EuropaKomentarze I Analizy

U sąsiadów inflacja poniżej 4%! Inflacja w Niemczech szybko spada

Rekordowy cykl podwyżek stóp procentowych EBC jeszcze w pełnie nie przefiltrował się do sfery realnej i procesów cenowych, tymczasem inflacja w strefie euro szybko spada wraz z pogarszającą się koniunkturą. Czy ból będzie większy?

Inflacja CPI w Niemczech kurczy się do 3,8% r/r. Tempo dezinflacji u naszego zachodniego sąsiada w ostatnich miesiącach jest imponujące. Od sierpnia roczna dynamika cen konsumpcyjnych zmalała aż o 2,3 p. proc. Dezinflacja przyspieszyła również w innych krajach strefy euro: Hiszpanii, Włoszech i Francji. 

  • Jak wynika z danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis roczna inflacja CPI w Niemczech spadła w październiku do 3,8% z 4,5% we wrześniu. Bazowy wskaźnik skurczył się do 4,3% r/r z 4,6% poprzednio. 
  • Ponadto inflacja HICP spowolniła do do 3% r/r, a zatem znajduje się już jedynie o 1 p. proc. od celu EBC 2%.
  • Bieżąca presja cenowa jest coraz bardziej tłumiona. Inflacja w ujęciu miesięcznym wyniosła w tym miesiącu 0%.
  • Inflacja bazowa szybko spada nie tylko w Niemczech, ale również w Hiszpanii, Francji i we Włoszech.
  • Stan gry w strefie euro jest więc następujący: szybka dezinflacja, recesja/dekoniunktura w gospodarce przy dopiero co zakończonym cyklu podwyżek stóp. 

Inflacja CPI w Niemczech najniższa od dwóch lat

Jak wynika z danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis roczna inflacja CPI w Niemczech spadła w październiku do 3,8% z 4,5% we wrześniu. W rezultacie roczna dynamika CPI skurczyła się aż o 2,3 p. proc. względem sierpnia. Mozolna dezinflacja, która miała miejsce w okresie wakacyjnym, odchodzi już do lamusa. Dezinflacja przyspieszyła, a poziom inflacji jest najniższy od sierpnia 2021 roku. Ponadto inflacja HICP spowolniła do do 3% r/r, a zatem znajduje się już jedynie o 1 p. proc. od celu EBC 2%.

Zobacz też: USA kwitną, Europa obumiera. Strefa euro może pozazdrościć Amerykanom koniunktury!

Spadek inflacji headline to w dużym stopniu efekt ujemnej dynamiki cen energii r/r (-3,2), co wynika z efektu bazy. W analogicznym okresie roku poprzedniego poziom cen energii znalazł się bowiem na bardzo wysokim pułapie. Warto jednak zauważyć, że wzrost cen zahamował również w innych kategoriach. Usługi podrożały o 3,9% r/r wobec 4,0% we wrześniu, ceny dóbr towarowych wzrosły o 3,6% r/r (poprzednio: 5,0%), natomiast ceny żywności zwiększyły się o 6,1% r/r (poprzednio: 7,5%). Inflacja bazowa (indeks ogólny z wyłączeniem cen żywności i energii) spadła do 4,3% r/r z 4,6% we wrześniu 5,5% w sierpniu. A zatem, wewnętrzna presja cenowa również szybko słabnie.

Bieżąca presja cenowa jest coraz bardziej tłumiona. Inflacja w ujęciu miesięcznym wyniosła w tym miesiącu 0%. To oznacza, że średnio ceny konsumenckie w październiku nie wzrosły.

Spowolnienie dynamiki cen w Niemczech dobrze oddaje indeks CPI, gdzie bazę odniesienia stanowi 2020 rok. Widać, że w ostatnich miesiącach tempo cen jest w letargu.

Zobacz też: Produkcja przemysłowa w Niemczech spada o 2%! W gospodarce panuje „kacowa atmosfera”

Dezinflacja w strefie euro przyspiesza

Spadkowy trend inflacji dotyczy wszystkich głównych gospodarek strefy euro. Jak pokazuje poniższy wykres opracowany przez ekonomistów Banku Pekao, inflacja bazowa szybko spada nie tylko w Niemczech, ale również w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Sytuacja inflacyjna w „Eurozonie” zaczyna się normalizować.

Źródło: Analizy Pekao, Twitter/X

Zobacz też: Niemiecki przewoźnik wznawia loty gigantem do Los Angeles

Stan gry w strefie euro: szybka dezinflacja, recesja i świeży koniec cyklu

EBC zdecydował się w październiku na pauzę w cyklu podwyżek stóp procentowych, która przez większość analityków została odebrana jako zakończenie konwencjonalnego zacieśnienia monetarnego w Europie. Jesteśmy zatem świeżo po końcu zaostrzania polityki pieniężnej. Jaki jest stan gry?

Inflacja szybko spada, a bieżąca i wewnętrzna presja cenowa zdaje się być coraz bardziej stłumiona, co zostało wyżej wykazane. W sferze realnej zaś „pacjent obumiera”. Produkcja przemysłowa w strefie euro w październiku kurczy się najszybciej od 2013 roku (wyłączając pandemię), natomiast zatrudnienie spadło po raz pierwszy od blokad covidowych na początku 2021 roku. Spada także popyt, a przedsiębiorstwa kontynuują cięcia w zapasach. Analitycy powinni zwracać uwagę szczególnie na ostatnią ww. pozycję, ponieważ to odwrócenie cyklu zapasów może być zwiastunem poprawy koniunktury (gdy firmy będą akumulowały zapasy, oczekując wzrostu zamówień).

Zobacz też: MFW: Polska będzie gonić Zachód… pod względem wysokości długu

Stan gry w strefie euro jest więc następujący: szybka dezinflacja, recesja/dekoniunktura w gospodarce przy dopiero, co zakończonym cyklu podwyżek stóp. Wniosek? Gospodarka zachowuje się tak, jakby zacieśnianie monetarne skończyło się kilka kwartałów wcześniej, tymczasem stopy procentowe jeszcze z pewnością w pełni nie przefiltrowały się do sfery realnej i procesów cenowych. Ból będzie większy, co rodzi pytanie, czy EBC, aby ponownie nie przesadził z podwyżkami i nie zwiódł tym kanałem europejskiej gospodarki na manowce.

Nie siejmy paniki. Sytuacja finansowa Polski jest dobra

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker