Polska

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu z PKN ORLEN

99,99 proc. Akcjonariuszy PGNiG wyraziło zgodę na połączenie z Grupą ORLEN. Kończy to proces pozyskiwania zgód korporacyjnych i otwiera drogę do ostatniego kroku finalizującego fuzję, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie PGNiG z PKN ORLEN będzie realizowane według przyjętej strategii. 

Zgoda wydana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło 81,85% obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy ORLEN.

Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG SA (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami.

Jak podaje ORLEN, połączenie spółek umożliwi optymalizację i integrację własnego wydobycia węglowodorów na rynkach, na których spółki już dzisiaj są obecne, w szczególności na norweskim, ale też m.in. kanadyjskim i pakistańskim oraz polskim. Możliwe będzie także skoordynowanie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, w tym dalsze różnicowanie portfela dostaw LNG.

Zobacz także: Strategia środowiskowa Orlen: w planach stacje tankowania wodoru w kolejnych polskich miastach

Dzięki fuzji możliwe będzie zwiększenie skali wykorzystania potencjału PGNiG w zakresie realizacji projektów poszukiwawczych (w odniesieniu do badań geologicznych i wierceń).

Połączenie PGNiG z PKN ORLEN

Fuzja oznacza także korzyści dla klientów. Możliwe będzie stworzenie szerokiego wachlarza produktów oraz zintegrowanie kanałów komunikacji i dystrybucji, co pozwoli przygotować atrakcyjniejszą i bardziej kompleksową ofertę produktową dla ok. 100 milionów klientów w Europie, obejmującą energię elektryczną, gaz, ciepło, usługi energetyczne, ubezpieczenia, paliwa konwencjonalne, niskoemisyjne i alternatywne.

Zobacz także: Pierwsze stacje LOTOSU już w sieci ORLEN

Proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG jest prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG mają zyskać nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie.

Strategia środowiskowa Orlen: w planach stacje tankowania wodoru w kolejnych polskich miastach

Polecane artykuły

Back to top button