EuropaGospodarkaKomentarze I AnalizyPolska

Przedsiębiorczość Polaków słabnie. Coraz mniej osób chce założyć firmę

W wyniku pandemii COVID-19 oraz okresowych lockdownów i restrykcji, jedną z grup najbardziej poszkodowanych są przedsiębiorcy. Wiele lokalnych oraz regionalnych biznesów musiało upaść bądź czasowo zawiesić działalność. Z Raportu GEM Polska 2021 wynika, że choć pandemia wywarła silnie negatywny wpływ na przedsiębiorczość Polaków, jesteśmy wciąż proprzedsiębiorczym społeczeństwem.

Jak bardzo ucierpiała przedsiębiorczość Polaków w czasie pandemii?

Jak wynika z poniższego wykresu 60 proc. Polaków wciąż uważa, że własny biznes to dobra ścieżka kariery. Jednakże pandemia pogorszyła nastroje społeczeństwa w tym aspekcie. Jeszcze w 2019 roku prawie 8 na 10 Polaków wskazywało, że biznes to dobry pomysł na życie. Analogicznie w tym okresie zmalało również wysokie uznanie dla przedsiębiorców. W 2019 r. 77 proc. osób wskazywało na wysoki status przedsiębiorcy, natomiast w 2020 r. było to już 60 proc. osób. Na powyższe wyniki duży wpływ miały media. Wiadomości o trudnej sytuacji przedsiębiorstw, wzroście bezrobocie, upadłości firm były stałym elementem w telewizji, radiu i innych środkach masowego przekazu. Należy zaznaczyć, że w czasie pandemii wzrosło ich znaczenie [mediów] w Polsce. Udział osób, które dostrzegały tematykę przedsiębiorczości w mediach, wzrósł z 37 proc. (2019) do 41 proc. (2020).

Przedsiębiorczość Polaków osłabła w czasie pandemii. Jednak aż co szósty Polak uważa, że własny biznes to dobra ścieżka kariery.

Źródło: PARP

Zobacz także: Polska ma najtańszy internet mobilny w UE. Płacimy średnio 3,5 razy mniej od innych

Zdolności przedsiębiorcze polskiego społeczeństwa

Argumentami wskazującymi na wciąż relatywnie dobre nastroje społeczeństwa względem przedsiębiorczości są wysoka samoocena swoich zdolności oraz spadek udziału osób, które obawiają się porażki. Udział osób dobrze oceniających swoje zdolności przedsiębiorcze w latach 2019-2020 wzrósł z 50 do 60 procent. Natomiast mimo relatywnie wielu informacji o upadłości firm, tylko 41 proc. Polaków boi się porażki. Zdecydowanie gorsze wyniki są odnotowywane w aspekcie warunków do założenia firmy w mikrootoczeniu. Od 2012 roku wskaźnik dotyczący pozytywnej oceny warunków do założenia firmy w bliskim otoczeniu nieprzerwanie rósł. W 2019 roku osiągnął maksymalną wartość. Wówczas aż 87 proc. Polaków uważało, że uwarunkowania w mikrooteczeniu pozwalają na stworzenie rentownego biznesu. Jednakże pomiędzy 2019 r. i 2020 r. udział takich osób spadł aż o 35 p. proc. W 2020 roku zaledwie połowa osób tak uważała.

Pozytywna ocena uwarunkowań do założenia biznesu znacząco spadła w czasie pandemii.. Zatem przedsiębiorczość Polaków na tym tle osłabiła się.

Źródło: PARP

Zobacz także: Polska gospodarka oszalała? Odczyty szokują ekonomistów

W krajach stosunkowo biedniejszych panuje wyższe mniemanie o sobie

Analizując samoocenę predyspozycji przedsiębiorczych Polaków oraz innych społeczeństw europejskich nasuwa się jeden wniosek. Poziom własnej samooceny niekoniecznie skorelowany jest z poziomem dochodów i rozwoju danego państwa. Dla przykładu pogrążeni w wysokim zadłużeniu Grecy oraz stosunkowo słabo rozwinięci gospodarczo Chorwaci (na tle Europy) mają wysokie mniemanie o sobie w zakresie przedsiębiorczości.

Aż 65 proc. społeczeństwa chorwackiego wskazuje, że każda ich decyzja jest częścią długoterminowego planu rozwoju. Wysoce rozwinięte kraje, czyli Szwajcaria (42 proc.) oraz Norwegia (42 proc.) mają ten wskaźnik na zdecydowanie niższym poziomie. Ponadto w krajach stosunkowo biedniejszych społeczeństwo uważa się za bardziej kreatywne i innowacyjne. Na Łotwie jest to 54 proc., w Hiszpanii 55 proc. natomiast w Norwegii zaledwie 31 proc. a Szwajcarii 46 proc. Polska oba wskaźniki ma na podobnym poziomie. 45 proc. społeczeństwa wskazuje, że inne osoby uważają ich jako osoby kreatywne. Z kolei 49 proc. osób podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wizją przyszłości.

Zdolności przedsiębiorcze Polaków na tle Europy.

Źródło: PARP

Zobacz także: Polska 9. największym na świecie eksporterem zabawek

Przedsiębiorczość Polaków na tle Europy oraz krajów według poziomu dochodu

Jak wynika z poniższego wykresu, największymi optymistami w zakresie przedsiębiorczości są kraje o niskich dochodach. Po pierwsze społeczeństwa w tych państwach uznają, że w najbliższym czasie będą dobre warunki do założenia firmy w bliższym otoczeniu (73 proc.). Największymi pesymistami w tym aspekcie są natomiast kraje o wysokim poziomie dochodów (47 proc.). Co ciekawe Polska (52 proc.) w tym wskaźniku jest powyżej średniej dla krajów Europy (40 proc.). Jednakże bardzo źle wypadamy w kwestii intencji przedsiębiorczych. Zaledwie 5 proc. osób odpowiedziało twierdząco na pytanie o to czy w ciągu 3 lat mają w planie założyć firmę. Do średniej europejskiej brakuje nam 6 p. proc. Istotne jest to, że w tej materii również kraje o niskich dochodach wypadają najlepiej (51 proc.).

Zobacz także: Niemcy uczą się polskiego, aby kupować tańsze paliwo w naszym kraju

Przedsiębiorczość Polaków na tle Europy.

Źródło: PARP

Zobacz także: Przedsiębiorczość Polaków to mit wynikający z patologicznego systemu

Jak się okazuje, w Polsce najbardziej spadł odsetek osób uważających, że w ich otoczeniu panują dobre warunki do założenia własnego biznesu (35 p.proc.). Z kolei najbardziej negatywne nastroje w tej kwestii panują w Hiszpanii (17 proc.), Grecji (28 proc.), Szwajcarii (27 proc.), Wielkiej Brytanii (27 proc.) i na Cyprze (21 proc.). Intrygującym przypadkiem jest społeczeństwo włoskie. W czasie pandemii znacząco wzrósł tam udział osób, które wskazują swoje mikrootoczenie jako przyjazne do założenia biznesu. W 2019 r. było to 45 proc. osób, natomiast w 2020 r. aż 62 proc. osób. Włochy są krajem najbardziej dotkniętym przez COVID-19. Tam jednak pandemia nie pogorszyła nastrojów społeczeństwa mimo wielu lockdownów i wciąż niepewnej sytuacji. Ponadto odsetek osób przekonanych o dobrych uwarunkowaniach do założenia działalności gospodarczej wzrósł również w Słowacji, Rosji i na Łotwie.

W Polsce warunki do rozwoju firmy znacznie spadły w czasie pandemii.

Źródło: PARP

Zobacz także: Polska europejskim liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych!

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker