Europa

Młodzi Europejczycy najmocniej ucierpieli na rynku pracy

Od pierwszego kwartału 2020 r. europejski rynek pracy boryka się z pandemią COVID-19. Aktualnie najmocniej ucierpieli młodzi Europejczycy. Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej wdrożyło środki, takie jak skrócony czas pracy lub wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, aby złagodzić wpływ kryzysu zdrowotnego na zatrudnienie. Co warto zaznaczyć, najbardziej ucierpieli młodzi Europejczycy. 

Wdrożono wiele środków, ale zatrudnienie w Europie i tak zmalało

Mogło to w pewnym stopniu przyczynić się do ograniczenia masowych zwolnień. Jednakże osoby, które powinny były wejść na rynek pracy lub utrzymać zatrudnienie poprzez odnowienie umowy na czas określony, mogły zostać bezpośrednio dotknięte pogorszeniem koniunktury rynkowej.

W drugim kwartale 2020 r. 187,3 mln osób, czyli 72 proc. ogółu ludności UE w wieku 20-64 lat, było zatrudnionych w porównaniu z 190,1 mln, czyli 73 proc. w pierwszym kwartale 2020 r. i 191,1 mln, czyli 73,1 proc. w czwartym kwartale 2019 r.

Zobacz także: Młodszy czy starszy szef – kto potrafi lepiej zarządzać firmą? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Zatrudnienie wśród mężczyzn w UE zmniejszyło się o 2,1 mln osób od czwartego kwartału 2019 r. do drugiego kwartału 2020 r., co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego (p.p.) z 79 proc. do 77,7 proc., natomiast zatrudnienie kobiet spadło w tym okresie o 1,7 mln, co oznacza spadek o 1,0 punkt procentowy z 67,3 proc. do 66,3 proc.).

Największy spadek stopy zatrudnienia w Estonii, Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii, Irlandii i Austrii

Wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Niemiec i Malty, odnotowały spadek stopy zatrudnienia między czwartym kwartałem 2019 r. a drugim kwartałem 2020 r., przy czym największe spadki o ponad 2 punkty procentowe odnotowano w Estonii, Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii, Irlandii i Austrii.

en Change in the employment rate1.5x 100

Na Malcie natomiast zanotowano wzrost zatrudnienia zarówno wśród kobiet i mężczyzn. To ewenement na skalę europejską. W Niemczech całkowity wskaźnik zatrudnienia wzrósł, jednak w przypadku mężczyzn odnotowano minimalny spadek.

Zobacz także: Nauka zdalna pogrąży finansowo młode pokolenie? Pesymistyczne badania niemieckiego instytutu

Wśród państw UE Polska znalazła się na czwartym miejscu pod względem zmiany wskaźnika zatrudnienia. Poza wymienioną Malta i Niemcami lepsza była Łotwa, gdzie wskaźnik nieznacznie spadł w stosunku do okresu sprzed pandemii. W Polsce jest bardzo podobnie z tą różnicą, że większy spadek w zatrudnieniu odnotowano wśród kobiet.  

Młodzi Europejczycy najbardziej poszkodowani w Słowenii i Irlandii

Patrząc na różne grupy wiekowe, w drugim kwartale 2020 roku w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku wskaźnik zatrudnienia w UE spadł o 2,1 pp dla osób młodych w wieku 15-24 lat (z 33,3 proc. do 31,2 proc.), o 1,2 pp dla osób w wieku 25-54 lat (z 80,6 proc. do 79,4 proc.) i o 0,4 pp dla osób w wieku 55-64 lat (z 59,6 proc. do 59,2 proc.). Liczba młodych pracujących osób w wieku 15-24 lata spadła do 14,4 mln, do 140,6 mln dla osób w wieku 25-64 lata i do 35,4 mln dla osób w wieku 55-64 lata.

en Change in the employment rate by age group1.5x 100

Zobacz także: 75% młodych Polaków w wieku 18-29 żyje z rodzicami

Stopa zatrudnienia młodych ludzi spadła we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Niemiec. Najostrzejszy spadek odnotowały Słowenia, Irlandia, Hiszpania, Finlandia, Portugalia, Szwecja i Estonia (od -8 do -4 p. proc.), natomiast najniższy spadek odnotowano w Chorwacji, Grecji i we Włoszech (-1,3 p. proc.).

W Polsce wskaźnik zatrudnienia wśród młodych zmniejszył się o niespełna 4 p. proc. i był to wynik gorszy niż średnia UE, która wyniosła dla tej grupy wiekowej -2,1 p. proc.

Eurostat

Globalny koszt wpływu pandemii na młodych to 44 biliony USD

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker