Polska

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu z PKN ORLEN

99,99 proc. Akcjonariuszy PGNiG wyraziło zgodę na połączenie z Grupą ORLEN. Kończy to proces pozyskiwania zgód korporacyjnych i otwiera drogę do ostatniego kroku finalizującego fuzję, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie PGNiG z PKN ORLEN będzie realizowane według przyjętej strategii. 

Zgoda wydana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło 81,85% obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy ORLEN.

Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG SA (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami.

Jak podaje ORLEN, połączenie spółek umożliwi optymalizację i integrację własnego wydobycia węglowodorów na rynkach, na których spółki już dzisiaj są obecne, w szczególności na norweskim, ale też m.in. kanadyjskim i pakistańskim oraz polskim. Możliwe będzie także skoordynowanie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, w tym dalsze różnicowanie portfela dostaw LNG.

Zobacz także: Strategia środowiskowa Orlen: w planach stacje tankowania wodoru w kolejnych polskich miastach

Dzięki fuzji możliwe będzie zwiększenie skali wykorzystania potencjału PGNiG w zakresie realizacji projektów poszukiwawczych (w odniesieniu do badań geologicznych i wierceń).

Połączenie PGNiG z PKN ORLEN

Fuzja oznacza także korzyści dla klientów. Możliwe będzie stworzenie szerokiego wachlarza produktów oraz zintegrowanie kanałów komunikacji i dystrybucji, co pozwoli przygotować atrakcyjniejszą i bardziej kompleksową ofertę produktową dla ok. 100 milionów klientów w Europie, obejmującą energię elektryczną, gaz, ciepło, usługi energetyczne, ubezpieczenia, paliwa konwencjonalne, niskoemisyjne i alternatywne.

Zobacz także: Pierwsze stacje LOTOSU już w sieci ORLEN

Proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG jest prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG mają zyskać nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie.

Strategia środowiskowa Orlen: w planach stacje tankowania wodoru w kolejnych polskich miastach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker