Ameryki

Kanada opracowała system migracyjny, dzięki któremu przyjmie 400 tys. imigrantów w 2022 roku

Kanada korzysta z systemu migracyjnego, aby zminimalizować skutki gospodarcze starzejącego się społeczeństwa. Podział na trzy kategorie pozwala na reakcję na potrzeby rynku pracy. 

System migracyjny Kanady – 400 tys. imigrantów w 2022 roku

Kanada opracowała system podziału typów imigracji. Pomimo że podział ten w teorii jest znany od lat, jego praktyczne zastosowanie ma pomóc państwu regulować przepływ ludności.

Celem migracyjnym Kanady jest bieżące zwiększanie poziomu imigracji w celu wzmocnienia gospodarki. Państwo twierdzi, że kieruje się również zapewnieniem pomocy humanitarnej potrzebującym oraz możliwością połączenia rodzin. Według danych gospodarczych problemem Kanady jest przede wszystkim starzejąca się populacja oraz niski wskaźnik urodzeń. Aktualnie dla państwa wyzwaniem jest zwiększenie podatków, które kraj musi wydać na usługi społeczne, takie jak edukacja i opieka zdrowotna. Kanada jest zmuszona do prowadzenia przejrzystej polityki migracyjnej, która pozwoli na regulowanie rynku pracy.

System imigracyjny Kanady – trzy klasy

Klasy kanadyjskiej imigracji dzielą się na: ekonomiczną, rodzinną oraz uchodźczą.

Klasa ekonomiczna dotyczy osób, które zostały wybrane przez system ze względu na ich zdolność do wnoszenia wkładu w gospodarkę Kanady. Mowa o zaspokajaniu potrzeb rynku poprzez dane kompetencje lub wykształcenie, planowane inwestycje czy zdolność do generowania nowych miejsc pracy. Kandydaci określani są według określonej skali. Kompleksowy system rankingowy (CRS) określa ich „atrakcyjność” rynkową. Osoby, które uzyskają najwyższy wynik, zapraszane są na kolejny etap obejmujący rozmowy. Ten złożony system System Express Entry zarządza trzema programami: Federal Skilled Worker Program (FSWP), Federal Skilled Trades Class (FSTC) i Canadian Experience Class (CEC). Najważniejszy, FSTC to próba dopasowania profilu kandydata do sytuacji rynkowej.

Klasa rodzin pozwala na zaproponowanie przez obywateli Kanady kandydatury bliskiego członka rodziny. W tym aspekcie polityka migracyjna skłania się ku łączeniu rodzin oraz umożliwieniu parom ponownego połączenia się i wspólnego życia w Kanadzie. Imigranci otrzymują status stałego rezydenta na podstawie ich relacji z małżonkiem, partnerem, rodzicem, dziadkiem, dzieckiem lub dalszym krewnym.

Klasa uchodźców obejmuje imigrantów, którzy zyskali status stałego rezydenta ze względu na obawę przed prześladowaniami związanymi z zamieszkaniem w kraju ojczystym. Prześladowania mogą występować na tle rasowym, etnicznym, religijnym czy politycznym. Kategoria ta obejmuje osoby, które ucierpiały wskutek poważnego naruszenia praw człowieka.

Zobacz także: Kanada chce zdobyć przywództwo energetyczne. W planach inwestycje

Co roku rząd federalny wydaje nowy Plan Poziomów Imigracji. Określa on poziom migracji na najbliższe trzy lata. W 2022 roku Kanada chce przyjąć 430 000 nowych stałych mieszkańców, przy czym prawie 60% zaklasyfikowanych w klasie ekonomicznej.

Zobacz także: Kolej łącząca Meksyk, USA i Kanadę staje się faktem. Rekordowy koszt

Kanada na tle Grupy Siedmiu

Populacja Kanady wyróżnia się na tle pozostałych państw Grupy Siedmiu (Więcej: Kontrowersje wokół G7. Czy obecnie Grupa Siedmiu jest reprezentatywną organizacją?). Jak zaznacza poniższa tabela, w latach 2016-2021 populacja powiększyła się o 5,2%. W analogicznym okresie liczba ludności Japonii i Włoch skurczyła się odpowiednio o 1,3 i 2%. Co istotne, populacja Kanady rosła nawet w roku pandemii. W 2020 roku populacja tego państwa wzrosła o 0,4%. Dla porównania liczba ludzi żyjących na terenie USA wzrosła od 1 lipca 2020 roku do 1 lipca 2021 roku o jedynie 0,1%.

Analitycy kanadyjskiego urzędu statystycznego wskazują, że wzrost wynika z polityki migracyjnej. Prawie 80% z 1,8 mln wzrostu ludności w latach od 2016 do 2021 jest zasługą stałych lub tymczasowych rezydentów.

Pozostała część to zasługa przyrostu naturalnego. Pomimo że wskaźnik ten spadł w ostatnich latach do najniższego poziomu w historii badań, w kolejnych latach ma odgrywać ważną rolę w zwiększaniu populacji Kanady. Według szacunków tamtejszych statystyków w ciągu najbliższych 50 lat nie osiągnie on wartości ujemnych. Dzięki wdrożonej polityce migracyjnej Kanada minimalizuje skutki związane ze starzejącym się społeczeństwem. Według ekspertów duże znaczenie ma również poziom wyszczepienia społeczeństwa, który w państwie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.

Kanada chce na bieżąco reagować na niedobory siły roboczej oraz zapotrzebowanie na rynku. System migracyjny otwiera się nie tylko na wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale również osoby poszukujące pracy fizycznej.

Młodzi Kanadyjczycy nie mogą kupić domów, bo już nikt nie chce ich budować

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker