Motoryzacja

Motoryzacja w Polsce w ostatnich latach rośnie, w Niemczech spada

Motoryzacja w Polsce w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. W przypadku Niemiec było na odwrót – ich produkcja po 2015 roku zaczęła spadać. Sprawie przyjrzeli się analitycy banku PKO BP.

W ciągu ostatnich lat, dostania korelacja tempa  wzrostu PKB w Polsce i Niemczech znacznie spadła. Przed samą pandemią osiągnęła ona nawet ujemne wartości. Oznacza to, że gdy w Niemczech następowało spowolnienie, to polska gospodarka przyspieszała. Przyczyny tego zjawiska postanowili zbadać analitycy banku PKO BP.

Zależność polskiej i niemieckiej gospodarki

Historycznie nasze gospodarki były bardzo mocno związane. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ Niemcy są naszym największym partnerem. Gdy w Niemczech polepszała się sytuacja gospodarcza, składali oni w Polsce więcej zamówień, a więc rosła także gospodarka Polski. Ostatnio nasze gospodarki zaczęły zachowywać się inaczej. Zmiany można zobaczyć m.in. w motoryzacji. Po 2015 roku motoryzacja w Polsce odnotowała dwucyfrowy wzrost produkcji. Jednocześnie w Niemczech znacznie ona spadała, a sama pandemia tylko przyspieszyła ten proces.

Wykres 1. Produkcja w motoryzacji w Polsce i Niemczech.

W latach 2018-2019 dysproporcja między dynamiką PKB w Polsce i Niemczech zwiększyła się ponad historyczny wzorzec.

Zobacz też: Produkcja przemysłowa Niemiec spadła. Za sytuację odpowiada kryzys w branży motoryzacyjnej

Przeciętnie w tym okresie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło 5,1% r/r wobec 1,1% r/r dla Niemiec. Podczas gdy nasza gospodarka rozwiała się znacznie szybciej niż w poprzednich latach, to niemiecka znacznie spowolniła.

Kierunek zmian dynamiki PKB był więc odmienny – trend wzrostowy PKB w Polsce przyspieszał, a trend wzrostowy PKB w Niemczech osłabiał się, przez co silna wcześniej, dodatnia korelacja między wzrostem PKB w Polsce i w Niemczech najpierw wyraźnie osłabła, a w pewnym momencie zmieniła się na ujemną – komentują analitycy PKO BP.

Dopiero pandemia przywykła silną korelację, ale sytuacja zmieniła się już na początku 2021 roku, kiedy polska gospodarka przyspieszyła a niemiecka spowolniła.

Polska motoryzacja w górę, a niemiecka w dół

Co jest powodem tych zmian? Ekonomiści wskazują 4 czynniki. Po pierwsze jest nim zależność Niemiec od chińskiego cyklu kredytowego spowodowana większą rolą produkcji dóbr inwestycyjnych w Niemczech.

Po drugie cykl zaburzyły w Polsce inwestycje zagraniczne. Ostatnie lata były czasem dużego napływu kapitału zza granicy – głównie w obszarze elektromobilnosci.

Po trzecie polski sektor transportowy zaczął dynamiczną ekspansję, co odbyło się kosztem niemieckiej konkurencji. Po czwarte Polska znacznie mocniej od Niemiec korzysta na nearshoringu. Firmy z krajów Europy Zachodniej, po istotnym wzroście kosztów transportu z Azji, zaczęły szukać dostawców w Europie Środkowej, przez co istotny strumień zamówień trafił do Polski. Niskie koszty pracy w Polsce sprawiają, że wiele firm właśnie do nas przenosi swoje zakłady.

Motoryzacja w Grupie Wyszehradzkiej słabnie, w Polsce umacnia się

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker