GospodarkaPolska

Poziom zatrudnienia w Polsce jest najwyższy w historii! To synonim sukcesu gospodarczego

Poziom zatrudnienia w Polsce jest najwyższy w historii III RP! Według danych Eurostatu w drugim kwartale 2022 r. zatrudnionych było aż 16,785 milionów pracowników. 

Na polskim rynku jest coraz więcej firm

Polska odkąd przyjęła kapitalistyczny system gospodarczy oparty o państwo demokratyczne z instytucjami włączającymi, od ponad 30 lat jest w coraz lepszej kondycji gospodarczej. Staliśmy się jedną z gospodarek o najszybszym tempie wzrostu na świecie! Dochód per capita w cenach stałych według parytetu siły nabywczej wzrósł w latach 1990-2019 z 10,3 tys. dolarów do ok. 30 tys. dolarów.

Sukces ten zawdzięczamy modelowi gospodarczemu, który pozwolił rozwinąć skrzydła sektorowi prywatnemu, między innymi za sprawą własności prywatnej i wolności gospodarczej, które są kanonami demokracji i państwa inkluzywnego. W ostatnich dekadach zwiększyła się wydajność pracy i zmianie uległa struktura gospodarki (od gospodarki przemysłowej do gospodarki usługowej), a wejście do Unii Europejskiej otworzyło polskim firmom drogę do przepływu czynników produkcji, takich jak praca (siła robocza) i kapitał (maszyny i urządzenia).

Choć wciąż jedną z bolączek dla przedsiębiorców jest stosunkowo mocno skomplikowany system podatkowy, to otoczenie makroekonomiczne i mikroekonomiczne ogólnie rzecz biorąc, jest sprzyjające i osoby o cechach przedsiębiorczych mają możliwości do otwierania i rozwijania swoich modeli biznesowych. Widać to szczególnie w sektorze MŚP, który wytwarza aż 3/4 produktu krajowego brutto. Liczba aktywnych przedsiębiorstw wzrosła w latach 2008-2020 z 1,86 mln do 2,26 mln. Daje to wzrost na poziomie 21,4%.

Zobacz także: Polska firma otwiera ogromną fabrykę baterii GigafactoryX 

Zatrudnienie w Polsce rośnie szybko na tle UE

O silnym rozwoju sektora prywatnego w Polsce świadczy poziom zatrudnienia, którego trajektoria od początku XXI wieku jest na fali wzrostowej z niewielkim zastojem podczas światowego kryzysu finansowego. Ponadto polski rynek pracy bardzo dobrze poradził sobie w czasie kryzysu pandemicznego. Silny impuls fiskalny pozwolił podtrzymać płynność finansową przedsiębiorstw, które w związku z tym nie uciekały się do drastycznych kroków, tj. cięć kosztów poprzez zwolnienia.

Na tle krajów Unii Europejskiej, polski rynek pracy radzi sobie bardzo. Okazuje się bardzo chłonny, wskutek czego poziom zatrudnienia nie ulega silnym wahaniom w obliczu szoków podażowych, najpierw w wyniku pandemii, a następnie wybuchu wojny. Zatrudnienie wzrosło w Polsce o 2,7% okresie IV kw. 2019 – II kw. 2022. W tym samym czasie w Hiszpanii i Niemczech zatrudnienie znalazło się w stagnacji (kolejno spadek o 0,6% i wzrost tylko o 0,4%). W całej UE zatrudnienie uległo wzrostowi o 1,4%.

Opracowanie: Andrzej Kubisiak

Zobacz także: Bezrobocie w Polsce nadal spada. Jest najniższe w historii

Poziom zatrudnienia w Polsce jest najwyższy w historii

Jak wynika z opublikowanych danych Eurostatu, poziom zatrudnienia w Polsce w II kw. 2022 r. wyniósł wartościowo aż 16,785 mln osób, co jest najwyższym wynikiem w historii III RP. Ten trend wzmacniają uchodźcy z Ukrainy, którzy zasilili polski rynek pracy. Warto zaznaczyć, że część z nich pracuje „na czarno”, więc zatrudnienie w rzeczywistości jest na jeszcze wyższym poziomem.

Źródło: PKO Bank Polski

Wysokie zatrudnienie to powód do optymizmu dla Polaków. Warto jednak zaznaczyć, że każdy kij ma dwa końce. Napięty rynek pracy, który charakteryzuje się wysokim poziomem zatrudnienia i niskim bezrobociem wskazuje na niedobory siły roboczej, co ogranicza możliwości produkcyjne gospodarki i obniża potencjalny produkt krajowy brutto.

Gdzie najbardziej wzrosło zatrudnienie?

W porównaniu do okresu sprzed pandemii w Polsce pracuje o 382 tys. więcej osób. Tylko w ciągu roku zatrudnienie wzrosło o 202 tys. osób. Jak wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego, wzrost zatrudnienia dotyczy głównie administracji, obronności, zdrowia i edukacji oraz działalności naukowej i technicznej.

Źródło: PKO Bank Polski

Rząd Ukrainy: koszt odbudowy gospodarki to na dziś 750 mld USD

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker