GospodarkaPolska

Tylko koszty mieszkania i żywności pompują w Polsce inflację do 11%

Inflacja w Polsce we wrześniu osiągnęła poziom 17,2% r/r. Jest to jeden z największych odczytów ostatnich lat. Potwierdza on wstępny odczyt z początku miesiąca. Niestety wszystko wskazuje, że przynajmniej do początku przyszłego roku wskaźnik inflacji CPI będzie jeszcze rósł.

Jak wygląda inflacja w Polsce we wrześniu?

Główny Urząd Statystyczny udostępnił ostateczne dane na temat inflacji we wrześniu. Dzięki nim upewniliśmy się, że nie możemy wskazać jednej przyczyny wzrostu cen. Mimo że energia znacznie oddziałuje na ten wskaźnik, nie jest jedynym „winowajcą”. W poprzednim miesiącu ceny towarów urosły bardziej niż usług, kolejno o 18,7% i 12,5%.

Zobacz także: Inflacja. Czym różni się HICP od CPI?

Według oficjalnych danych rok do roku najbardziej wzrosły ceny w zakresie mieszkań aż o 26%, podnosząc wskaźnik inflacji o 6,5 p.p. Porównywalnie wzrosły również ceny żywności (20% podnosząc o 4,78 p.p.), transportu (16,4% podnosząc o 1,61 p.p.) restauracji i hoteli (17,8% podnosząc o 0,86 p.p.) oraz rekreacji i kultury (13,9% podnosząc o 0,85 p.p.). Dwucyfrowy wzrost odnotowały również ceny wyposażenia mieszkania (13%) oraz edukacji (12,5%).

Rozbijając inflację związaną z mieszkaniami, możemy wskazać na szczególny wzrost cen dotyczący nośników energii (44,3%) oraz opłat na rzecz właściciela (17,5%). Wśród żywności najbardziej zdrożał cukier (106,8%), tłuszcze roślinne (48,7%), mąka (47,7%) oraz mięso drobiowe (40,4%).

Zobacz także: Sierpniowa inflacja w UE. Jak prezentuje się Polska?

 

Zmiana cen towrów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku
Źródło: GUS

 

Jeżeli porównamy inflację z miesiącem poprzednim, możemy określić, że na wskaźnik inflacji CPI bardzo duże oddziaływanie miały ponownie ceny w zakresie mieszkań (2,4%, podnosząc o 0,64 p.p.), żywności (1,7%, podnosząc o 0,42 p.p.) oraz odzieży i obuwia (4,8%, podnosząc o 0,19 p.p.). Co ciekawe względem poprzedniego miesiąca odnotowaliśmy niższe ceny w zakresie transportu (1,5%, obniżając o 0,15 p.p.). Niestety już teraz możemy być pewni, że ten trend nie utrzyma się w październiku. Przez decyzję OPEC+ o ograniczeniu w wydobyciu ropy możemy obecnie na stacjach oglądać paliwo w cenie ponad 8 zł za litr.

Inflacja w Polsce na przestrzeni miesięcy

Jak wiemy, inflacja w Polsce we wrześniu osiągnęła poziom 17,2% r/r. Warto jednak przypomnieć jak kształtowała się na przestrzeni ostatnich miesięcy od stycznia.

Zobacz także: Co to jest inflacja bazowa i jak się ją oblicza?

Rok rozpoczynaliśmy z inflacją CPI na poziomie 9,4%. Na skutek poprawy globalnej sytuacji (po szokach podażowych wywołanych pandemią) i wprowadzeniu tarcz antyinflacyjnych w postaci obniżenia podatków pośrednich w lutym odnotowaliśmy spadek tempa o 0,9 p.p.

Niestety na skutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego poziom cen w marcu ponownie drastycznie wzrósł. Było to wywołane m.in. destabilizacją i niepewnością rynku. Przełożyło się to na mocny spadek wartości naszej waluty. W kolejnych miesiącach od kwietnia do czerwca postępujący konflikt wywołał kolejne szoki podażowe. W dodatku Rosja zaostrzyła swoją grę surowcami, zwiększając znacząco ich cenę na światowych rynkach. Dodatkowo sankcję i embarga miały wpływ na kształtowanie się poziomu cen.

Zobacz także: Turecka gospodarka z dużą inflacją i olbrzymim wzrostem

Na przełomie czerwca i lipca zdawało się, że inflacja ulegnie stabilizacji. Niestety zaczynający się kryzys energetyczny po raz kolejny dynamicznie zachwiał cenami w Europie. Ograniczony dostęp do surowców energetycznych oraz destabilizacja polityczna przekładają się na rosnący poziom cen. Również przez cały ten czas konsumentom towarzyszyły wysokie oczekiwania inflacyjne, co skutkuje większą akceptacją rosnących cen.

Zmiany inflacji w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zmiana inflacji względem poprzednich miesięcy

Przyglądając się zmianom inflacji w stosunku do okresu poprzedniego, czyli miesiąc do miesiąca, nie obserwujemy już jedynie zwiększającego się tempa wzrostu cen. Po spadku w lutym, co prawda odnotowujemy wzrost spowodowany już wcześniej wymienionymi przyczynami. Jednak po szoku wywołanym agresją rosyjską temp wzrostu cen w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zaczyna stopniowo spadać aż do lipca. Niestety w sierpniu rozpoczął się ponowny wzrost tempa inflacji i nie wiadomo kiedy trend zostanie odwrócony.

Zobacz także: Inflacja w Turcji ponownie wzrosła, mimo to stopy procentowe dalej będą obniżane

 

Zmiany inflacji w stosunku do okresu poprzedniego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Warto zaznaczyć, że nie jest to jeszcze największy poziom, jaki osiągniemy. Analitycy Pekao zakładają jej szczyt w lutym 2023 roku, mniej więcej na poziomie 20% r/r.

Skąd tak niska inflacja w Japonii? To wynik m.in. „Abenomiki”

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker