Europa

Ceny mieszkań w Europie rosną. Jak wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Czy wzrost cen mieszkań jest duży? Jak bardzo rosną koszty wynajmu mieszkania w Polsce? Nowe dane Eurostatu pozwalają porównać wzrost cen w Polsce na tle innych państw UE.

Jak bardzo urosły w ostatnich latach ceny mieszkań w Europie? Czy na tle innych państw Polska wypada źle? Na te pytania można odpowiedzieć dzięki najnowszym danym Eurostatu. Statystyki jasno pokazują, że w naszym kraju wcale nie jest tak źle, jak może sugerować wiele osób.

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) ponownie opublikował dane dotyczące wzrostu cen w UE. Tym razem możemy przyjrzeć się temu jak kształtują się koszt najmu i ceny mieszkań w Europie.

Ceny mieszkań w Europie — gdzie rosną najszybciej?

Skala wzrostu cen mieszkań w Europie była bardzo zróżnicowana. Są kraje, gdzie ceny mieszkań są ponad dwukrotnie wyższe niż w 2010 roku. Z drugiej strony w niektórych państwach są one poniżej poziomu sprzed 12 lat. Ogólnie rzecz biorąc ceny mieszkań wzrosły aż w 24 państwach członkowskich UE. Spadek dotyczył jedynie 3 państw.

Największy wzrost cen mieszkań odnotowano w Estonii. Względem 2010 roku ceny w I kwartale 2022 roku były w tym małym kraju aż o 174% wyższe. Drugie miejsce zajęły Węgry, gdzie wzrost cen mieszkań wyniósł w ciągu ostatnich 12 lat aż 152%. Podium zamyka Luksemburg, gdzie ceny mieszkań są o 131% wyższe niż w 2010 roku. W UE są jeszcze 3 kraje, w których mieszkania są ponad 2-krotnie droższe. Są to Czechy, Łotwa i Litwa. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że spośród 6 państw o najwyższym wzroście cen mieszkań w UE, aż 5 państw pochodzi zza dawnej Żelaznej Kurtyny. Wiązać się to może np. z wyższym rozwojem gospodarczym i co za tym idzie, szybszym wzrostem siły nabywczej obywateli.

Zobacz też: W latach 2009-15 ceny mieszkań w Polsce urosły o 5%. Po 2015 roku o… 60%

Tezę tę może potwierdzać fakt, że państwa o spadku cen mieszkań, to te same, które mierzą się z największymi problemami gospodarczymi. Największy spadek cen mieszkań odnotowano w Grecji. Ceny są tam o 23% niższe niż w 2010 roku. Eurostat zwraca przy tym uwagę, że dane dla Grecji pochodzą z 2021 roku (a nie I kwartału 2022 jak w przypadku innych państw). Drugie miejsce ze spadkiem o 10% zajęły Włochy. Trzecie miejsce przypadło Cyprowi, gdzie mieszkania staniały o 8%. Jednocyfrowy wzrost zanotowano za to w Hiszpanii. Kraje te łączy (poza Cyprem) fakt, że są unijnymi liderami pod względem stopy bezrobocia. To także te kraje najmocniej odczuły skutki kryzysu sprzed dekady. Wiele z nich nadal ma problem z powrotem do poziomu PKB sprzed 2008 roku.

Biorąc pod uwagę wysokość czynszów, to te wzrosły aż w 25 państwach członkowskich UE. Spadki odnotowano jedynie w 2 państwach. Największy wzrost czynszów zanotowano w Estonii, gdzie opłaty za najem wzrosły po 2010 roku aż o 177%. Drugie miejsce przypadło Litwie, gdzie czynsze są o 127% wyższe. W trzeciej w zestawieniu Irlandii wzrost wyniósł 77%. Wysokie wzrosty odnotowano także w Polsce, Austrii i na Węgrzech. Spadki odnotowano jedynie w Grecji (-25%) i na Cyprze (-1%).

Wykres 1. Wzrost czynszów i ceny mieszkań w Europie w latach 2010 – 2022 (%)

Eurostat

Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej od czynszów

Co warte zauważenia, ceny mieszkań rosną w UE znacznie szybciej od cen czynszów. Najem drożał szybciej jedynie w kilku notowanych państwach. Czynsze są na poziomie UE jedynie o 1,4% droższe niż rok temu. Ceny mieszkań wzrosły w ciągu roku aż o 10,5%. Powodem bardziej dynamicznego wzrostu cen mieszkań były m.in. niskie stopy procentowe. Zachęcały one mieszkańców Europy do zaciągania kredytów na kupno swojego mieszkania. Większe zainteresowanie mieszkaniami skutkowało spadkiem cen najmu. Wzrost stóp procentowych będzie w najbliższych miesiącach chłodził rynek nieruchomości w UE.

Wykres 2. Wzrost czynszów i ceny mieszkań w UE w latach 2010 – 2022 (2010 = 100)

Unsplash

Realne ceny w Warszawie spadają

Wzrost nominalnych cen nie oznacza, że są one realnie wyższe. Dzięki stworzonym przez ekonomistów The Economist narzędziu możemy porównać realne ceny mieszkań w różnych miastach na świecie. Z udostępnionych danych wynika, że obecnie (uwaga: najnowsze dane pochodzą z 2020 roku) ceny mieszkań są w Warszawie o 23% niższe niż w 3 kw. 2007 roku, kiedy osiągnęły one szczyt. Wtedy to globalna koniunktura uległa pogorszeniu, a razem z nią spadły ceny mieszkań w Warszawie.

Mocno spadły także ceny w takich miastach jak Mediolan, Moskwa, Ateny, Barcelona czy Madryt. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jest to w dużym stopniu efekt pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Rosji, Grecji, Włoszech czy Hiszpanii. W Polsce sytuacja gospodarcza po 2007 roku jest nieporównywalnie lepsza.

Zobacz tez: Dlaczego ceny mieszkań w Polsce rosną? Te wykresy wszystko tłumaczą

W wielu europejskich stolicach ceny znacznie wzrosły. Na przykład w Londynie są o 27% wyższe niż w 3 kw. 2007 roku. Jeszcze większy wzrost zanotowano w Amsterdamie, gdzie ceny wzrosły o 28%. W Sztokholmie wzrost wyniósł 35%. Mieszkańcy Zurychu za mieszkania muszą płacić o 52% więcej. W Oslo wzrost wyniósł aż 58%. Największy wzrost wśród notowanych europejskich stolic nastąpił w Berlinie. Mieszkania w stolicy Niemiec podrożały aż o 87%!

Wykres 3. Realne ceny mieszkań w Warszawie w latach 2006-2020

Realne ceny mieszkań w Europie i na świecie
Economist

Czy ceny spadną?

Czy ceny mieszkań w Polsce i Europie zaczną w końcu spadać? Eksperci wskazują, że może nastąpić to już niedługo. Ekspert rynku nieruchomości Tomasz Narkun przeanalizował ostatnio historyczne ceny mieszkań w OECD i USA. Wyniki analizy sugerują, że niedługo ceny mieszkań w Polsce mogą spaść. Możliwe, że jest to nawet kwestia najbliższych miesięcy (więcej w artykule: Kiedy spadną ceny mieszkań? Możliwe, że to kwestia najbliższych miesięcy). Jak wynika z analizy Expandera i Reintier.io, ceny mieszkań w Polsce nadal rosną w ujęciu rocznym. Co jednak istotne, w niektórych polskich miastach ceny w maju 2021 roku były niższe niż miesiąc wcześniej. Największy spadek odnotowano w Katowicach, gdzie ceny mieszkań spadły o 3% m/m.

Ceny mieszkań w polskich miastach zaczynają spadać

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker