Nieruchomości

Ile jest mieszkań w Polsce? Ich liczba stale rośnie

Stale czytamy, że mieszkań w naszym kraju jest nadal za mało. Ile jest mieszkań w Polsce? Jak wiele mieszkań nie ma łazienki czy dostępu do wodociągów? Gdzie na mieszkanie przypada najwięcej osób? W którym województwie mieszkania są największe?

  • Według danych GUS, na koniec grudnia 2022 r., w Polsce zasoby mieszkaniowe obejmowały 15,6 mln mieszkań. Najwięcej, bo 9,0 mln mieszkań (czyli 58% ogółu) jest w posiadaniu osób fizycznych.
  • Spośród 15,58 mln mieszkań, 15,22 mln ma dostęp do wodociągów. Do ustępu dostęp ma 14,82 mln mieszkań w Polsce.
  • W skali kraju to 14,6 mln mieszkań, czyli 93,8% ogółu ma łazienkę. Do sieci gazowej dostęp ma 58,5% mieszkań w Polsce (9,11 mln). Centralne ogrzewanie posiada 13,37 mln mieszkań (85,8%).
  • GUS udostępnił także dane dotyczące zaległości z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie. Te wyniosły łącznie 6,9 mld PLN. Najwyższy udział w tej kwocie to zaległości za mieszkania będące w zasobach gmin (62,7% zaległości).

GUS podał, ile jest mieszkań w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podzielił się danymi na temat liczby mieszkań w Polsce. Z pewnością większość z nas słyszała o tym, że mieszkań w naszym kraju brakuje. Często mówi się o 2 mln brakujących mieszkaniach w skali całego kraju. Rzadko jednak możemy zobaczyć informacje dotyczące tego, ile jest mieszkań w Polsce?

Według danych GUS, na koniec grudnia 2022 r., w Polsce zasoby mieszkaniowe obejmowały 15,6 mln mieszkań. Zakładając, że populacja Polski wynosi ok. 38 mln, to oznacza, że na mieszkania przypada średnio blisko 2,5 mieszkańca. Łączna powierzchnia mieszkań w Polsce wyniosła 1 172,9 mln m2. Na tę powierzchnię złożyło się łącznie 59,7 mln izb.

Zobacz też: Pomaganie przez państwo w zakupie mieszkania obniża dostępność mieszkań! [BADANIE]

Najwięcej, bo 9,0 mln mieszkań (czyli 58% ogółu) jest w posiadaniu osób fizycznych. Niemal co czwarte mieszkania (czyli 3,6 mln) znajdowało się w zasobie wspólnot mieszkaniowych. Łączna powierzchnia mieszkań należących do osób fizycznych sięgała 1033,3 mln m2, co stanowiło 88,1% ogólnej powierzchni mieszkań w kraju. Spółdzielnie mieszkaniowe posiadały 1,9 mln mieszkań. Mieszkań komunalnych jest w Polsce 0,8 mln, a mieszkań towarzystw budownictwa społecznego 0,1 mln.

W przestrzennej strukturze zasobów mieszkaniowych wysoki udział mieszkań spółdzielczych odnotowano w województwach: podkarpackim (43,3%), podlaskim (43,0%) i świętokrzyskim (42,3%), a gminnych w śląskim (18,2%), łódzkim (15,8%) i opolskim (15,2%).

GUS udostępnił także dane dotyczące zaległości z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie. Te wyniosły łącznie 6,9 mld PLN. Najwyższy udział w tej kwocie to zaległości za mieszkania będące w zasobach gmin (62,7% zaległości). W 2022 roku na 13,1 tys. postępowań eksmisyjnych w sądzie, aż 72,7% dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne. Na 6,1 tys. orzeczonych eksmisji, aż 80,0% odnosiło się do lokatorów zajmujących mieszkania gminne.

Ile mieszkań ma łazienkę i dostęp do kanalizacji?

Spośród 15,58 mln mieszkań, 15,22 mln ma dostęp do wodociągów. Do ustępu dostęp ma 14,82 mln mieszkań w Polsce. Ile jest mieszkań w Polsce, które mają łazienkę? W skali kraju to 14,6 mln mieszkań, czyli 93,8% ogółu. Do sieci gazowej dostęp ma 58,5% mieszkań w Polsce (9,11 mln). Centralne ogrzewanie posiada 13,37 mln mieszkań (85,8%).

Mieszkania w Polsce
GUS

Rośnie powierzchnia mieszkań w Polsce

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę, wyniosła w 2022 roku ok. 31,1 m2. Względem 2021 roku przeciętna powierzchnia wzrosła w miastach z 29,8 m2 do 30,4 m2. Z kolei na obszarach wiejskich nastąpił wzrost z 31,4 m2 do 32,0 m2. Najmniejsze mieszkania znajdziemy w województwie warmińsko-mazurskim. Mają one tam średnio zaledwie 27,6 m2. Z kolei w województwie mazowieckim średnia wynosi aż 33,3 m2, więc różnica jest znaczna.

W latach 2021-2022 r. kontynuowano sprzedaż oraz zwrot mieszkań dawnym właścicielom. Proces sprzedaży obejmował mieszkania znajdujące się w budynkach wielomieszkaniowych oraz mieszkania w budynkach, które sprzedano w całości osobom fizycznym. W tym okresie osobom fizycznym sprzedano 118,0 tys. mieszkań. Wśród sprzedanych mieszkań przeważały (z udziałem 43,0%) lokale z zasobów spółdzielni mieszkaniowych, podczas gdy 27,6% sprzedanych mieszkań pochodziło z zasobów gminnych, a 25,2% z zasobów innych podmiotów (udział mieszkań sprzedanych z zasobów Skarbu Państwa wynosił 0,7%).

W 2022 r. przeprowadzono 644,8 tys. robót remontowych (niestanowiących remontu kapitalnego), które polegały na wymianie wszystkich lub niektórych instalacji. Do 75,7 tys. mieszkań doprowadzono instalacje sanitarno-techniczne (wodociąg, kanalizacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz sieciowy). W 19,6 tys. mieszkań zainstalowano centralne ogrzewanie, 7,6 tys. podłączono do sieci wodociągowej, a 8,6 tys. do sieci kanalizacyjnej. Do 48,1 tys. mieszkań doprowadzono ciepłą wodę, a gaz z sieci podłączono do 11,5 tys. mieszkań.

Mieszkania w Polsce są małe. Co drugi młody żyje w przepełnionym

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker