Europa

Czy trudno połączyć naukę z pracą? W Holandii staje się to normą

Studentom często trudno pogodzić naukę z pracą, jednak w niektórych państwach staje się to normą. Jak wskazuje badanie Eurostatu, największy odsetek osób kontynuujących edukację i jednocześnie pracujących jest w Holandii. Gdzie pracuje najwięcej studentów? Jak na tle państw Wspólnoty wypada Polska? 

Gdzie pracuje najwięcej studentów? W rankingu prowadzą Holandia i Dania

W niektórych krajach członkowskich studenci częściej zaczynają pracę w niepełnym wymiarze godzin, jednocześnie uczestnicząc w edukacji formalnej. Jednak zależy to głównie od systemu kształcenia, krajowego rynku pracy i czynników kulturowych.

Jak podaje Eurostat, w minionym roku 23% młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat objętych kształceniem formalnym pracowało, a 3% szukało pracy i było gotowych do jej podjęcia (tj. bezrobotni). Jednak większość tej grupy (73%) była poza siłą roboczą (ani zatrudnieni, ani bezrobotni).

Zobacz także: Zagraniczni studenci przynoszą gospodarce miliardowe przychody

Najwyższy odsetek pracujących uczniów i studentów w wieku 15-29 lat odnotowano w Holandii (70%), a następnie w Danii (49%) i Niemczech (42%). Najmniej osób kontynuujących naukę pracowało w Rumunii (2%), Słowacji (4%), na Węgrzech i w Bułgarii (po 5%).

Najwięcej osób bezrobotnych i studiujących w wieku 15-29 lat, które chciały podjąć zatrudnienie, odnotowano w Szwecji (14%), następnie w Finlandii (9%) i Holandii (7%). Z tej grupy mniej niż 1% bezrobotnych studentów chciało podjąć pracę w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w Chorwacji.

Eurostat

Zobacz także: Amazon testuje w swojej aplikacji kanał w stylu TikToka

Pracujący studenci – podział ze względu na płeć i grupę wiekową

Jeśli chodzi o podział ze względu na płeć, zdecydowanie więcej kobiet kontynuujących naukę jednocześnie szuka pracy tymczasowej lub stałej. Różnice między płciami zmniejszały się w grupie wiekowej 25-29 lat, gdy udział kobiet i mężczyzn nieco się wyrównuje. 39% mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat nie uczyło się i nie pracowało.

Eurostat

W państwach UE coraz bardziej unaocznia się asymetria dotycząca studentów oraz studentek uczelni i szkół wyższych. Częściej to kobiety decydują się na kontynuowanie nauki. Według wcześniejszych badań przeprowadzonych przez Eurostat, w przedziale wiekowym 25-34 lata średnio 47% kobiet i 36% mężczyzn może pochwalić się dyplomem uczelni wyższej. Co więcej, pomimo tego, że ostatnich latach odsetek mężczyzn w gronie studentów wzrastał, tempo wzrostu było znacznie wolniejsze niż w przypadku kobiet. Tym samym z biegiem czasu różnice uległy pogłębieniu.

W badaniu Eurostatu Polska znalazła się mniej więcej w środku zestawienia. Z raportu Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu „Student w pracy 2019”, który został opracowany tuż przed pandemią, wynika, że 8 na 10 studentów w Polsce ma za sobą pierwsze doświadczenie zawodowe związane z pracą dorywczą czy stażem. Większość studentów, oprócz kwestii dorobienia, wskazywało na chęć zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia, co często jest pomijane w zajęciach.

Dr Małgorzata Durska dyrektor generalna Polskiej Rady Biznesu komentowała wówczas wyniki:

Bardzo cieszą mnie wyniki tych badań, bo one przeczą wciąż niestety powszechnemu stereotypowi, że młodzi Polacy nie bardzo chcą pracować, ale za to chcą dużo zarabiać. Nasi studenci mają wiele zapału i często trzeźwą ocenę swojej przyszłości zawodowej. Trzeba im tylko dać szansę tworząc możliwości rozwoju kariery. To najlepsza droga dla pracodawców, żeby wykorzystać potencjał młodych i ich wiedzę akademicką. 

Po pandemii dane mogą być trudne do zebrania, ponieważ większość polskich uczelni dopiero w roku akademickim 2022/2023 całkowicie przywróci tryb nauki stacjonarnej. Biorąc udział w zajęciach na uczelni, co do zasady trudniej jest pogodzić naukę z pracą.

Eurostat przypomina również o celu ustalonym przez instytucje Unii Europejskiej, którym jest zwiększenie udziału osób w wyższym wykształceniem wśród ludności UE w wieku 25-34 lata. Do 2030 roku 45% młodych dorosłych ma kończyć szkołę wyższą. Cel ten osiągnięto już m.in. w Luksemburgu, gdzie ok. 60% dorosłych wchodzących na rynek pracy ma wykształcenie wyższe. W granicy 50-60% znajdują się Cypr, Litwa, Holandia, Belgia. Poniżej 50%, ale wciąż powyżej planowanego unijnego pułapu pozostają: Francja, Szwecja, Dania, Hiszpania, Słowenia, Portugalia i Łotwa. Najniższy udział Europejczyków należących do Wspólnoty z wykształceniem wyższym obejmuje państwa takie jak Rumunię (23%), Włochy (28%) i Węgry (33%).

Coraz więcej kobiet decyduje się na karierę naukową. Polska z dobrym wynikiem na tle UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker