Polska

Przedsiębiorcy przekonani, że inflacja będzie dalej rosła w 2023 r.

Z badania MIK wynika, że 8 na 10 przedsiębiorców spodziewa się, że inflacja wzrośnie w 2023 r.

Kumulacja szoków w ostatnim czasie, jak choćby pandemia, inflacja, ceny energii i wojna na Ukrainie, sprawiła, że w społeczeństwie coraz mocniej przeważają negatywne nastroje dotyczące przyszłości gospodarczej. Nie inaczej jest wśród przedsiębiorców. Z badania MIK przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika, że aż 80 proc. polskich przedsiębiorców zakłada, że inflacja będzie dalej rosła w 2023 r.  Przedsiębiorcy negatywnie postrzegają rozpoczynający się rok także w innych obszarach.

Zdaniem przedsiębiorców inflacja będzie dalej rosła w 2023 r.

W najnowszym badaniu Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) PIE i BGK zapytały przedsiębiorców o opinie co do kształtowania się zjawisk społeczno-gospodarczych w 2023 r. Wyniki badania przedstawione w Tygodniku Gospodarczym nr 2/2023 wskazują, że 8 na 10 przedsiębiorców spodziewa się, że inflacja będzie dalej rosła! Co ciekawe, zdecydowanie ze stwierdzeniem, że inflacja wzrośnie, zgodziło się aż 51 proc. badanych, a 29 proc. raczej się zgodziło. Odmiennego zdania było jedynie 13 proc. przedsiębiorców. 

To nastroje zdecydowanie gorsze od tych, które wykazują analitycy, wśród których dominuje jednak przekonanie, że inflacja w 2023 r. nieznacznie spadnie. Być może tak duży odsetek odpowiedzi wynika z nieprawidłowego zrozumienia sformułowania „inflacja wzrośnie” przez niektórych przedsiębiorców, jednak to nadal wskazuje na negatywne nastroje.

Zobacz też: Wolt Polska oferuje szybkie dostawy polskim przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy przekonani o wzroście cen nośników energii

Jeszcze większy odsetek przedsiębiorców (89 proc.) uważa, że wzrosną ceny nośników energii. Podobnie jak w przypadku wzrostu inflacji, zdecydowanie przekonanych o tym było 51 proc. badanych, a raczej zgadzało się z takim stwierdzeniem 36 proc. respondentów. Tu również przedsiębiorcy wykazują odmienne zdanie od analityków, którzy spodziewają się nieznacznych spadków cen.

Większość przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu stóp procentowych

Choć o dalszym wzroście stóp procentowych przedsiębiorcy nie są już tak silnie przekonani, to jednak nadal 64 proc. z nich przewiduje, że RPP dalej będzie je podnosić. Co warto zaznaczyć, 15 proc. nie ma zdania. Nie wskazuje to bynajmniej na wysokie zaufanie do NBP, który w swojej aktualnej polityce komunikacyjnej mówi o utrzymaniu stóp na aktualnym poziomie.

Niemal identycznie przedstawia się rozkład odpowiedzi w przypadku pytania o wzrost bezrobocia, z tą różnicą, że bez zdania jest 14 proc. badanych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie od czerwca 2022 r. Od września do listopada wynosiła ona 5,1 proc., by nieznacznie wzrosnąć w grudniu do 5,2 proc. (Zobacz więcej: Bezrobocie w Polsce. W miastach brakuje pracowników)

Choć, jak wskazują analitycy PIE, liczba ofert pracy w urzędach pracy spadła w ostatnim czasie, eksperci nie spodziewają się wzrostu bezrobocia w najbliższym czasie. Z wcześniejszego badania MIK wynika, że 75 proc. przedsiębiorców nie zamierza redukować zatrudnienia, jednak pracownicy nie mają co liczyć na podwyżki. Mniej niż 1/3 przedsiębiorców planuje podnieść pensję swoim pracownikom w 2023 r.

Zobacz więcej: Większość przedsiębiorców nie da podwyżek. Plany polskich firm na 2023 r.

Największa niepewność dotyczy zakończenia wojny na Ukrainie. 34 proc. przedsiębiorców nie wie, czy wojna dobiegnie końca w 2023 r.

Przekonanie, że inflacja będzie dalej rosła w 2023 r. to wynik niepewności

Analitycy PIE zwracają uwagę, że wojna na Ukrainie wpływa nie tylko na kondycję gospodarczą Polski, ale także na nastroje obywateli. Zapewne nie jest to jedynie efekt wojny, ale szeregu trudnych wyzwań, które pojawiają się w ostatnim czasie. Najpierw pandemia COVID-19, a obecnie kryzys inflacyjny i energetyczny nie tylko uderzają Polaków po kieszeni, ale także kształtują negatywny obraz przyszłości. 

Podobnie dzieje się wśród przedsiębiorców. Z badania MIK wynika, że przedsiębiorcy są w coraz gorszych nastrojach. Wskazuje na to spadek MIK poniżej poziomu neutralnego (100) w ostatnich sześciu miesiącach. Najniższy był w listopadzie (89,7), a w ostatnich dwóch miesiącach wzrósł do 94,4 w grudniu i 97,4 w styczniu. Przedsiębiorcy zmagali się z szeregiem problemów w poprzednim roku, głównie były to: wzrost kosztów, wzrost ryzyka prowadzonej działalności, problemy w łańcuchach dostaw czy spadek popytu na produkty. Te wyzwania i wysoka niepewność wpływają więc w oczywisty sposób także na przewidywania dotyczące 2023 r.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) to wskaźnik stworzony przez PIE i BGK badający koniunkturę polskich przedsiębiorstw. Badanie jest przeprowadzane na początku każdego miesiąca na reprezentatywnej próbie 500 firm, metodą CATI.

Polskie przedsiębiorstwa zmagały się z ogromem problemów w 2022 r.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker