EnergetykaPolska

Jak funkcjonuje Rządowa Tarcza Solidarnościowa?

W kontekście zielonej transformacji energetycznej prowadzonej przez Unię Europejską, a szczególnie pakietu Fit for 55, organizacje społeczne w Europie wskazywały na ryzyko wepchnięcia milionów Europejczyków w ubóstwo energetyczne i uczynienie ich niezdolnymi do samodzielnego opłacenia wyższych rachunków za energię, a także na ryzyko zimna w ich domach. W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji w Unii Europejskiej została wprowadzona składka solidarnościowa, a w Polsce Rządowa Tarcza Solidarnościowa. 

Unijna składka solidarnościowa

W październiku 2022 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie o nazwie Interwencja w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (2022/1854). Jego celem było wprowadzenie działań i rozwiązań ukierunkowanych na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redystrybucję nadwyżek dochodów i zysków sektora energetycznego do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w celu złagodzenia skutków wzrostu cen energii. Państwa członkowskie w oparciu o to rozporządzenie mogą w zakresie sprzedaży detalicznej w pewnych okolicznościach stosować interwencje polegające na ustalaniu cen zaopatrzenia w energię elektryczną dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także ustalać cenę energii elektrycznej poniżej kosztów.

Zobacz także: PIE: Kryzys energetyczny znacząco podniósł ubóstwo energetyczne w UE

Rozporządzenie ustanowiło także obowiązkową tymczasową tzw. składkę solidarnościową od nadwyżek zysku uzyskanych przez przedsiębiorstwa w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji, które mają siedzibę w państwach członkowskich UE. Rada UE zdefiniowała „nadwyżkę zysku”, czyli podstawę obliczania składki solidarnościowej, jako dochody podlegające opodatkowaniu w roku podatkowym 2022 lub 2023 (na podstawie krajowych przepisów podatkowych) uzyskane z działalności w wymienionych sektorach wykraczające poza 20-procentowy wzrost średnich dochodów podlegających opodatkowaniu w ciągu czterech lat podatkowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r. lub później. Składka solidarnościowa ma zatem konstrukcję de facto podatku.

Wpływy z tej składki państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem powinny wykorzystać na ochronę odbiorców, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, najbardziej dotkniętych skutkami wysokich cen energii, finansować inwestycje w zieloną transformację, w zmniejszanie zużycia energii, w przekwalifikowywanie siły roboczej, oraz w efekcie ograniczyć zależność gospodarki UE od importu paliw kopalnych. Składka solidarnościowa jest zatem instrumentem finansowym służącym redystrybucji zasobów za pomocą interwencji o charakterze podatkowym.

Zobacz także: Więcej magazynów gazu, a mniej dopłat

Rządowa Tarcza Solidarnościowa na przykładzie Orlenu

W Polsce Rządowa Tarcza Solidarnościowa zamrażająca ceny i stawki opłat za energię na poziomie z 2022 r. obowiązuje od stycznia 2023 roku. Funkcjonuje ona w oparciu o ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W sierpniowej nowelizacji tej ustawy zwiększone zostały limity zużycia energii elektrycznej, do których obowiązują te zamrożone ceny i stawki, zwiększając oszczędności w gospodarstwach domowych oraz zmniejszając lęk o bezpieczeństwo.

Jak funkcjonuje Rządowa Tarcza Solidarnościowa, pokazuje przykład Orlenu. Spółka przekaże blisko 14 mld zł w ramach tzw. odpisu gazowego do państwowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który umożliwia  zamrożenie cen gazu dla 7 mln gospodarstw domowych oraz 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale czy żłobki. Posiadanie tego polskiego czempiona pozwala w praktyce realizować wartości solidarności i sprawiedliwości społecznej, w tym chronić najsłabsze grupy społeczne oraz ciągłość realizacji najistotniejszych usług publicznych.

Zobacz także: Energa Obrót: więcej energii elektrycznej w preferencyjnej cenie

Równolegle Orlen systematycznie obniża ceny gazu dla przedsiębiorców. Dzięki temu, że PGNiG wszedł w skład Grupy Orlen, koncern zapewnił stabilizację finansową umożliwiającą elastycznie reagowanie na trendy rynkowe. W marcu 2023 r. spółka mogła zmienić sposób ustalania cennika, wiążąc go z cenami na giełdach. Aktualnie cena gazu dla przedsiębiorstw jest zmieniana co miesiąc na podstawie średnich notowań giełdowych w danym miesiącu i w związku z tym temu przedsiębiorcy korzystają ze spadków cen gazu na rynkach hurtowych. To są korzyści z powstania multienergetycznego koncernu. Ceny gazu dla przedsiębiorców korzystających z cennika PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy ORLEN wynoszą w tym miesiącu niecałe 240 zł/MWh. To o 70 proc. mniej niż na początku roku.

Coraz więcej zielonej energii

Aktualnie 40 proc. wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej przez Energę z Grupy Orlen to już zielona energia. W zaktualizowanej strategii Orlen przeznaczy aż 70 mld zł na rozwój zielonej energetyki. Koncern będzie intensywnie rozwijać moce zainstalowane OZE — do 2030 roku mają one osiągnąć 9 GW.

Zobacz także: Kolejna obniżka cen gazu dla biznesu

Spółka konsekwentnie realizuje projekty związane z niezbędną transformacją energetyczną Polski. Są to spójne, zdywersyfikowane i wielowymiarowe projekty, zarówno z zakresu OZE, jak i fotowoltaiki, wodoru, a także ostatnio ogłoszony program budowy modułowych reaktorów SMR. Udało się Polsce stworzyć podmiot, który może konkurować w gospodarce globalnej, generując wartość dodaną dla gospodarki polskiej, zapewniając Polakom bezpieczeństwo, włączając się w realizację wartości solidarności i ochrony konsumentów.

 Dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska

Instytut Nowej Europy

Poglądy przedstawione w tekście są wyłącznie poglądami autora.

Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker