Komentarze I Analizy

Zasiłki dla bezrobotnych w Brazylii obniżają przestępczość [BADANIE]

Zasiłki dla bezrobotnych od zawsze budziły wiele kontrowersji. Jedni sprzeciwiają się takiej formie zapomogi, wskazując na to, że prowadzą one do wzrostu bezrobocia. Inni zaś bardziej przychylnie do nich nastawieni twierdzą między innymi, że dzięki tej pomocy ludzie po utracie pracy mają więcej czasu na znalezienie nowej, dzięki czemu wybierają zawód dobrze odpowiadający ich zdolnościom, podnoszącym tym samym efektywność alokacji pracy w całej gospodarce. Co interesujące, w debatach o tej kwestii rzadko porusza się kwestię przestępczości, mimo tego, że pojawia się coraz więcej badań pokazujących wpływ wydatków socjalnych na to zjawisko. Choćby z tego opublikowanego o tytule „The Effect of Job Loss and Unemployment Insurance on Crime in Brazil” wynika, że zasiłki dla bezrobotnych w Brazylii skutecznie zniechęcają ludzi tracących pracę do popełniania przestępstw. 

Brazylia – jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata

Brazylia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych państw świata. W celu uzmysłowienia sobie tego, wystarczy przyjrzeć się wskaźnikowi zabójstw na 100 tys. mieszkańców. Ten w tym kraju w 2017 roku wyniósł aż 30,7. Dla porównania w Wenezueli, która wtedy w przeciwieństwie do Brazylii, była pogrążona w największym od kilku dekad kryzysie gospodarczym, współczynnik ten wyniósł 36,69, czyli było większy jedynie o 6 osób większy! Jak wskazują sami autorzy badania (Diogo G. C. Britto, Paolo Pinott oraz Breno Sampaio), w 2017 roku jedynie 5 krajów odnotowało większy wskaźnik zabójstw, niż Brazylia. Przy czym, z ich artykułu wynika, że za to po częsci może odpowiadać wysoka stopa bezrobocia w Brazylii. 

Zobacz także: Kanada: Powszechna pomoc socjalna lepiej wspiera dzietność niż ta warunkowa

Większe bezrobocie to większa przestępczość

Otóż ekonomiści ci przyjrzeli się temu, jak utrata pracy wpływa na prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez daną osobę. W tym celu postanowili oni porównać, zachowania ludzi, którzy w wyniku masowych zwolnień ją stracili w danym roku, z grupą kontrolą składająca się z osób, którym udało się utrzymać swoją posadę. Co warto zaznaczyć, dobór tej pierwszej grupy w taki sposób umożliwia otrzymanie najbardziej rzetelnych wyników. Jak możemy wyczytać w badaniu:

Masowe zwolnienia nie zależą ani od przestępczego zachowania każdego konkretnego pracownika, ani od innych szoków na poziomie indywidualnym, które jednocześnie wpływają na zatrudnienie i skłonność do popełnienia przestępstwa.

Po zrobieniu tego porównali oni zachowań tych dwóch grup. Jak wyraźnie widać na zamieszczonym poniżej wykresie, Brazylijczycy, którzy utracili pracę, byli znacznie bardziej skłonni do popełnienia przestępstwa. Ogólnie prawdopodobieństwo zrobienia tego przez mieszkańca po utracie pracy wzrastało aż o 23 proc. w stosunku do wartości sprzed tego wydarzenia. Ponadto ludzie po utracie pracy nie tylko stosunkowo częściej popełniali przestępstwa na tle ekonomicznym, ale również te niemające na celu osiągnięcia korzyści finansowych, takich jak morderstwa czy niszczenie mienia. Co interesujące, badacze zaobserwowali również efekt rozlewania (spillover effect). Choćby konkubenci świeżo upieczonych bezrobotnych byli bardziej skłonni do popełniania przestępstw niż osoby będące z ludźmi zatrudnionymi. 

Przestępczość a bezrobocie
Źródło: Econometrica, „The Effect of Job Loss and Unemployment Insurance on Crime in Brazil”. Historia: t to okres wynoszący 12 miesięcy

Zobacz także: Volkswagen skraca godziny pracy w brazylijskich fabrykach. Powodem brak komponentów

Dlaczego tak jest? Zasiłki dla bezrobotnych w Brazylii pomagają na to odpowiedzieć

Jednakże, dlaczego tak się dzieje? Autorzy w swoim badaniu wskazują na trzy przyczyny pojawiające się w literaturze przedmiotu. Otóż po pierwsze ludziom tracącym pracę zależy na tym, aby ich poziom konsumpcji nie załamał się. Jednakże ze względu na problemy ze znalezieniem nowej decydują się oni na popełnienie przestępstw na tle ekonomicznym. Inna hipoteza wskazuje zaś, że bezrobotni mają więcej czasu niż ci zatrudnieni, więc istnieje większe prawdopodobieństwo, iż napotkają okazję do złamania prawa. Oznacza to, jak wskazują autorzy badania, iż:

Zatrudnienie może wywierać efekt „ubezwłasnowolnienia” na potencjalnych przestępców, który znika po utracie pracy.

Ostatnie wyjaśnienie analizowanego zjawiska wskazuje na to, że ludziom po utracie pracy pogarsza się stan emocjonalny, co może wpłynąć choćby na większe prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa w afekcie. Co warto zaznaczyć, autorzy postanowili sprawdzić, które z nich pozwala dobrze wyjaśnić sytuację w południowoamerykańskim kraju. 

Zobacz także: Śrubujemy rekord. Bezrobocie w Polsce nadal spada

Postanowili oni sprawdzić, jak zasiłki dla bezrobotnych w Brazylii wpływają na skłonność ludzi, którzy utracili pracę, do popełnienia przestępstwa. W celu otrzymania tego świadczenie wynoszącego 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia trzeba nieustannie być zatrudnionym przez 16 miesięcy. Jeżeli zaś chodzi o maksymalny okres, przez jaki można go otrzymywać, to wynosi on 5 miesięcy.

Jak się okazało, zasiłek całkowicie równoważy potencjalny wzrost przestępczość po utracie pracy przez daną jednostkę. Jednak, co nawet ważniejsze, jego wpływ na analizowany czynnik znika natychmiast po upłynięciu 5 miesięcy od otrzymania pierwszego świadczenia.  

Wbrew pozorom wspomniane odkrycie bardzo pomaga nam w odpowiedzeniu na wcześniej zadane pytanie. Po pierwsze, fakt, że zasiłki dla bezrobotnych w Brazylii całkowicie niwelują wpływ zwolnienia na skłonność do popełnienia przestępstwa, całkowicie falsyfikuje drugą hipotezę. W końcu, gdyby to czas wolny był czynnikiem decydującym w tej kwestii, ludzie po utracie pracy niezależnie od otrzymania zapomogi popełnialiby przestępstwa równie często. Z drugiej strony pokazuje on, jak ważne jest dla ludzi utrzymanie poziomu konsumpcji. Bardzo dobrze ukazuje to fakt, że natychmiastowo po utracie świadczenia, prawdopodobieństwo złamania prawa karnego przez danego bezrobotnego natychmiastowego rośnie do poziomu obserwowanego u ludzi, którzy nie otrzymali takowego. Jeżeli zaś chodzi o trzecią hipotezę, to ta również zdaje się prawdziwa, ale nie ze względu na analizowaną tutaj kwestię. Jak piszą sami autorzy:

Wreszcie, uogólniony wzrost wszystkich rodzajów przestępstw – w tym aktów przemocy i innych przestępstw bez motywacji ekonomicznej, takich jak uszkodzenia mienia, wykroczenia drogowe i posiadanie niewielkich ilości narkotyków – sugeruje, że stres psychologiczny związany z utratą pracy również odgrywa ważną rolę.

Socjal zniechęca do pracy, ale jeszcze bardziej do popełniania przestępstw [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker