Europa

Mieszkania na własność są domeną krajów byłego bloku wschodniego

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że 69,8 proc. mieszkańców UE ma swoje mieszkania na własność, podczas gdy 30,2 proc. je wynajmuje. Co interesujące, mieszkania na własność są domeną byłego bloku wschodniego w UE.

Mieszkania na własność są domeną krajów byłego bloku wschodniego

Różnica w strukturze własności lokali mieszkalnych bardzo się różni między krajami. W uwzględnieniu geograficznym widać, że w krajach Europy Środkowej znacznie więcej osób mieszka we własnych mieszkaniach. Z kolei krajach Europy Zachodniej i Skandynawskich różnica między wynajmem a własnością jest znacznie mniejsza.

Największy odsetek osób mieszkających w mieszkaniu, którego są właścicielami, jest w Rumunii, gdzie odsetek ten wynosi 95,8 proc. Drudzy pod tym względem są Węgrzy z rezultatem 91,7 proc., a na trzecim miejscu znajdują się Słowacy 90,9 proc. Powyżej poziomu 90 proc. znaleźli się także Litwini, którzy w 90,3 proc. mieszkają we własnych lokalach.

Na kolejnych pozycjach znalazły się natomiast Chorwacja (89,7 proc.), Polska (84,2 proc.), Bułgaria (84,1 proc.), Estonia (81,7 proc.), Łotwa (80,2 proc.), Malta (79,8 proc.) oraz Czechy (78,6 proc.).

Z powyższych danych wynika, że w pierwszej jedenastce jest aż 10 państw byłego bloku wschodniego. Nie jest to jednak zaskoczenie. Masowe programy budownictw mieszkaniowego w państwach socjalistycznych przyczyniły się do dużego odsetka osób z posiadaniem mieszkań na własność.

Zobacz także: Gniazdownictwo: młodzi Polacy bardzo często mieszkają z rodzicami

Mieszkania na własność są stosunkowo mało popularne w krajach DACH

Po drugiej stronie zestawienia są kraje niemieckojęzyczne. W UE najmniejszy odsetek mieszkań na własność, a największy mieszkań wynajmowanych jest w Niemczech, gdzie wynosi on odpowiednio 51,1 proc. do 48,9 proc.

Drugi najwyższy odsetek osób wynajmujących mieszkania jest w Austrii, gdzie wynosi 44,8 proc. Na trzecim i czwartym miejscu są natomiast Dania (39,2 proc.) oraz Szwecja (36,4 proc.).

W zestawieniu oprócz państw UE ujęto także dwa inne kraje Norwegię oraz Szwajcarię. O ile w Norwegii, aż 80,3 proc. mieszkańców ma swoje mieszkanie na własność, tak w Szwajcarii jest zupełnie inaczej. Helveci mieszkają tylko w 41,6 proc. przypadków we własnych mieszkaniach. Aż 58,4 proc. Szwajcarów wynajmuje swoje lokale. Jest to jedyny taki przypadek w cały zestawieniu, gdzie wynajem jest bardziej popularny niż własność.

Udział kosztów w wydatkach różni się w zależności od kraju

W 2019 roku wydano 1,7 bln euro na utrzymanie mieszkania. W tej kategorii znajdują się koszty mieszkaniowe (czyli czynsz, wynajem itd.), woda, elektryczność, gaz oraz inne paliwa niezbędne do funkcjonowania gospodarstwa domowego. Jest to w sumie 12,3 proc. unijnego PKB oraz 23,5 proc. wszystkich wydatków konsumpcyjnych.

Zobacz także: W czym mieszkają polscy politycy? Będziecie zaskoczeni!

Udział wydatków na mieszkanie w ogóle wydatków konsumpcyjnych jest bardzo różny w poszczególnych krajach. Najwyższe koszty mieszkania są w Finlandii, gdzie stanowią 28,8 proc. całkowitych wydatków konsumpcyjnych. Na kolejnych miejscach są: Słowacja (28,4 proc.) oraz Dania (27,9 proc.). Więcej niż ¼ ogółu wydatków konsumpcyjnych, wydatki mieszkaniowe stanowią także w Czechach (26,4 proc.), we Francji (26,2 proc.), Szwecji (25,8 proc.) oraz Irlandii (25,4 proc.).

Household expenditure housing 2019data 01

Wydatki na mieszkania w poszczególnych krajach UE w ogóle wydatków konsumpcyjnych, Eurostat

Na drugim końcu zestawienia jest natomiast Malta, gdzie koszty utrzymania mieszkania w stosunku do całości wydatków konsumpcyjnych są najniższe w UE. W tym wyspiarskim kraju mieszkanie odpowiada za 12,3 proc. środków przeznaczanych na konsumpcję. Drugi najniższy wynik odnotowano na Litwie (14,9 proc.), trzeci na Cyprze (15,6 proc.) i czwarty w Chorwacji (16,2 proc.).

Polska uplasowała się poniżej poziomu średniej UE i w naszym kraju wydatki na mieszkanie stanowią 20 proc. wszystkich wydatków konsumpcyjnych.

Zobacz także: Dlaczego mieszkania w Polsce są drogie?

Udział kosztów w Rumunii i Polsce zmniejszył się na przestrzeni ostatniej dekady

W latach 2009-2019 udział mieszkalnictwa w łącznych wydatkach gospodarstw domowych zmniejszył się lub pozostał stabilny w większości państw członkowskich UE. Największy spadek odnotowano w Rumunii (z 25,2 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych w 2009 r. do 17,7 proc. w 2019 r., czyli o 7,5 p. proc.). Krajem z drugim największym spadkiem udziału kosztów była Polska (-2,6 p. proc.), a na trzecim miejscu Cypr (-2,5 p. proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się Węgry (-2,3 p. proc.), Łotwa (-2,2 p. proc.) i Słowacja (-2,1 p. proc.).

Udział wydatków mieszkaniowych wzrósł natomiast w 11 państwach członkowskich UE. Były to m.in.: Irlandia (z 22 proc. w 2009 r. do 25,4 proc. w 2019 r., czyli o 3,4 p. proc.), Finlandia (z 25,4 proc. w 2009 r. do 28,8 proc. w 2019 r., czyli o 3,4 p. proc.), przed Niderlandami (+2,1 p. proc.), Belgią, Luksemburgiem i Portugalią (wszystkie +1,4 p. proc.).

Filip Lamański

Rynek mieszkaniowy w Polsce i jak go naprawić

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker