GospodarkaPolska

Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju została powołała w Grupie ORLEN

Pełnomocnik Zarządu oraz Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju zostały powołane w Grupie ORLEN. Do głównych zadań nowego organu będzie należała analiza ryzyk i szans związanych transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi oraz podnoszenie standardu komunikacji z inwestorami i otoczeniem biznesowym w kwestiach środowiskowych. Na czele Rady stanie Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.

Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju ma pomóc Grupie ORLEN w zarządzaniu kwestiami klimatu

Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju została powołana przede wszystkim w ramach odpowiedzi na oczekiwania inwestorów i otoczenia biznesowego, które dotyczą standardów raportowania środowiskowego Grupy ORLEN oraz w celu zapewnienia wsparcia dla skutecznej realizacji strategii neutralności emisyjnej koncernu. Sformalizowany nadzór nad kwestiami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem jest również kluczowy z punktu widzenia realizacji celów ESG wpływających na warunki finansowania pozyskiwanego przez koncern. Co warto zaznaczyć, Rada wpisuje się w wytyczne TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosure) dotyczące raportowania oraz wypełnia europejską dyrektywę CSRD, która zacznie obowiązywać w 2024 roku.

Zobacz także: ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię

W Radzie zasiadać będą przedstawiciele koncernu z obszarów strategii i innowacji, zarządzania finansami, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem. Do szczegółowych zadań nowego organu  należeć będzie przede wszystkim identyfikowanie i monitorowanie szans i ryzyk klimatycznych. Do tego, będzie on zajmował się również analizą i raportowaniem oddziaływań klimatycznych, w tym ich wpływem na wyniki i sytuację finansową oraz planowane wydatki inwestycyjne. Ponadto Rada będzie odpowiedzialna także za publikację informacji o odporności strategii koncernu na różne scenariusze klimatyczne oraz opracowywanie KPI finansowych i niefinansowych w zakresie dekarbonizacji, zużycia wody i bioróżnorodności.

Jak podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, koncern konsekwentnie zwiększa skalę działalności, umacniając się na pozycji lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Spółka dostrzega szanse biznesowe jakie niosą ze sobą globalne trendy, ale też potrzebę efektywnego zarządzania ryzykami w bardzo niestabilnym otoczeniu. Zmiany klimatyczne, otoczenie regulacyjne, ewolucja w oczekiwaniach klientów i inwestorów to wszystko czynniki, które Grupa ORLEN musi dokładnie parametryzować i uwzględniać w strategii biznesowej. Powołanie Rady, która będzie w stanie połączyć ze sobą wszystkie te aspekty i przełożyć je na konkretne rozwiązania biznesowe będzie istotnym wsparciem dla realizacji długoterminowych planów rozwojowych Grupy ORLEN.

Zobacz także: Wyróżnienie Top Employer zostało po raz kolejny przyznane PKN ORLEN

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje strategię neutralności emisyjnej

Przy czym, PKN ORLEN nie tylko konsekwentnie zwiększa skalę działalności, ale również realizuje strategię neutralności emisyjnej, w ramach której do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do głównych projektów dekarbonizacyjnych należą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, paliwa alternatywne i wodór, recykling, zwiększanie efektywności energetycznej aktywów rafineryjno-petrochemicznych oraz inwestycje w technologie wychwytu, składowania i utylizacji dwutlenku węgla.

Grupa ORLEN uzyskała nowe koncesje w Norwegii. Ma ich już 98!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker