Polska

PKEE: 41% Polaków jest skłonnych zapłacić więcej za energię, jeśli zostanie wyprodukowana z OZE!

Badanie przeprowadzone przez Fundację Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych udowadnia, że Polacy są skłonni zapłacić więcej za zieloną energię. Wyniki pokazują, że świadomość klimatyczna w Polsce rośnie. 

Polacy świadomi swojego wpływu na zmiany klimatyczne

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Według zebranych wyników 3 na 4 Polaków uważa, że działania i zachowania pojedynczego człowieka mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Ankieterzy IBRIS pytali badanych również o przekonania na temat zmian klimatu i ochrony środowiska. 87% badanych przyznało, że za zmiany klimatu odpowiadają przede wszystkim ludzie. 7% badanych było przeciwnych temu stwierdzeniu. Zdecydowana większość (82%) Polaków przyznaje, że przykłada dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Jedynie 6% badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Zobacz także: Obywatele rozwiniętych państw rezygnują z przywilejów na rzecz klimatu

OZE a świadomość klimatyczna w Polsce

Ok. 75% badanych stwierdziło, że działania pojedynczego człowieka, takie jak oszczędzanie wody czy energii elektrycznej, ma pozytywny wpływ na środowisko. Jedynie 13% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Najbardziej świadome swojego wpływu na klimat były osoby młode (80% wśród osób do 49. roku życia). Jak wynika z badania, 92% Polaków twierdzi, że oszczędza energię elektryczną, a najważniejszym czynnikiem motywującym, oprócz kwestii finansowych, jest troska o planetę.

Badanie pokazało, że Polacy są skłonni nie tylko do wyrzeczeń, ale również do poniesienia dodatkowych kosztów. Prawie połowa badanych stwierdziła, że jest gotowa zapłacić więcej za prąd, jeśli środki uzyskane w drodze podwyżek zostaną zainwestowane w zieloną energię. Na pytanie twierdząco odpowiedziało 46% ankietowanych. Nieco mniej (41%) jest skłonnych płacić więcej, jeśli energia zostanie wytworzona z OZE. Na oba pytania twierdząco odpowiadały zazwyczaj osoby z wyższym wykształceniem (odpowiednio 58% i 54%) mieszkające w miastach (63% i 57%) i deklarujące zainteresowanie zmianami zachodzącymi w środowisku (60% i 53% twierdzących odpowiedzi).

PKEE

Zobacz także: Środki klimatyczne UE w „Fit for 55” są sprzeczne

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 respondentów. Wyniki pokazują, że wzrasta świadomość Polaków dotycząca ich wpływu na zmiany klimatyczne. Co więcej, Polacy coraz częściej widzą potrzebę inwestowania w OZE. Część badanych jest skłonna z tego tytułu ponieść wyższe koszty, co stanowi istotną zmianę w postrzeganiu zielonej energii w ciągu ostatnich lat.

Ilu europejskim krajom uda się osiągnąć neutralność klimatyczną?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker