ChinyGospodarka

Gospodarka Chin zaskakuje pozytywnie! Produkcja i konsumpcja szybko rosną

Czy to zwiastun trwałej poprawy koniunktury?

Gospodarka Chin wreszcie się ożywia. Zarówno dane o sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej okazały się w sierpniu lepsze od oczekiwań rynkowych. Z drugiej strony, roczna dynamika cen nieruchomości sugeruje, że bańka zaczyna pękać, co zwiększa obawy o wzrost gospodarczy. 

  • Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5% r/r wobec oczekiwań na poziomie 3,9%, natomiast sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 4,6% r/r (prognozy: 3%).
  • Sierpniowe dane sugerują, że ekspansywne instrumenty monetarno-fiskalne przynoszą owoce, jednak wysoka ekspozycja gospodarstw domowych na słabnący rynek nieruchomości może niwelować ich pozytywny efekt.
  • Nominalne ceny nieruchomości skurczyły się drugi miesiąc z rzędu o 0,1% r/r, natomiast transakcje na rynku nieruchomości znalazły się w lipcu br. na najniższym poziomie od kwietnia 2014 roku.

Gospodarka Chin w trudnym położeniu

Gospodarka Chin od początku roku zaskakuje in minus. Tempo wzrostu gospodarczego nie jest zadowalające i znajduje się poniżej oczekiwań. W rezultacie analitycy rynkowi rewidują prognozy w dół na ten rok. Jak czytamy w miesięczniku makroekonomicznym PIE, JP Morgan obniżył prognozy z 6,4% do 4,8%, natomiast Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wskazuje, że Państwo Środka będzie rozwijać się w tempie 3-4% w najbliższych pięciu latach. Cel administracyjny 5% wzrostu w br. stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ jego realizacja się oddala. O przyczynach spowolnienia w Chinach więcej pisaliśmy w analizie zatytułowanej: Czy Chinom grozi wieloletnia stagnacja?

Koniunktura w końcu powyżej oczekiwań

Po zaskakująco słabych danych koniunkturalnych w lipcu, dane sierpniowe zaskoczyły w górę. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5% r/r wobec oczekiwań na poziomie 3,9%, natomiast sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 4,6% r/r (prognozy: 3%). W stosunku do lipca, gdy wskaźniki te wyniosły odpowiednio 3,7% i 2,5% widać znaczącą poprawę. Chińska gospodarka wreszcie się ożywia. Trudno spodziewać się jednak trwałej poprawy koniunktury. Polityka fiskalna skupia się na stymulowaniu konsumpcji poprzez zwiększanie kredytów konsumenckich (zwłaszcza dotyczących zakupu samochodów elektrycznych), wprowadzanie ulg podatkowych na zakup sprzętu RTV i organizowanie lokalnych eventów, aby przyciągnąć turystów.

Zobacz też: Rusza nowe połączenie z Chin do Pakistanu. To czas na rozwój

Bank centralny Chin (PBoC) stymuluje aktywność gospodarczą poprzez skromne obniżki stóp procentowych, ponieważ deprecjacja juana (CNY) nie daje przestrzeni do głębszych cięć. Choć ostatnie obniżki były relatywnie duże (-20 pb. 14-dniowej stopy repo i -25 pb. stopy rezerwy obowiązkowej). Spadek tych stóp proc. oznacza, że koszt zaciągania kredytów będzie niższy, a banki będą miały większe możliwości kreacji kredytu. Sierpniowe dane sugerują, że powyższe instrumenty przynoszą owoce, jednak wysoka ekspozycja gospodarstw domowych na słabnący rynek nieruchomości może niwelować pozytywny efekt bodźców fiskalno-monetarnych. Poprawa koniunktury może okazać się przejściowa.

Rynek nieruchomości kołem zamachowym dekoniunktury

Nominalne ceny nieruchomości skurczyły się drugi miesiąc z rzędu o 0,1% r/r, natomiast transakcje na rynku nieruchomości znalazły się w lipcu br. na najniższym poziomie od kwietnia 2014 roku. Chińska bańka zaczyna pękać, co negatywnie wpływa na sytuację finansową sektora prywatnego. Jak pisaliśmy w wyżej załączonej analizie:

Istnieją jednak niepokojące sygnały. W Chinach jest nim ścisły związek między rynkiem mieszkaniowym a nastrojami konsumentów, który wynika z wysokiego udziału nieruchomości mieszkalnych w aktywach gospodarstw domowych (ok. 60%). Wiemy, że od ponad roku ceny nieruchomości w Chinach spadają. Państwo Środka jest więc wysoce narażone na zjawisko negatywnego efektu majątkowego (załamanie popytu w wyniku załamania wartości majątku). Efekt ten był ważną przyczyną załamania popytu podczas GFC, zarówno w USA, jak i strefie euro. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze duży wzrost zadłużenia gospodarstw domowych do dochodu rozporządzalnego, ujawnia się naprawdę spore zagrożenie trwałego spowolnienia konsumpcji krajowej.

Transakcje na chińskim rynku nieruchomości jako liczba zakupionych metrów kwadratowych mieszkań (w milionach)

Źródło: Longview Economics, Twitter/X

Zobacz też: Chiny i Indie przyczynią się do blisko 60% globalnego wzrostu w tym roku! Azja uratuje świat przed recesją?

Podsumowując, sierpniowe odczyty ze sfery realnej w chińskiej gospodarce okazały się niezwykle pozytywne. Stymulacja fiskalno-monetarna zaczyna przynosić owoce. Zwalczenie tendencji deflacyjnych i dekoniunktury wymaga jednak znacznie silniejszych bodźców, zwłaszcza po stronie banku centralnego. Stabilizacja sytuacji chińskiego juana na rynku walutowym na ten moment przeważa jednak nad bodźcowaniem koniunktury gospodarczej. To w obliczu pękania bańki na rynku nieruchomości i związanej z tym niepewności konsumenckiej nie zwiastuje trwałej poprawy w sferze realnej.

Wzrost chińskiej gospodarki ze względu na bariery strukturalne trwale spowolni!

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker