GospodarkaPolska

Populacja Polski się kurczy! Liczba mieszkańców spadła o ponad milion

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego opublikowane przez GUS łagodnie mówiąc, nie napawają optymizmem

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego opublikowane przez GUS łagodnie mówiąc, nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że populacja Polski w latach 2011-2021 skurczyła się i to aż o ponad milion. Co więcej, nasze społeczeństwo relatywnie szybko starzało się w tym okresie. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł w ciągu dekady z 17,1 do 22,8 proc. 

Populacja Polski spadła i nadal będzie spadać

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Tym razem podał on informacje o ludności rezydującej. Na nią składają się wszyscy ludzie, którzy na dzień 31 marca 2021 roku stale, czyli przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy, przebywali na terenie naszego kraju. Tak rozumiana populacja Polski skurczyła się od 2011 roku. Z danych zaprezentowanych na zamieszczonej poniżej tabeli wynika, że podczas, gdy w 2011 roku na terenie naszego kraju stale mieszkało 38 044 565 osób, tak już 10 lat później było ich 37 019 327, czyli o ponad milion mniej (w wartościach względnych spadek wyniósł 2,7 proc.). Co więcej, w nadchodzących dekadach populacja Polski nadal spadać. Według ostatniej prognozy GUS do 2050 roku liczba ludności Polski zmniejszy się aż o 4,4 mln osób (więcej o tej kwestii pisaliśmy tutaj: Do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln osób! Wkraczamy w kryzys demograficzny).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Populacje polskich województw co do zasady spada

Jeżeli zaś chodzi o populacje polskich województw, to sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Z jednej strony mamy na przykład województwo mazowieckie, któremu w latach 2011-2021 przybyło mieszkańców. Podczas gdy 12 lat temu najbardziej ludne województwo Polski (w 2022 roku żyło tam 14,8 proc. populacji naszego kraju) liczyło sobie 5 242 052 mieszkańców, tak rok temu ich liczba wyniosła już 5 479 294, czyli była o ok. 4,5 proc. większa. Przy czym mazowieckie nie było jedynym województwem, które mogło się pochwalić zwiększającą się ludnością rezydującą. Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że przyrosty zanotowano również w pomorskim, wielkopolskim oraz małopolskim. 

Populacja polskich województw mapa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Z drugiej strony, warto mieć na uwadzę, iż co do zasady liczba mieszkańców polskich województw z czasem malała, a nie rosła. Populacja aż dwunastu z szesnastu województw spadła w latach 2011-2021. Przy czym największy spadek zanotowało świętokrzyskie. Zaledwie w ciągu jednej dekady ludność rezydująca tego województwa zmniejszyła się aż o 9,1 proc. Podobnie duże, choć już nie tak znaczne, spadki zanotowano w lubelskim (o 8,2 proc.) oraz w warmińskomazurskim (o 7,5 proc.). 

Zobacz także: Stadler przenosi produkcję Flirtów z Białorusi do Polski

Polskie społeczeństwo się starzeje i będzie się starzeć

Ponadto w latach 2011-2021 zmieniała się struktura populacji Polski. Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że w ciągu wspomnianej dekady społeczeństwo się postarzało. Podczas gdy 12 lat temu w naszym kraju mieszkały 7 143 974 osoby w wieku przedprodukcyjnym, czyli mające nie więcej niż 17 lat, tak rok temu było ich już 6 772 333, czyli o 5,2 proc. mniej. Tym samym ich udział w populacji Polski spadł z 18,8 do 18,3 proc. Jednakże jeszcze większy spadek został zanotowany w wypadku osób będących w wieku produkcyjnym. W 2011 roku łącznie kobiet mających więcej niż 17, a mniej niż 60 lat oraz mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat było 24 401 728. Z kolei 10 lat później liczba ta zmalała do 21 814 667, czyli aż o 10,6 proc. Sprawiło to, że udział osób we wspomnianym wieku w ludności rezydującej obniżył się z 64,1 do 58,9 proc. 

Struktura wiekowa Polski tabela
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Jedyną grupą wiekową, która w latach 2011-2021 stawała się coraz liczniejsza, były osoby w wieku poprodukcyjnym. Ich liczba w ciągu zaledwie jednej dekady wzrosła z 6 498 863 do aż 8 432 327, czyli prawie o 30 proc. Dzięki temu, że zwiększyła się ona tak bardzo, a młodsze grupy wiekowe stały się mniej liczne, udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,1 proc. do 22,8 proc. Przy czym co warto zaznaczyć, niewiele wskazuje na to, by w następnych dekadach ten trend wygasł. Najprawdopodobniej, mimo tymczasowego spadku spowodowanego pandemią, średnia długość życia w Polsce nadal będzie rosnąć, a dzietność utrzyma się na aktualnym poziomie nieumożliwiającym nawet prostą zastępowalność pokoleń. Czynniki te sprawią, że populacja Polski nadal będzie się starzeć. Według analizy GUS opublikowanej pod koniec zeszłego roku w 2050 roku w naszym kraju będzie mieszkać 13,7 mln osób wieku 60 lat i więcej. Będą oni stanowić aż 40,4 proc. społeczeństwa. 

Dzietność w Polsce nadal spada. Jest gorzej niż w Rosji

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker