EuropaGospodarka

Ekstremalne zjawiska pogodowe doprowadziły do miliardowych strat w UE

Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że ekstremalne zjawiska pogodowe w latach 1980-2021 spowodowały straty w krajach UE sięgające 560 mld EUR. 

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) powołując się na dane Europejskiej Agencji Środowiska, wskazuje, że ekstremalne zjawiska pogodowe doprowadziły do znacznych strat gospodarczych w krajach członkowskich UE. W latach 1981-1990 roczne straty wyniosły średnio 9,7 mld EUR (w cenach stałych z 2021 r.). W kolejnych dekadach było coraz gorzej. W okresie 1991-2000 straty oszacowano na wartość 11,2 mld EUR, w okresie 2001-2010 na 13,5 mld EUR, natomiast w latach 2011-2020 kwota wyniosła 15,3 mld EUR. Największe roczne straty zanotowano w 2021 roku. Sięgnęły one aż 56,5 mld EUR.

Ekonomiści PIE wskazują jednak, że straty w zależności od kraju były zróżnicowane. Jak czytamy w Tygodniku Gospodarczym:

W kwotach bezwzględnych najwięcej straciły największe gospodarki: Niemcy (150,5 mld EUR), Francja (106,3 mld EUR), Włochy (91,6 mld EUR), Hiszpania (64,9 mld EUR) i Polska (16,4 mld EUR). Z kolei pod względem strat w przeliczeniu na 1 mieszkańca najbardziej dotkniętymi krajami okazały się: Słowenia (1918 EUR), Niemcy (1859 EUR), Luksemburg (1763 EUR), Francja (1720 EUR), Włochy (1581 EUR), Dania (1561 EUR) oraz Hiszpania (1535 EUR). Polska (432 EUR) pod względem strat per capita była jednym z sześciu krajów UE najmniej dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi w badanym okresie.

Jakie ekstremalne zjawiska pogodowe w największym stopniu przyczyniły się do strat gospodarczych? Za największą część strat odpowiadają powodzie (ponad 45 proc.), następnie burze i grad (ok. 33 proc.), natomiast upały, susze, pożary lasów i silne mrozy stanowiły 20 proc. całkowitych strat w okresie 1980-2021.

Mimo narastającej częstotliwości zjawisk ekstremalnych, tylko ok. 30 proc. strat było objętych ubezpieczeniami i obserwowano w tym obszarze duże zróżnicowanie między krajami. O ile w Słowenii i Holandii odsetek ten wynosił odpowiednio 80 proc.i 77 proc., to w przypadku Bułgarii, Rumunii i Litwy było to kolejno zaledwie 3 proc., 2 proc. i 1 proc. – czytamy w Tygodniku PIE

Europejski Bank Centralny i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych we wspólnym dokumencie proponują wzmocnienie unijnego systemu ubezpieczeń od katastrof poprzez wykorzystanie rynku finansowego i emisje specjalnych obligacji, tzw. catastrophe bonds. Instytucje te proponują również stworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, które byłyby zawierane, aby ograniczyć ryzyko oraz powstanie zabezpieczeń o charakterze fiskalnych w postaci krajowych funduszy rezerwowych.

Powyższe narzędzia wpisują się w szerszy kontekst konieczności zwiększania nakładów i intensyfikacji działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu. W 2021 r. UE przyjęła zaktualizowaną strategię adaptacji do zmian klimatu, stanowiącą element zielonej transformacji gospodarki europejskiej. Z kolei na początku maja bank centralny Indii ogłosił, że koszt adaptacji gospodarki kraju do zmian klimatycznych w perspektywie do 2030 r. wyniesie ponad 1 bln USD – dodają ekonomiści PIE

RPP nie powinna obniżać stóp jesienią! Byłby to katastrofalny błąd! [ANALIZA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker