Uncategorized

Zanieczyszczenie powietrza w miastach przyczyniło się do 1,8 mln zgonów

Według dwóch badań opublikowanych w The Lancet Planetary Health, w 2019 roku 1,8 mln zgonów powiązanych było z zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo z powodu pyłów i toksyn ok. 2 mln osób zachorowało na astmę. Zanieczyszczenie powietrza w miastach, zdaniem WHO, jest wciąż zbyt duże. 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach

Jedno z badań wykazało, że ok. 2,5 miliarda ludzi – około 86% ludzi żyjących na obszarach miejskich na całym świecie jest ciągle narażonych na zbyt wysokie poziomy cząstek stałych. Fakt ten doprowadził do znacznego wzrostu liczby zgonów w miastach na całym świecie. Drugie z badań dowiodło, że 2 mln przypadków astmy wśród dzieci związanych jest z zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem azotu. Badania podkreślają, że najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza są dzieci i osoby starsze. Astma to choroba, która dotyka ok. 30 mln Europejczyków i 25% europejskich dzieci. Tym samym całkowity koszt astmy można oszacować na 17,7 miliarda euro rocznie, natomiast spadek wydajności związany z niekontrolowaniem choroby wynosi ok. 9,8 miliarda euro rocznie.

Zobacz także: Zanieczyszczenie światłem wzrosło o 49% w ciągu 25 lat [BADANIE]

Normy zanieczyszczeń w UE a zalecenia WHO

Jak donosi Euroactiv, obecnie unijne normy zanieczyszczeń nie są dostosowane do zaleceń WHO. Jednakże inicjatywa dostosowania norm jest częścią flagowej polityki środowiskowej UE – Europejskiego Zielonego Ładu, która ma zostać przyjęta w drugiej połowie tego roku. W przypadku NO2 wartość graniczna dla średnich rocznych stężeń wynosi 40 μg/m3. Poziom ten jest jednak regularnie przekraczany przez większość europejskich miast. Z uwagi na to, KE wszczęła postępowanie wobec 13 państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii.

Działania UE zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń okazują się skuteczne. Zgodnie ze statystykami w latach 1990-2019 liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w państwach wspólnoty spadła z ok. 1 miliona rocznie do około 350 000 rocznie.

Zdaniem WHO:

Istnieje ścisły, ilościowy związek między narażeniem na wysokie stężenia małych cząstek a zwiększoną śmiertelnością lub zachorowalnością, zarówno w ciągu dnia, jak i w czasie.

Zobacz także: Zanieczyszczenie powietrza odpowiada za miliony komplikacji porodowych

W odpowiedzi na opublikowane analizy naukowców Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem ustawodawczym w celu dokonania zmian w unijnych normach dotyczących jakości powietrza. W przyszłości mają one być ściślej dostosowane do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

Zobacz także: Diesel Euro 4: Bruksela zakazała wjazdu kolejnym samochodom

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker