AmerykiGospodarka

MFW przyznał Kolumbii linię kredytową oraz pochwalił za politykę gospodarczą

W ten piątek elastyczna linia kredytowa (FCL) została przyznana Kolumbii przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Organizacja ta podkreśliła, że Kolumbia prowadzi odpowiednią politykę gospodarczą, dlatego kwalifikuje się do otrzymania FCL. Co warto zaznaczyć, państwo to nie zamierza skorzystać z tych środków, jeśli nie zostanie do tego zmuszone przez na przykład nieoczekiwany wybuch kryzysu gospodarczego. 

Elastyczna linia kredytowa została przyznana Kolumbii przez MFW

Elastyczna linia kredytowa na kwotę 9,8 mld dolarów została przyznana Kolumbii przez MFW. Kraj ten otrzymał ją między innymi ze względu na prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej. Jak możemy wyczytać w oświadczeniu Funduszu:

Kolumbia kwalifikuje się do otrzymania FCL ze względu na bardzo silne podstawy gospodarcze i ramy polityki instytucjonalnej, a także dotychczasowe wdrażanie bardzo silnej polityki gospodarczej oraz zobowiązanie się do jej utrzymania.

Co warto zaznaczyć, Kolumbia zmaga się obecnie z relatywnie szybkim wzrostem cen. Aktualnie inflacja w Kolumbii wynosi 8,53 proc. i jest najwyższa od ponad 5 lat. Jednakże zdaniem MFW kraj ten wdraża odpowiednie rozwiązania mające spowodować, że ta nie utrzyma się na takim poziomie w dłuższym okresie. Państwo to już od kilku miesięcy podnosi stopy procentowe. Obecnie ta główna wynosi 6 proc. Ponadto Kolumbia nie zwiększa wydatków rządowych ani tego nie planuje. 

Zobacz także: Kolumbia usuwa cła nakładane na importowane środki produkcji rolniczej

Inflacja w Kolumbii
Źródło: Trading Economics

FCL ma ułatwić Kolumbii zaciąganie pożyczek

Co warto zaznaczyć przyznana Kolumbii elastyczna linia kredytowa ma głównie charakter zapobiegawczy. Obecnie sytuacja gospodarcza w tym państwie jest relatywnie dobra, ale kraj ten jest narażony na duże ryzyko zewnętrzne. Rosyjska inwazja oraz wdrożenie przez Chiny polityki zero-covid spowodowało, iż sytuacja gospodarcza na całym globie stała się nieprzewidywalna. Przyczyniło się to do tego, że inwestorzy są obecnie raczej nieskłonni pożyczać pieniądze państwom rozwijającym się takim jak Kolumbia. 

Zobacz także: Kolumbijski start-up Ultra Air wykonuje swój pierwszy lot

Jednakże dzięki środkom przyznanym przez MFW, międzynarodowi kredytodawcy będą chętniej użyczać temu państwu pieniądze, gdyż mogą być oni pewni, że jeśli Kolumbia na skutek zewnętrznych czynników wpadnie w kryzys i tak odda pożyczone środki. Jak zaznaczył prezes banku centralnego Leonardo Villar:

Są to zasoby, które sprawiają, że międzynarodowi inwestorzy i międzynarodowi kredytodawcy są skłonni udzielać nam pożyczek, kiedy ich potrzebujemy, ponieważ wiedzą, że mamy zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. 

Ameryka Południowa: Gospodarka Kolumbii rozwija się najszybciej od 115 lat!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker