EnergetykaPolska

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce przyniesie znaczne korzyści!

W zeszłorocznym grudniu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) ogłosiła, że pierwsza elektrownia atomowa w naszym kraju powstanie na terenie gminy Lubiatowo-Kopalino. Co prawda nadal nie wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za jej powstanie, ale jedno jest pewne, budowa elektrowni jądrowej w Polsce przyniesie znaczne korzyści. Z raportu opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wynika, że reaktory jądrowe nie tylko zaspokoją znaczną część zapotrzebowania energetycznego kraju, ale również przyczynią się do wzrostu PKB Polski oraz zwiększenia zatrudnienia. 

Kto wybuduje pierwszą elektrownię jądrową w Polsce?

W 2017 roku PEJ zaczął prowadzić szczegółowe analizy mające na celu ustalić odpowiednią lokalizację dla budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Po ich zakończeniu w grudniu 2021 roku spółka ogłosiła, że powstanie ona w miejscowości Lubiatowo-Kopalino. Jak widać na zamieszczonej poniżej mapie, miejscowość ta leży w gminie Choczewo, która jest położona w północnej części powiatu wejherowskiego. Jednakże nadal nie wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za jej powstanie.

Lokalizacja polskiej elektrowni jądrowej
Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe, „Inwestor pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wskazał jej preferowaną lokalizację”

Dotychczas trzy zagraniczne podmioty ogłosiły, że chcą podjąć się zadania, jakim jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Przy czym swoją gotowość pierwsza ogłosiła francuska spółka. Otóż w listopadzie 2021 roku Électricité de France zaproponowało naszemu krajowi budowę od czterech do sześciu reaktorów jądrowych typu EPR, których łączna moc będzie wynosić w zależności od wybranej przez polski rząd oferty od 6,6 do 9,9 GW.

Zobacz także: Pierwsza polska elektrownia atomowa ma stanąć na Pomorzu

W tegorocznym kwietniu zaś spółka KoreaHydro and Nuclear Power przedstawiła swoją ofertę. To koreańskie przedsiębiorstwo zadeklarowało, iż jest w stanie wybudować 6 reaktorów APR1400 o łącznej mocy wytwórczej 8,4 GW gwarantujących pełną niezależność energetyczną. Do tego jeszcze w tym roku, amerykańska spółka Westinghouse Electric Company ma zaproponować naszemu krajowi budowę 6 reaktorów AP1000 o łącznej mocy wynoszącej ok. 6,7 GW. Jednakże niezależnie od tego, kto będzie odpowiedzialny za budowę elektrowni jądrowej w Polsce, jej powstanie niewątpliwie przyniesie znaczne korzyści.

Atom zaspokoi znaczną część krajowego zapotrzebowania na energię

Pierwszą i najbardziej oczywistą jest oczywiście zwiększenie niskoemisyjnej energii jądrowej w naszym miksie energetycznym, kosztem bardzo szkodliwego dla środowiska i klimatu węgla. Choć wiele zależy od tego, jaką łączną moc będą miały wybudowane w Polsce reaktory oraz jak wysoki będzie współczynnik wykorzystania mocy. Jak widać na poniższym wykresie, jeżeli nasz rząd zdecyduje się na wybranie drugiej francuskiej oferty, a wskaźnik mocy wykorzystania mocy elektrowni będzie na poziomie 100 proc., roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie aż 86,7 terawatogodzin (TWh). Jeśli zaś postanowi, że Électricité de France wybuduje reaktory o łącznej wynoszącej „zaledwie” 6,6 GW, a wspomniany współczynnik wyniesie 89,6 proc., co z resztą zakłada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wtedy energetyka jądrowa w naszym kraju będzie odpowiedzialna za produkcję 51,8 TWh. 

Ile elektrownia jądrowa w Polsce będzie generować energii?
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, „Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalne”

Jednakże nawet w takim wariancie będzie ona zaspokajać znaczną część krajowego zapotrzebowania. Z analizy PIE wynika, że nawet gdyby zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce przekroczyło 210 TWh w momencie oddania ostatniego reaktora do użytku to i tak, energetyka jądrowa odpowiedzialna byłaby za zaspokojenie 25,6 proc. zapotrzebowania energetycznego kraju. Oczywiście, jeśli reaktorów jądrowych w Polsce będzie więcej, to wtedy ten typ energetyki zaspokoi większą część zapotrzebowania. W wypadku, w którym wybudujemy elektrownie jądrowe o łącznej mocy wynoszącej 9,9 GW, nawet przy współczynniku wykorzystania mocy wynoszącym 89,9 proc., to będą one zaspokajać aż 38,4 proc. zapotrzebowania.

Zobacz także: PIE: Koszt wytwarzania energii w elektrowni jądrowej może być nawet 4 razy niższy niż w węglowej!

Budowa elektrowni jądrowej przełoży się na wyższe PKB Polski

Jednakże na tym korzyści związane powstałe na skutek budowy elektrowni jądrowej w Polsce się nie kończą. Z badań cytowanych przez analityków PIE wynika, że ich powstawanie przyczynia się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Choćby w Korei Południowej, dzięki inwestycjom dokonanym w przemysł jądrowy, PKB państwa w 2005 roku było wyższe o 1,3 proc. w porównaniu ze scenariuszem, w którym do takowych by nie doszło. 

Według przewidywań ekonomistów, jeżeli wybudujemy w Polsce zaledwie dwa bloki jądrowe o łącznej mocy 3 GW i koszcie wynoszącym 15 mld dolarów, PKB naszego kraju może wzrosnąć łącznie o 0,83 proc. Oznacza to, że jeśli Polska wybuduje ich więcej, co aktualnie jest planowane, wzrost gospodarczy może znacząco przekroczyć 1 proc. PKB. Choć, co warto zaznaczyć, to ile wyniesie on dokładnie zależy od wielu czynników. Jak możemy wyczytać w raporcie:

Wyniki wpływu inwestycji w energetykę jądrową na PKB zależą od wielkości inwestycji, czasu realizacji, procentu inwestycji realizowanego przez lokalnych przedsiębiorców i sposobu finansowania.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce oznacza więcej miejsc pracy

Ponadto budowa elektrowni jądrowej w Polsce wpłynie również na zatrudnienie w naszym kraju. Co warto podkreślić, analizowany rodzaj energetyki generuje relatywnie dużo miejsc pracy. W ciągu całego swojego 50-letnia życia elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW zapewni aż 43 tys. osobolat (jednostka generacji miejsca pracy dla 1 osoby przez 1 rok) bezpośrednich miejsc pracy. Co więcej, jeśli doliczymy do tego miejsca prace powstały przy zarządzaniu radioaktywnymi odpadami oraz rozbiórce obiektu, wyjdzie nam, że elektrownia jądrowa generuje aż 50 tys. osobolat. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie pod tym względem przebija ją jedynie biogazownia, która w ciągu swojego funkcjonowania (ok. 30 lat) wygeneruje 62 tys osobolat.

Ile elektrownia jądrowa generuje miejsc pracy?
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, „Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalne”

Zobacz także: Kontenerowiec o napędzie atomowym dotarł do Murmańska

Ponadto, drugie tyle osobolat elektrownia jądrowa generuje pośrednio. Choćby, aby wyprodukować odpowiednie części, które następnie wykorzysta się do jej budowy, trzeba zakupić znaczne ilości metali, co zwiększy poziom zatrudnienia w hutnictwie, górnictwie itd. Jak wskazują analitycy PIE, takich miejsc pracy pojedyncza elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW wygeneruje łącznie 50 tys. osobolat. Jednakże to dalej niecały efekt, jaki wywołuje budowa i funkcjonowanie elektrowni jądrowej na rynek pracy! Otóż wielka inwestycja, jaką niewątpliwie budowa elektrowni jądrowej jest, powoduje, że pracownicy biorący udział w tym procesie cieszą się większymi dochodami, które przeznaczają na konsumpcję, co z kolei powoduje powstanie nowych miejsc pracy. Pojedyncza elektrownia jądrowa przyczynia się do powstania w taki sposób ok. 100 tys. osobolat. 

Oznacza to, że budowa elektrowni jądrowej w Polskie przełoży się na zwiększone zatrudnienie w naszym kraju. Jak możemy wyczytać w raporcie:

Przekładając wyniki modelu na proponowane 6 reaktorów mocy zainstalowanej łączna kreacja miejsc pracy w Polsce może wynieść 1,32 mln – 1,98 mln osobolat (lub też średnio 26,4 tys. – 39,6 tys. miejsc pracy w okresie 50 lat cyklu życia reaktorów).

Elektrownia jądrowa w Kalifornii będzie działać dłużej! Gubernator nie chce jej zamykać

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker