Energetyka

Mimo wysiłków ekologów, emisje UE nadal rosną

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące emisji sektora energetycznego w UE. Wynika z nich, że emisje UE w 2021 roku w stosunku do roku 2020 urosły.

Emisje UE nadal rosną

W 2021 roku większość obostrzeń związanych z rozporządzeniem się COVID-19 została zniesiona, dlatego gospodarki państw członkowskich UE zaczęły znów rosnąć. Część państw zdążyło już w 2021 roku wrócić do poziomu PKB sprzed kryzysu pandemicznego. Jednym z pierwszych była Polska, która już w połowie 2021 roku odrobiła spadek z 2020 roku.

Gwałtowny wzrost gospodarczy doprowadził do zwiększenia emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych w UE. Główne paliwa to ropa naftowa i produkty naftowe, gaz ziemny, węgiel i torf. Emisje CO2 wzrosły w ujęciu rocznym o 6,3%.

Kraje z silnym przemysłem emitują więcej

To właśnie emisje CO2 pochodzące z sektora energetycznego są głównym czynnikiem napędzającym globalne ocieplenie. Odpowiadają one aż za 75% wszystkich antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych w UE. Obok wzrostu gospodarczego na ich wielkość wpływa kilka czynników. Są to m.in. wielkość populacji, transport czy działalność przemysłowa. Kraje, w których przemysł stanowi ważniejszą część gospodarki, emisje są wyższe. Wiąże się to z faktem relatywnie wysokiej emisyjności w przemyśle. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność za te emisje leży na końcowych konsumentach, którzy zamawiają te towary.

Emisje CO 2 z paliw kopalnych pochodzą z kraju, w którym są one spalane do produkcji energii elektrycznej,  używane w sektorze transportowym, w produkcji stali itp.

Metodologia uderza w eksporterów energii elektrycznej

Co istotne, emisje liczone są tak, że idą na konto państwa w którym powstają, a nie na konto końcowego użytkownika. Na przykład import węgla do produkcji energii elektrycznej prowadzi do wzrostu emisji w kraju importującym. W przeciwieństwie do tego, import energii elektrycznej nie wpływa na emisje kraju importującego, dlatego że są one zgłaszane w kraju eksportującym, w którym wyprodukowano energię elektryczną.

Emisje UE rosną – spadek zanotowano tylko w Portugalii i Finlandii

Jak podaje Eurostat, największy wzrost emisji CO 2 ze zużycia energii zanotowano w Bułgarii. Wzrosły one tam o 18% w ujęciu rocznym. Drugie miejsce zajęła Estonia. Emisje w 2021 roku były w Estonii o 13,1% wyższe niż w 2020 roku. Podium z wynikiem 11,4% zamyka Słowacja. We Włoszech wzrost wyniósł 10,6%.

Na piątym miejscu znalazła się Polska. Emisje CO2 z sektora energetycznego wzrosły nad Wisłą o 8,6%. Emisje UE wzrosły o 6,3%. Wzrosty zanotowano w prawie wszystkich krajach UE. Spadek emisji CO2 zanotowano jedynie w dwóch krajach. Były to: Portugalia (-5,5%) i Finlandia (-1,5%).

Zobacz też: W latach 1971-2009 energetyka jądrowa zapobiegła 1,84 mln zgonów! [BADANIE]

Pushker Kharecha oraz James Hansen to naukowcy, którzy obalili  kilka mitów i potwierdzili tezę, iż odejście od energii atomowej jest w obecnych uwarunkowaniach niczym nieuzasadnione. Zauważają, że w okresie kryzysu energetycznego, jaki mamy teraz, jest to po prostu strzałem sobie w kolano. W latach 1971-2009 energia jądrowa uchroniła średnio ponad 117 tys. zgonów w Niemczech, które teraz od owej energii odchodzą. Na szczęście wiele państw wraca do inwestycji w energetykę jądrową. Elektrownie mają powstać także w Polsce. Ważnym czynnikiem jest także obecna sytuacja z Rosją, ponieważ wzrost cen surowców energetycznych sprawił, że wiele państw znacznie chętniej patrzy w kierunku atomu.

Globalne emisje CO2 nie rosną od 10 lat

Według najnowszych szacunków Global Carbon Projekt globalne emisje CO2 z paliw kopalnych i produkcji cementu wzrosły w 2021 roku o 4,9%, po spadku o 5,4% w 2020 r. Spadek emisji w 2020 roku był skutkiem gospodarczej zapaści spowodowanej pandemią COVID-19 i towarzyszącym jej ograniczeniom.

Według GCP, emisje z paliw kopalnych w 2021 r. osiągnęły 36,4 GtCO2 i były 0,8% poniżej szczytu sprzed pandemii, który wyniósł 36,7 GtCO2. Naukowcy twierdzą, że spodziewali się odbicia w 2021 roku, ale było ono większe od oczekiwań. Mimo że emisje z paliw kopalnych powrócą do rekordowych poziomów, to globalna emisja CO2 pozostanie na praktycznie niezmienionym poziomie od 2010 roku. Dzieje się tak dlatego, że spadają emisje wynikające ze zmiany użytkowania gruntów.

Globalne emisje CO2 od 10 lat już nie rosną [badanie]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker