Polska

Polska w tyle Europy! Tylko 43% osób ma podstawowe umiejętności cyfrowe

Według danych Eurostatu Polska ma jeden z najgorszych wyników dotyczących digitalizacji społeczeństwa. Cyfrowe umiejętności Polaków, w porównaniu do reszty Europy, są na bardzo niskim poziomie. 

Brakuje nam podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera

Eurostat opublikował dane dotyczące Europejczyków w wieku od 16 do 74 lat. Po przeanalizowaniu średniej dla krajów UE okazało się, że 54% osób ma przynajmniej podstawowe ogólne umiejętności cyfrowe dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu (szukanie informacji w sieci, komunikacja cyfrowa przy użyciu poczty online lub komunikatorów).

W 2021 roku odsetek osób, które dysponowały przynajmniej podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, wyniósł 79% w Holandii i Finlandii, gdzie był najwyższy. Wysoki wynik uzyskali również Irlandczycy (70%). Najniższy wynik odnotowano w przypadku obywateli Rumunii (28%), Bułgarii (31%) i Polski (43%).

Zobacz także: Polska goni zachód. PKB Polski jest coraz bliżej unijnej średniej

Zobacz także: Cyberatak we Włoszech uderzył w kolej i spowodował znaczne opóźnienia

Cele Unii Europejskiej w zakresie digitalizacji Wspólnoty – umiejętności cyfrowe

Wyniki badania wskazują na znaczną asymetrię w państwach UE. Polska ma dobry dostęp do sieci szerokopasmowych, jednak nawet pomimo tego 15% Polaków nigdy nie skorzystało z internetu. Dla porównania, średnia dla krajów UE wynosi ok. 9%. Badanie przeprowadzone przez fundację Digital Poland pokazuje, że 59% Polaków nie wie, jakich nowych umiejętności cyfrowych powinni się uczyć. Starsze osoby de facto nie wiedzą, jakie umiejętności mogą im się przydać w przyszłości. 57% Polaków pozostaje otwartych na nowe technologie. Duży wpływ na postrzeganie digitalizacji w Polsce miała pandemia. Konieczność przestawienia się na tryb home office oraz zdalne zajęcia uwidoczniło wielu osobom konieczność podążania za rozwojem sieci. 11% Polaków uważa natomiast, że nowoczesne technologie są szkodliwe dla zdrowia i kreują sztuczny nierealny świat. 32% obywateli RP przyznaje, że dystansuje się od nowych technologii.

Dekada Cyfrowa jest unijną inicjatywą dotyczącą wizji UE na temat transformacji cyfrowej. Zgodnie z założeniami UE do 2030 roku 80% obywateli UE w wieku 16-74 lata ma mieć przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Pomimo że część Polaków ma niewielkie umiejętności cyfrowe, nie oznacza to całkowitego odrzucenia nowoczesnych technologii. Na podziw zasługuje zaadoptowanie w Polsce metod płatności alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji typu BLIK, z której korzysta w naszym kraju już ponad 10 mln osób.

Dezinformacja w internecie: Polacy nie weryfikują treści w sieci

Polecane artykuły

Back to top button