Uncategorized

Zanieczyszczenie powietrza w miastach przyczyniło się do 1,8 mln zgonów

Według dwóch badań opublikowanych w The Lancet Planetary Health, w 2019 roku 1,8 mln zgonów powiązanych było z zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo z powodu pyłów i toksyn ok. 2 mln osób zachorowało na astmę. Zanieczyszczenie powietrza w miastach, zdaniem WHO, jest wciąż zbyt duże. 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach

Jedno z badań wykazało, że ok. 2,5 miliarda ludzi – około 86% ludzi żyjących na obszarach miejskich na całym świecie jest ciągle narażonych na zbyt wysokie poziomy cząstek stałych. Fakt ten doprowadził do znacznego wzrostu liczby zgonów w miastach na całym świecie. Drugie z badań dowiodło, że 2 mln przypadków astmy wśród dzieci związanych jest z zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem azotu. Badania podkreślają, że najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza są dzieci i osoby starsze. Astma to choroba, która dotyka ok. 30 mln Europejczyków i 25% europejskich dzieci. Tym samym całkowity koszt astmy można oszacować na 17,7 miliarda euro rocznie, natomiast spadek wydajności związany z niekontrolowaniem choroby wynosi ok. 9,8 miliarda euro rocznie.

Zobacz także: Zanieczyszczenie światłem wzrosło o 49% w ciągu 25 lat [BADANIE]

Normy zanieczyszczeń w UE a zalecenia WHO

Jak donosi Euroactiv, obecnie unijne normy zanieczyszczeń nie są dostosowane do zaleceń WHO. Jednakże inicjatywa dostosowania norm jest częścią flagowej polityki środowiskowej UE – Europejskiego Zielonego Ładu, która ma zostać przyjęta w drugiej połowie tego roku. W przypadku NO2 wartość graniczna dla średnich rocznych stężeń wynosi 40 μg/m3. Poziom ten jest jednak regularnie przekraczany przez większość europejskich miast. Z uwagi na to, KE wszczęła postępowanie wobec 13 państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii.

Działania UE zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń okazują się skuteczne. Zgodnie ze statystykami w latach 1990-2019 liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w państwach wspólnoty spadła z ok. 1 miliona rocznie do około 350 000 rocznie.

Zdaniem WHO:

Istnieje ścisły, ilościowy związek między narażeniem na wysokie stężenia małych cząstek a zwiększoną śmiertelnością lub zachorowalnością, zarówno w ciągu dnia, jak i w czasie.

Zobacz także: Zanieczyszczenie powietrza odpowiada za miliony komplikacji porodowych

W odpowiedzi na opublikowane analizy naukowców Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem ustawodawczym w celu dokonania zmian w unijnych normach dotyczących jakości powietrza. W przyszłości mają one być ściślej dostosowane do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

Zobacz także: Diesel Euro 4: Bruksela zakazała wjazdu kolejnym samochodom

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker