Polska

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN opublikowana!

Skład miksu energetycznego Grupy ORLEN do 2030 roku, wkład magazynowania CO2 w redukcję emisji czy konkretne sposoby zapobiegania i minimalizacji ryzyk klimatycznych, to tylko niektóre elementy poruszone w opublikowanym przez koncern dokumencie „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN”. W kompleksowy sposób pokazuje on podejście Grupy ORLEN do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze.

Grupa ORLEN planuje do 2030 roku znacząco obniżyć wielkość emisji

W 2021 roku Zarząd PKN ORLEN przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023”, w której zobowiązał się do opracowania polityki klimatycznej. Pod koniec 2022 roku koncern wprowadził do raportowania środowiskowego tzw. Zakres 3 (Scope 3), pozwalający na obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha wartości. Umożliwia to prezentację całkowitego śladu węglowego koncernu. W lutym 2023 roku ORLEN zaktualizował strategię biznesową, zwiększając jednocześnie cele redukcyjne. Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje o 25 proc. zmniejszyć emisje CO2e w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii; aż o 40 proc. (CO2e/MWh) ograniczyć intensywność emisji w segmencie energetyki i o 15 proc. zredukować emisje pochodzące ze sprzedanych produktów energetycznych (NCI, z ang. net carbon intensity).

Zobacz także: Energa uruchomiła farmy fotowoltaiczne PV Wielbark i PV Gryf

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN pokazuje, jak koncern chce osiągnąć ambitne cele klimatyczne

Jak informuje Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Członkini Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Pełnomocniczka ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, w zaktualizowanej strategii zostały uwzględnione już wszystkie aktywa, które znalazły się w Grupie ORLEN w wyniku zrealizowanych w ubiegłym roku przejęć. Dodatkowo koncern znacząco podniósł cele pośrednie w zakresie redukcji emisji, co przełoży się na intensyfikację działań Grupy ORLEN na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Ogłoszona „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN” wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczono te nowe, jeszcze bardziej ambitne cele i, co równie ważne, jak koncern zamierza je osiągnąć. Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacyjnego oraz regulacyjnego, stworzono kompleksowy dokument, w którym pokazano, że koncern ma wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby być odpowiedzialnym liderem zmiany.

W „Polityce klimatycznej Grupy ORLEN” zdefiniowano konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej. Uszczegóławia ona realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi. Opisuje m.in. obowiązki Pełnomocnika oraz Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Funkcję Pełnomocnika (jak również Przewodniczącego Rady) pełni Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju. Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne (np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe), które materializują się w związku ze zmianami klimatu, a także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 roku. W publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością.

Zobacz także: Grupa ORLEN zamierza w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

„Polityka klimatyczna Grupy ORLEN” powstała zgodnie z wytycznymi TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat). To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje, które mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych. Cały materiał można znaleźć na stronie www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/odpowiedzialnosc-za-klimat/Polityka-klimatyczna-Grupy-ORLEN

Grupa ORLEN wyznacza standardy transformacji energetycznej w Polsce

Jak podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, koncern jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, wyznacza standardy tego procesu. Jednym z nich jest opublikowana właśnie „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN”, która uszczegóławia działania koncernu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Ten cel zadeklarowaliśmy już trzy lata temu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Przyjęcie polityki klimatycznej jest dla inwestorów potwierdzeniem, że Grupa ORLEN jest wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje zamierzone cele, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, ale równocześnie dbając o środowisko i alternatywne źródła energii.

Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker