EuropaGospodarka

Dekarbonizacja Turcji może przynieść państwu 146 mld USD zysku

Jak wynika z raportu opracowanego przez analityków Banku Światowego, dekarbonizacja Turcji przyniesie temu państwa ok. 146 mld dolarów zysku netto do 2040 roku. Jednakże, co warto zaznaczyć, dekarbonizacja nie jest bynajmniej zadaniem łatwym. Turcja, aby obniżyć emisje netto ekwiwalentu dwutlenku węgla do zera do 2053 roku, będzie musiała między innymi zainwestować znaczne środki w transformację sektora energetycznego oraz dokonać modernizacji przemysłu, który obecnie jest zbyt emisyjny. 

Konieczna jest dekarbonizacja Turcji

Skutki globalnego ocieplenia można już bez większych problemów zaobserwować na terenie Turcji. Według oficjalnych danych jedynie w 2021 roku doszło w tym państwie do aż 107 powodzi, 66 pożarów lasów, 16 śnieżyc i 39 osuwisk. Co więcej, tamtejsi politycy zdają sobie sprawę, że należy zacząć podejmować odpowiednie działania mające na celu dekarbonizację Turcji. Wskazuje na to fakt, że państwo to w zeszłorocznym październiku stało się jednym z członków porozumienia paryskiego i zobowiązało się do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2053 roku.

Zobacz także: Nicolas Maduro zawarł umowy z prezydentem Turcji, Algierii i Iranu

Restrukturyzacja tureckiego sektora energetycznego

Z tego powodu analitycy Banku Światowego postanowili przygotować specjalny raport, w którym przeanalizowali oni między innymi to, w jaki sposób, Turcja może osiągnąć wspomniany cel. Otóż ich zdaniem, aby tego dokonać, trzeba przede wszystkim zrestrukturyzować sektor energetyczny, który jest obecnie największym emitentem gazów cieplarniach, co widać na poniższym wykresie. 

Dekarbonizacja Turcji i jej przebieg
Źródło: Bank Światowy, CCDR Türkiye

Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie wynika, że w 2022 roku miks energetyczny Turcji nadal w dużej mierze opierał się na węglu i gazie. Jednakże, jeżeli państwo to przyjmie strategie Banku Światowego opartą na odporności i zerowej emisji netto (RNZP), to w 2040 roku nie tylko kraj ten będzie praktycznie niezależny od paliwa kopalnych, ale również moc systemu elektroenergetycznego będzie dwa razy większa, niż obecnie. Jeżeli zaś o strategię chodzi, to ta zakłada zarówno znaczne inwestycje w źródła energii odnawianej, jak i dywersyfikację miksu energetycznego. Otóż zdaniem analityków Banku Światowego Turcja powinna znacznie rozwinąć energetyką opartą na słońcu i wietrze, ale również dokończyć budowę elektrowni jądrowej oraz stawiać kolejne elektrownie szczytowo-pompowe. 

Zobacz także: Inflacja w Turcji w maju wyniosła 73,5%! Czy turystyka zdoła złagodzić sytuację gospodarczą?

Miks energetyczny Turcji
Źródło: Bank Światowy, CCDR Türkiye

Co warto zaznaczyć nie tylko przyniosłoby to Turcji korzyści ekonomiczne (o czym wspomnę później), ale również uczyniłoby ten kraj bardziej suwerennym. Mająca obecnie miejsce wojna w Ukrainie udowodniła, jak ważne jest to, aby państwo było jak najbardziej suwerenne energetycznie. Ze względu na to, że niektóre kraje w dużym stopniu oparły swój miks energetyczny na rosyjskim gazie, ich mieszkańcy podczas tegorocznej zimy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji (więcej o tym, kto się przygotował na brak rosyjskiego gazu, a kto nie tutaj: Na brak rosyjskiego gazu Polska jest świetnie przygotowana).

Turcji musi przestać marnować energie i zacząć wchłaniać więcej CO2

Jednakże, jak podkreślają analitycy Banku Światowego należy postarać się również o to, aby jak najmniej energii w gospodarce było marnowane. Obecnie ze względu na złą infrastrukturę zarówno transportową, jak i mieszkaniową, efektywność energetyczna jest w tym kraju na relatywnie niskim poziomie. Do tego turecki przemysł jest bardzo emisyjny na tle tego w Unii Europejskiej. Z tego powodu zdaniem analityków należy rozpocząć modernizacji infrastruktury i przemysłu, aby znacznie poprawić efektywność energetyczną. 

Do tego, plan dekarbonizacji Turcji autorstwa ekonomistów Banku Światowego zakłada, że kraj ten z każdym rokiem będzie wchłaniał więcej CO2. Jednakże, aby tak się stało, analizowane państwo powinno rozpocząć działania mające mi.n. na celu zatrzymać nielegalny wyrąb lasów i wylesiania oraz wzmocnić kontrolę nad pożarami lasów. 

Zobacz także: Ile jest aut z LPG w Polsce? Na świecie wyprzedza nas tylko Turcja

Dekarbonizacja Turcji przyniesie państwu znaczne zyski

Co warto zaznaczyć opisane przeze mnie działania będą wymagać znacznych środków (ok. 165 mld dolarów). Jednakże inwestycje te zwrócą się z nawiązką. Otóż dekarbonizacja Turcji przyniesie temu państwu nawet 146 mld USD zysków. Po pierwsze dzięki nim, kraj ten nie poniesie znacznych kosztów związanych z kryzysem żywnościowym i niedoborem wody. Co więcej, Turcja będzie mogła zwiększyć swój udział na rynku eksportowym, zwłaszcza w UE. Otóż coraz więcej mówi się o Europejskim Zielonym Ładzie, którego uchwalenie doprowadzi do wprowadzenia Mechanizmu Dostosowania do Granic Węglowych (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Jeśli system ten zostanie wprowadzony to emisyjne, eksportowe branże tureckie przestaną być konkurencyjne na europejskich rynkach. 

Ponadto odejście od źródeł nieodnawialnych sprawi, że powietrze w Turcji w końcu przestanie być zanieczyszczone. Co warto zaznaczyć w kraju tym każdego roku z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera ponad 30 tys. ludzi. Oznacza to, że na 100 zgonów w tym Turcji aż 8 jest spowodowanych wspomnianymi chorobami (o tym, jak szkodliwe jest zanieczyszczone powietrze pisaliśmy mi.n. tutaj: Zanieczyszczenie powietrza odpowiada za miliony komplikacji porodowych). Co więcej, dzięki dodatkowym inwestycjom powstaną nowe miejsca pracy i tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy, co widać na poniższym wykresie. Szczególnie ważny jest wpływ inwestycji na rynek pracy, gdyż bezrobocie w tym kraju od 2015 roku utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie. 

Wpływ dekarbonizacji Turcji na wzrost gospodarczy i rynek pracy
Źródło: Bank Światowy, CCDR Türkiye

Nearshoring i reorganizacja łańcuchów dostaw – najwięcej ugrać może Turcja

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker