Polska

Bezrobocie w Polsce 2021: najgorzej jest na Warmii i Mazurach

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku ukształtowało się na poziomie 6351,1 tysięcy i było o 0,5% wyższe niż przed rokiem. Po raz kolejny odnotowano spadek liczby osób zarejestrowanych jako niepracujących. Jak kształtuje się bezrobocie w Polsce 2021? 

Bezrobocie w Polsce 2021 – kolejny spadek

Bezrobocie rejestrowane pozwala wskazać osoby, które aktualnie nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, ale jednocześnie są zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5%, a więc obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 p.proc.), jak i roku (o 0,6 p.proc.). Według danych opublikowanych przez GUS bezrobocie w Polsce spadło kolejny miesiąc z rzędu, jednak wciąż nie powróciło do stanu sprzed pandemii. W analogicznym okresie rok temu można było zaobserwować wzrost liczby niepracujących, co było najprawdopodobniej powiązane z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń. Przed rokiem zarejestrowano dużo więcej osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 27,1% wobec wzrostu o 14,5% rok wcześniej). Sytuacja ulega unormowaniu i aktualnie można zaobserwować comiesięczny spadek bezrobocia rejestrowanego.

Źródło: GUS

Zobacz także: Bezrobocie w Polsce spada czwarty miesiąc z rzędu

Podział wg województw

Najwyższą stopę bezrobocia (stan na koniec października 2021 r.) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość wskaźnika była wysoka również w województwach: podlaskim (8,1%), kujawsko-pomorskim (7,7%) oraz świętokrzyskim (7,3%). Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim (3,2%).

 

Należy podkreślić, że we wszystkich województwach bezrobocie spadło w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Najbardziej obniżyła się stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim. Najmniejszą różnicę odnotowano w województwie łódzkim (o -0,3 p.proc.). Sytuacja nieznacznie uległa zmianie w województwie śląskim.

Większość bezrobotnych w Polsce to kobiety (ok. 54,3%). Porównując strukturę bezrobocia w Polsce z tym samym okresem sprzed roku, wzrósł odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Spadek bezrobocia zaobserwowano wśród absolwentów szkół oraz uczelni wyższych i bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bezrobocie w Polsce 2021 jest mniejsze niż przed rokiem. W październiku w urzędach pracy zarejestrowano 107,0 tysięcy  nowych bezrobotnych, a więc o 6,3% niż w poprzednim miesiącu i o 7,1% mniej niż przed rokiem. Nadal wyższa niż w ubiegłym roku pozostaje liczba zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych.

Zobacz także: MFW: PKB Polski urośnie w dwa lata o 10,5%. Bezrobocie najniższe w UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker