Uncategorized

Globalny CIT stanie się faktem. Minimalna stawka wyniesie 15%

Jak informuje Financial Times, kilka dni temu został podpisany pakt ustanawiający globalny CIT pod przewodnictwem OECD. Każdy podpisujący go kraj, nie będzie mógł stawki CIT na poziomie niższym niż 15%. Do tego kraje OECD zgodziły się na wprowadzenie dwuletniego zakazu nakładania dodatkowych podatków na usługi cyfrowe.

Globalny CIT wchodzi w życie

Jak donosi Financial Times, 136 krajów podpisało przełomowe globalne porozumienie w sprawie reformy podatku dochodowego od osób prawnych. Zakłada ono wprowadzenie 15-procentowej minimalnej, globalnej stawki podatku od osób prawnych. Do tego wprowadzono ono nowe zasady zmuszające międzynarodowe korporacje do deklarowania zysków i płacenia podatków w krajach, w których prowadzą działalność.

Ma ono na celu wyeliminowanie rajów podatkowych. Według zapewnień ekspertów OECD podpisane porozumienie ma przynieść ponad 150 miliardów dolarów rocznie z podatków nałożonych na międzynarodowe firmy.

Co warto zaznaczyć, wiele krajów oponowało przeciwko wprowadzeniu minimalnej stawki CIT. Jednym z nich była Irlandia, w której stawka podatku od osób prawnych wynosi 12,5%. Kraj ten jest określany przez wielu ekspertów europejskim rajem podatkowym.

Wiele krajów oponowało przeciwko wprowadzeniu minimalnej stawki podatku od osób prawnych.

Irlandia sprzeciwiła się planowanej reformie CITu, ponieważ porozumienie zakładało podniesienie stawki wspomnianego podatku do „co najmniej” 15%. Przedstawiciele tego kraju obawiali się, że te słowa będą stanowić furtkę prawną umożliwiającą dalsze podwyżki minimalnej stawki podatku od osób prawnych w przyszłości. Ich strach był całkiem uzasadniony, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że administracja pierwotnie planowało ustanowienie wspomnianej stawki na 21 procent. Po tym, jak w ostatecznym tekście usunięto słowo „co najmniej”, Irlandia zgodziła się podpisać porozumienie. 

Jak informuje Financial Times, Chiny również nie były chętne do podpisania umowy. Zgodziły się jedynie po wprowadzeniu specjalnej klauzuli, która ograniczy wpływ globalnego podatku minimalnego na przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają ekspansję międzynarodową. Przedstawiciele tego kraju obawiali się, że krajowe, szybko rozwijające się przedsiębiorstwa zostałaby nadmiernie dotknięte 15% CIT-em. 

Jak wspomniałem na początku artykułu, opisywane porozumienie nie zakładało jedynie podwyższenia minimalnej stawki podatku od osób prawnych, ale również wprowadzenie zakazu ustanawiania podatków na usługi cyfrowe. Z tego właśnie powodu wspomnianej umowy nie zgodziły się podpisać Sri Lanka, Pakistan, Nigeria i Kenia. Przedstawiciele tych krajów stwierdzili, że ich sytuacja gospodarcza pogorszyłaby się, gdyby znieśli podatki od usług cyfrowych. Co warto zaznaczyć, z tym stwierdzenie nie zgodzili się przedstawiciele OECD, z których szacunków wyszło, że kraje te mogłyby zyskać na tym porozumieniu.

Zobacz także: Podatek CIT to przykład wyścigu do dna, który wygrywa Europa z najniższymi stawkami

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker