Komentarze I AnalizyPolska

Korupcja w Polsce wzrosła pod rządami PiS!

W latach 2015-2022 Indeks Percepcji Korupcji spadł z 63 do 55 pkt

Indeks Percepcji Korupcji (CPI) za 2022 rok wyniósł w Polsce 55 pkt. Sytuuje nas to na 45. miejscu na 180 krajów na całym świecie. W grupie państw Europy Zachodniej/Unii Europejskiej (klasyfikacja Transparency International) uplasowaliśmy się na 23. pozycji. Korupcja w Polsce wzrosła w ostatnich latach. W stosunku do 2015 roku wynik pogorszył się o 8 pkt. Tylko w trzech krajach UE indeks spadł bardziej. To Cypr, Malta i Węgry, które należą do najbardziej skorumpowanego kraju w UE. Warto zaznaczyć, że rosnąca skala korupcji jest trendem europejskim i globalnym. 

  • Dania jest najmniej skorumpowanym krajem na świecie. Indeks Percepcji Korupcji wynosi 90 pkt. 
  • Na 2. miejscu w Europie uplasowała się Finlandia z poziomem indeksu wynoszącym 87 pkt, na 3. pozycji Norwegia (84 pkt), a na 4. pozycji Szwecja (83 pkt).
  • Indeks Percepcji Korupcji w 2022 roku wyniósł w Polsce 55 pkt, co plasuje nas na 45. miejscu na świecie i 23. w regionie krajów Europy Zachodniej/UE. Od 2015 roku poziom indeksu spadł aż o 8 pkt. 
  • Największa wylęgarnia korupcji spośród krajów UE występuje na Węgrzech, gdzie indeks jest na poziomie 42 pkt. 

Korupcja wiążę się z konfliktami, brakiem pokoju i przestępstwem

„Świat jest na rozdrożu” – stwierdził ekonomista Piotr Arak w wywiadzie udzielonym dla naszego portalu. Pandemia COVID-19, kryzys klimatyczny i rosyjska agresja na Ukrainę wzmogły niepewność i obawy o bezpieczeństwo na całym świecie. Myśliciele, filozofowie, socjolodzy, politolodzy itd. między słowami zastanawiają się, czy grozi nam upadek demokracji. Liczby są niepokojące. Ostatnie dwie dekady przyniosły stagnację w demokratyzacji globalnego społeczeństwa, a od 2010 r. spadł odsetek liberalnych demokracji (kierunek polityczny stawiający wolność jako wartość nadrzędną). Teorie o upadku demokracji są najpewniej przesadzone, jednak badania wskazują, że jej jakość na świecie uległa erozji. Średni wskaźnik demokracji w państwach uznawanych jako demokracje spadł o 3 p. proc. od 2010 roku. Napięcia geopolityczne, wysoka inflacja, pogłębiające się nierówności, rosnąca polaryzacja społeczna zagrażają ustrojom demokratycznym, a zwiększają ryzyko rozrostu autorytaryzmu.

Jednym z czynników mogących chronić świat przed narastaniem reżimów autorytarnych jest przeciwstawianie się korupcji. W krajach o wyższym wskaźniku korupcji zagrożenie dla pokoju jest większe, niestabilność polityczne głębsza, a liczba przestępstw takich jak przekupstwo i malwersacje znajduje się na wysokim poziomie. Zobaczmy więc, jak kształtuje się korupcja w naszym regonie. Gdzie znajduje się wylęgarnia korupcji? Który kraj jest najmniej skorumpowany? Jak na tle Europy wypada Polska?

Dania najmniej skorumpowanym miejscem na świecie

Najmniejsza korupcja spośród krajów europejskich występuje w Danii. Indeks Percepcji Korupcji (CPI) wynosi w tym państwie 90 pkt (im wyższy, tym mniejsza korupcja). Kraj ten jest zarówno na 1. miejscu w Europie, jak i na świecie, a jego pozycja od wielu lat się nie zmienia. Warto jednak zauważyć, że w stosunku do 2015 roku poziom indeksu nieznacznie spadł – o 1 pkt. Na 2. miejscu w Europie uplasowała się Finlandia z poziomem indeksu wynoszącym 87 pkt, na 3. pozycji Norwegia (84 pkt), a na 4. pozycji Szwecja (83 pkt). Widzimy więc, że kraje Skandynawskie należą na Starym Kontynencie, ale i na świecie do państw najmniej skorumpowanych.

Nota: Na wykresie przedstawione są kraje regionu Europy Zachodniej/Unii Europejskiej (klasyfikacja Transparency International)

Zobacz też: Kiedyś byli imperium. Od 15 lat nie mogą podnieść się z kolan

Korupcja w Polsce wzrosła w ostatnich latach

Indeks Percepcji Korupcji w 2022 roku wyniósł w Polsce 55 pkt, co plasuje nas na 45. miejscu na świecie i 23. w regionie krajów Europy Zachodniej/UE. Co niepokojące to fakt, że od 2015 roku poziom indeksu spadł aż o 8 pkt. Autorzy indeksu, eksperci Transparency International wskazują przede wszystkim na osłabienie praworządności. Jak stwierdzają:

Erozja rządów prawa jest coraz większym problemem w całym bloku [EŚW – red.]

Większy spadek we wspólnocie europejskiej zaliczyły jedynie Cypr (-9 pkt), Malta (-9 pkt) i Węgry (-9). Na Węgrzech CPI wynosi zaledwie 42 pkt. Państwo, na czele którego stoi Viktor Orban należy do najbardziej skorumpowanego miejsca w UE. Węgry zajmują odległe 77. miejsce na świecie. Nie jest to zaskoczenie. Orban zbudował system kleptokratyczny, a kraj od lat ma problemy z praworządnością. Wskutek tego Węgry stały się pierwszym krajem UE, wobec którego uruchomiony został unijny mechanizm warunkowości. Wypłatę środków z budżetu unijnego uzależniono od przestrzegania zasad praworządności. w tym m.in. ograniczenia skali korupcji.

Zobacz też: Ogromne pożary w Grecji! Linie odwołują loty na Rodos

Autorzy raportu dodają, że Polska jest na dobrej drodze ku poprawie indeksu. Jak czytamy w raporcie:

Polska (55) spieszy się z przyjęciem zmian w celu odblokowania funduszy unijnych. Rząd zaproponował środki mające na celu wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej i zreformowanie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w następstwie krytyki praworządności ze strony Komisji Europejskiej.

Zdecydowanie gorzej eksperci Transparency International wypowiadają się na temat Węgier.

Biorąc pod uwagę znaczące luki w nowych przepisach dotyczących konfliktów interesów i ujawniania informacji majątkowych, nie jest pewne, na ile będą one skuteczne w kraju, w którym mechanizmy kontroli i równowagi zostały skrupulatnie zlikwidowane. Proponowane przez rząd działania nie są w stanie w pełni zrealizować swoich celów – w tym poprawy przejrzystości zamówień publicznych – ponieważ kluczowe organy pozostają nietknięte przez reformę. Poddaje to w wątpliwość intencje rządu, aby umożliwić niezależny nadzór nad wydatkami publicznymi – czytamy w raporcie

Niepokojące dane dotyczące korupcji na świecie. Wyniki najgorsze od lat

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker