynie 57,4 proc. mieszkańców największych polskich ośrodków jest zadowolonych z braku hałasu. Dla porównania odsetek ten wynosi w strefach podmiejskich 80,1 proc., czyli jest on aż o 22,7 pkt proc. większy. Ponadto zaledwie 64,0 proc. ludności żyjącej w miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców deklaruje, że jest zadowolonych z wielkości mieszkania, w którym żyją. Z kolei odsetek ten na terenach podmiejskich jest większy o 16,9 pkt proc.

Największe wady miejsc zamieszkania
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Zobacz także: Realne ceny mieszkań w Warszawie są o 23% niższe niż w 2007 roku!

Średnia powierzchnia mieszkań w stolicach województw jest relatywnie mała i maleje

Jak zaznaczają analitycy PIE, średnia powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania jest w największych polskich miastach, relatywnie mała. W stolicach województw wynosi ona średnio 66,2 metrów kwadratowych. Z kolei średnia dla całej Polski wynosi 88,7 metrów kwadratowych. Ponadto średnia powierzchnia mieszkań już od prawie dekad w stolicach województw spada. Jeszcze w 2003 roku wynosiła ona 91,8 metrów kwadratowych, czyli była ona o prawie 40 proc. wyższa niż teraz. 

W tym samym czasie, gdy mieszkańcy wojewódzkich miast z każdym rokiem żyli w coraz mniejszych mieszkaniach, osoby żyjące w pozostałych ośrodkach zarówno miejskich, jak i wiejskich żyli w coraz większych mieszkaniach. Jak możemy wyczytać w tygodniku PIE:

Przeciętna powierzchnia mieszkań w pozostałych miastach oscyluje wokół 105-119 m^2 i od 2003 r. wzrosła o 6-16 proc., zaś na terenach wiejskich wokół 131-135 m^2 i od 2003 r. wzrosła o 4-7 proc.

Mieszkanie prawem czy towarem? [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker