Bezpieczeństwo Ekonomiczne

WEI: Jak Polacy są przygotowani na kryzys lub wystąpienie konfliktu zbrojnego? [RAPORT]

Raport został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Maison & Partners na zlecenie Warsaw Enterprise Instiitute i przy współpracy z Defence 24. Głównym celem było poznanie postaw i opinii Polaków dotyczących potencjalnych sytuacji kryzysowych w kraju, związanych m.in. z koniecznością obrony. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1073 Polaków, ankietowani odpowiadali m.in. jak wygląda ich przygotowanie na wypadek wystąpienia wojny. 

Przygotowanie na wypadek wystąpienia wojny lub sytuacji kryzysowej

Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad połowa Polaków posiada w domu podstawowe przedmioty, tj. świece i zapałki, apteczkę, gotówkę w wysokości min. 1000 zł oraz baterie i powerbanki. Zdecydowanie najmniej osób posiada agregat prądotwórczy oraz CB-radio. 4% Polaków deklaruje posiadanie broni palnej. Badanie wykazało, że lepsze przygotowanie do ewentualnych sytuacji kryzysowych deklarują mężczyźni.

WEI

Zobacz także: WEI: 66% Polaków deklaruje gotowość do obrony kraju!

Plecak przeżycia i zapasy żywności

Analiza wykazała, że 69% Polaków nie wie, czym jest plecak przeżycia oraz co powinno się w nim znaleźć. Jego przygotowanie deklaruje jedynie 3% badanych.

Podczas awarii lub sytuacji kryzysowej zasadne jest zgromadzenie zapasów i zabezpieczenie jedzenia na dany okres. Ankietowani odpowiadali na pytanie, jak długo będą w stanie przeżyć tylko ze zgromadzonych w domu zapasów jedzenia. 51% badanych byłoby w stanie przetrwać do tygodnia, z czego 13% do trzech dni, natomiast 10% w granicach 4-6 dni. Przetrwanie okresu 1-2 tygodni deklaruje 20%. Miesiąc lub więcej przetrwałoby 11% ankietowanych. Co ciekawe, to kobiety częściej deklarują gromadzenie zapasów żywności. 

WEI

Jak postępować w sytuacji kryzysowej?

Polacy biorący udział w badaniu najczęściej deklarowali umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej (jedna na cztery osoby przyznaje, że nie byłaby w stanie udzielić pierwszej pomocy). 15% ankietowanych oceniło swoje umiejętności jako duże.

Najgorzej wypadły umiejętności takie jak serwisowanie broni (73% przyznaje, że nie ma takiej umiejętności) oraz umiejętność walki wręcz, w tym znajomość sztuk walki (71%). Umiejętność strzelania w tym posługiwanie się bronią palną w dużym stopniu deklaruje 12%, natomiast w niewielkim stopniu – 26%. 

WEI

Coraz więcej Polaków chce się doszkalać

Często w kryzysowej sytuacji ważne jest zachowanie oraz podjęte kroki zmierzające do zabezpieczenia siebie i bliskich. Według badania najwięcej Polaków wiedziałoby jak się zachować w przypadku odcięcia prądu, gazu oraz wody. Najmniej przyznało, że wie jak postąpić w przypadku wybuchu wojny lub ataku terrorystycznego (50% osób deklaruje, że nie wiedziałoby jak się zachować). W przypadku wystąpienia nalotu bombowego jedynie 12% osób wiedziałoby, jak się zachować, 37% raczej wiedziałoby, jakie podjąć kroki, natomiast 12 zdecydowanie nie wiedziałoby co zrobić.

Pomimo że niewiele osób wiedziałoby jak zachować się w sytuacji kryzysowej, nieco ponad jedna na pięć osób przyznała, że poszukuje informacji na temat obrony powszechnej. Jednocześnie w przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego (kataklizmu, wojny, ataku terrorystycznego) 88% badanych przyznaje, że przestrzegałoby komunikatów ogłaszanych na ulicach przez służby. 81% posiłkowałoby się Internetem, tyle samo na oficjalnych stronach rządowych wojska polskiego. Co ciekawe, 64% osób skłania się ku szukaniu informacji w mediach społecznościowych.

Zobacz także: Dostawcy LNG działają na rzecz zabezpieczenia dostaw gazu do Europy

72% badanych stwierdziło, że niezależnie od płci podczas wojny każdy obywatel powinien być odpowiedzialny za obronność kraju. Istotnie częściej takiej odpowiedzi udzielali mieszkańcy wschodniej części kraju oraz osoby w wieku 55 lat lub więcej. 

Trudno przewidzieć jak rzeczywiście w polskim społeczeństwie wygląda przygotowanie na wypadek wystąpienia wojny. Badanie pokazało konieczność doszkalania Polaków na temat obronności oraz kroków, które należy podjąć w kryzysowej sytuacji.

Most energetyczny Chmielnicki – Rzeszów może zostać poddany renowacji. Czeka nas tańsza energia?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker