Europa

Ile zarabiają Niemcy? Jeszcze nam do nich daleko

Dochody Niemców są znacznie wyższe od naszych. Jak duże są różnice? Jak wypadamy na tle naszych zachodnich sąsiadów?

Bardzo często patrząc na dochody Polaków, porównujemy je do tych za Odrą. Ile zarabiają Niemcy? Jak wypadamy na ich tle? Gdyby połączyć nasze kraje, to wśród najgorzej zarabiających dominowaliby Polacy. Za to wśród osób o najwyższych zarobkach, prym wiedliby Niemcy.

  • Niemiecka płaca minimalna należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Po uwzględnieniu cen jest nawet wyższa niż w Luksemburgu.
  • To, ile zarabiają Niemcy, można też oszacować na podstawie konsumpcji, która jest drugą najwyższą w UE.
  • Gdyby połączyć Polskę i Niemcy, to wśród 10% najbogatszych mieszkańców, zdecydowaną większość stanowiliby Niemcy. 

Ile zarabiają Niemcy? To bardzo bogaty naród

Mimo że Polska staje się coraz bogatszym narodem, to stale z zazdrością patrzymy na to, ile zarabiają Niemcy. Nasza zazdrość nie jest jednak pozbawiona podstaw. Niemiecka gospodarka jest jedną z najsilniejszych na całym globie, a niemieckie społeczeństwo należy do najbogatszych na świecie.

Sama Unia Europejska jest obok USA największym skupiskiem bogatych ludzi. Nawet na tym tle, Niemcy wypadają bardzo dobrze. Dobrym przykładem może być omawiany przez nas European Job Quality Index. Jest to wskaźnik, który ma mierzyć to, jak wygląda rynek pracy w krajach UE. W kategorii „jakość dochodów” nasi sąsiedzi zajęli pierwsze miejsce w całej UE. Prezentuje to poniższy wykres.

Jakość dochodów

Zobacz też: Kiedy Polska dogoni Niemcy? OECD: Nigdy

Na jakość dochodów składały się dwie zmienne. Pierwszą jest przewidywalność dochodów. Określona została ona przez odsetek osób, które wiedzą, ile będą zarabiały za trzy miesiące. Drugim jest wystarczalność dochodów. Mówiąc najprościej, ankietowani byli pytani, czy dochody starczają na godne przeżycie miesiąca. Wysoki wynik Niemiec w tej kategorii jest mocnym dowodem na to, że zarobki Niemców nie są niskie.

Ile zarabiają najgorzej zarabiający Niemcy?

Niemiecka płaca minimalna należy do najwyższych w UE. Nasze porównanie sprzed kilku miesięcy pokazuje, że wyrażone w euro zarobki naszych sąsiadów są naprawdę wysokie. Niemiecka płaca minimalna ustępuje jedynie tej w Luksemburgu. Biorąc pod uwagę, że jest to niewielki kraj będący hubem dla międzynarodowych korporacji finansowych, wynik zasługuje na uznanie.

Płaca minimalna w Europie

Nominalne zarobki Niemców są 2,5-krotnie wyższe do nominalnych zarobków Polaków. Na uwadze należy jednak mieć fakt, że ceny w Europie są bardzo różne. Pierwszy w zestawieniu Luksemburg, jest bardzo drogim krajem. Z kolei Polska należy do najtańszych państw w UE. Jak wypadają więc Niemcy i Polska, gdy weźmiemy pod uwagę ceny w kraju? Ile realnie zarabiają Niemcy pracujący za minimalną stawkę? Okazuje się, że po uwzględnieniu cen, niemiecka płaca minimalna jest najwyższą w Europie.

Ile zarabiają Niemcy pracujący za minimalną stawkę

Niemcy konsumują prawie najwięcej w UE

Jeśli pod uwagę weźmiemy indywidualną konsumpcję, to zyskamy kolejny dowód na bardzo wysokie zarobki naszych sąsiadów. Poziom konsumpcji w Niemczech wynosi 119% średniej unijnej. Jest to bardzo wysoki wynik. Nasi zachodni sąsiedzi na tym tle ustępują w UE jedynie Luksemburgowi, gdzie wynosi ona aż 138% średniej unijnej. W Europie wyższą od Niemiec konsumpcję odnotowano jeszcze jedynie na Islandii (122%) oraz w Norwegii (126%).

Zobacz też: Polak jest biedniejszy od Niemca i za pół wieku nadal będzie!

Dla porównania poziom konsumpcji w Polsce to 86% średniej unijnej, a i tak jest to bardzo wysoki wynik na tle państw regionu. W Czechach i Rumunii to 83%. Na Węgrzech i Słowacji to kolejno 72% i 73%. To także więcej niż w Portugalii oraz Hiszpanii (85%) czy Grecji (78%). Omawiane dane przedstawia poniższa mapa autorstwa Eurostatu.

Konsumpcja w UE
Eurostat

Jak wypadamy na tle Niemców?

Dr hab. Ryszard Szarfenberg z UW, postanowił sprawdzić, jak wyglądają dochody Polaków i Niemców. Stworzył on fikcyjne państwo, które składa się z mieszkańców Niemiec oraz Polski. Z wyliczeń naukowca wynika, że wśród 10% najbiedniejszych mieszkańców kraju, 63,6% stanowiliby Polacy. Udział Polaków zmniejsza się wraz ze wzrostem bogactwa. Wśród 10% najbogatszych, Polacy stanowiliby już jedynie 20,3%.

Udział Polaków w poszczególnych decylach dochodowych po połączeniu Niemiec i Polski

Niemcy Polacy dochody
Dr hab. Ryszard Szarfenberg

Choć wynik może wydawać się kiepski, to nie należy tak go postrzegać. Dlaczego? Po pierwsze Polska doświadczyła 50 lat komunizmu. Zachodnia część Niemiec rozwijała się wtedy ze wsparciem Amerykanów. Dodatkowo Niemcy są ponad 2-krotnie bardziej licznym narodem. Dlatego, gdyby uwzględnić liczebność, okazuje się, że Polacy wypadają nieco lepiej. Nadal jesteśmy znacznie biedniejszym społeczeństwem, ale Niemcy należą do najbogatszych narodów świata.

Płaca minimalna w Polsce rośnie. Możemy kupić za nią więcej niż Hiszpanie za swoją

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker