GospodarkaPolska

Nowe dane NBP. Rachunek obrotów bieżących w maju wyniósł 6,3 mld zł!

Do poprawy salda przyczyniły się słabnący szok surowcowy i aprecjacja złotego

Rachunek obrotów bieżących w maju był dodatni i wyniósł 6,3 mld zł. Do poprawy salda przyczyniły się słabnący szok surowcowy i aprecjacja złotego.

  • W maju saldo na rachunku obrotów bieżących wyniosło 6,3 mld zł.
  • Odnotowano dodatnie salda usług (15,4 mld zł) i obrotów towarowych (5,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,0 mld zł) i wtórnych (1,1 mld zł).
  • Z szacunków ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że roczny deficyt na rachunku obrotów bieżących (suma za ostatnie 12 miesięcy) wynosi 0,5% PKB.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dane o bilansie płatniczym Polski w maju 2023 r. W maju saldo na rachunku obrotów bieżących wyniosło 6,3 mld zł. Odnotowano dodatnie salda usług (15,4 mld zł) i obrotów towarowych (5,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,0 mld zł) i wtórnych (1,1 mld zł).

Saldo obrotów towarowych od początku roku jest dodatnie (nadwyżka eksportu nad importem). W maju wyniosło ono 5,0 mld zł wobec deficytu 7,4 mld zł w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. To efekt spadku r/r cen transakcyjnych importu oraz utrzymania się cen towarów eksportowanych na podobnym poziomie. W rezultacie nominalna dynamika wymiany towarowej z zagranicą spadła. Według danych NBP suma eksportu i importu towarów skurczyła się o 3,9% r/r.

Zobacz też: Evergreen podpisuje gigantyczny kontrakt na kontenerowce na metanol

Wartość eksportu towarów zwiększyła się o 0,8% r/r i wyniosła 128,2 mld zł w maju. Jak czytamy w komentarzu NBP:

Do utrzymania wzrostowej tendencji przyczynił się dalszy wzrost eksportu branży motoryzacyjnej. Maj br. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano silny wzrost sprzedaży zagranicznej akumulatorów litowo-jonowych. Duży wzrost nastąpił także w eksporcie samochodów dostawczych. Wartość eksportu pozostałych kategorii (tj. po wyłączeniu środków transportu) była mniejsza w 2/6 porównaniu z rokiem poprzednim. Najgłębsze spadki eksportu odnotowano w towarach zaopatrzeniowych i paliwach.

Wartość importu w maju spadała trzeci miesiąc z rzędu. W porównaniu do maja poprzedniego roku import spadł o 8,4% do poziomu 121,3 mld zł. Zmniejszenie importowanych towarów nastąpiło w pięciu z sześciu głównych kategorii. Największy spadek zaobserwowano w towarach zaopatrzeniowych, paliwach oraz dobrach konsumpcyjnych. Jedynie kategorii „środki transportu” import towarów wzrósł w stosunku do maja ubiegłego roku.

Zobacz też: Deficyt budżetowy w USA drastycznie rośnie! Wynosi już 5,2% PKB

Eksport usług wzrósł o 5,6% r/r do 37,9 mld zł w maju, natomiast import usług zwiększył się o 8,0% r/r do 22,5 mld zł.

Na dodatnie saldo usług (15,4 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (7,2 mld zł), usług transportowych (5,5 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2,7 mld zł) – czytamy w komentarzu NBP

Z szacunków ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że roczny deficyt na rachunku obrotów bieżących (suma za ostatnie 12 miesięcy) wynosi 0,5% PKB. Poprawa sytuacji na rachunku obrotów bieżących widoczna jest w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poniższy wykres pokazuje jednak, że inne kraje regionu notują jeszcze dość spory deficyt.

Kolejna pozytywna niespodzianka w bilansie płatniczym za maj. Rachunek bieżący miał 1,4 mld EUR nadwyżki wobec 0,5 mld EUR w kwietniu. Lepszy od naszych założeń był eksport, który wrósł o 3,3% r/r, co przy spadku importu o 6,2% r/r dało 1,1 mld EUR nadwyżki handlowej. Po maju deficyt stanowił już tylko 0,3% PKB. Poprawa wobec -3,5% PKB w październiku 2022 jest skutkiem odwrócenia szoku terms of trade i zmian w cyklu zapasów. Już teraz łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego jest bliskie 0, a na koniec roku spodziewamy się 0,8% PKB nadwyżki bieżącej – puentują majowe dane o bilansie płatniczym ekonomiści PKO Banku Polskiego

GUS potwierdza. Inflacja w Polsce spada, a ceny stoją w miejscu!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker