Polska

Najzdrowszym miastem w Polsce jest…Warszawa. Gdzie żyje się najlepiej?

Najlepsze miasto do życia w Polsce? Stolica jest najzdrowszym

Aby odpowiedzieć na pytanie, które miasto do życia w Polsce jest najlepsze, warto przeanalizować Indeks Zdrowych Miast. Jest on zbiorem poszczególnych wskaźników badających, jak władze miast na prawach powiatu dbają o dobrostan mieszkańców. 

Najlepsze miasto do życia w Polsce? Stolica jest najzdrowszym

Według Indeksu Zdrowych Miast, który został opracowany przez SGH, Grupę LUX MED oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) najlepszym miastem do życia w Polsce może być stolica. Warszawa zyskała najwyższą notę w kategoriach, które dotyczą sposobów dbania o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem. Jak podają autorzy badania, Warszawa wprowadziła aż 359 programów polityki zdrowotnej. Dla porównania, średnia dla innych miast objętych analizą wyniosła 42.

W rankingu uwzględniono 66 miast, z których najlepsze warunki do zdrowego życia oferują również Opole i Chorzów. Ponadto w pierwszej dziesiątce najzdrowszych miast wskazano także Gdańsk, Rzeszów, Koszalin, Białystok, Gdynię, Sopot i Poznań.

Zobacz także: Mikrofirmy dominują w branży IT. Powód? Wyższe zarobki i większa elastyczność

Które miasto najwięcej wydaje na zdrowie?

Najwięcej środków na zdrowie przeznaczanych jest przez władze Opola i Chorzowa. Sopot wyróżniono natomiast w kategorii dotyczącej aktywności fizycznej. W mieście na 100 tys. ludzi przypada tam prawie 189 obiektów. Średnia dla miast Polski wynosi 19,7.

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektorka ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powiedziała o indeksie:

Tworząc Indeks Zdrowych Miast, posługiwaliśmy się metodą badania z wykorzystaniem wag grupowych, oszacowanych z pomocą eksperckiej metody analizy hierarchicznej. Dzięki niej określiliśmy na zasadzie porównywania parami wskaźników, które z nich są ważniejsze i w jakim stopniu. (…) Skupiliśmy się na miastach na prawach powiatu, aby móc porównać jednostki samorządu terytorialnego, które mają podobne zadania i funkcje.

Zobacz także: Shopee opuszcza całą Europę! Polska była ostatnim rynkiem

Oprócz głównego zestawienia wyłoniono również liderów mniejszych rankingów, które dotyczyły ważnych z perspektywy jednostki warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. W kategorii „zdrowie” (zakres działań zwiększających dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz działań z obszaru zdrowia publicznego, na które miasta na prawach powiatu mają wpływ) zwyciężyło Opole, w kategorii „ludność” (sytuacja demograficzna) wygrał Rzeszów, usługi komunalne są najlepsze w Rzeszowie, natomiast władze Białegostoku przykładają największą wagę do edukacji w zakresie zdrowia. Gliwice zajęły pierwsze miejsce w kategorii „mieszkalnictwo” (ułatwiony dostęp do lokali mieszkalnych, co wpływa na dobrostan mieszkańców), a w rankingu dotyczącym środowiska (zakres działań ograniczających negatywny wpływ człowieka na środowisko) zwyciężył Sopot. Najlepszą infrastrukturę w kategorii zdrowia ma Nowy Sącz. Jeśli chodzi o przestrzeń (zależność pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym a stanem zdrowotności mieszkańców), najlepszy wskaźnik osiągnęło Świnoujście. Okazuje się również, że Leszno to miasto szczególnie przyjazne rowerzystom, gdyż na 100 km2 przypada tam 186,4 km dróg rowerowych, a średnia z wszystkich miast wynosi 74,1 km.

Indeks Zdrowych Miast ma formę narzędzia, które obrazuje bieżącą sytuację zdrowotną w Polsce. Pokazuje on również podejście władz do kwestii takich jak wspieranie aktywności fizycznej czy edukacji w zakresie zdrowia. Jak podają autorzy, z tej przyczyny przy analizowaniu sytuacji w poszczególnych ośrodkach miejskich zwracano szczególną uwagę na aspekty takie, jak realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie komentuje wyniki:

Ignorowanie kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpujące się zasoby to wyzwania, przed którymi stoją wszyscy, a włodarze miast szczególnie. To człowiek eksploatuje planetę w sposób nieodpowiedzialny i jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na przyrodę i klimat. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Dlatego tak ważne jest, aby nasze miasta były czyste, zdrowe i przyjazne aktywnie żyjącym w nich mieszkańcom.

Jak wskazują autorzy, obecnie ok. 60% populacji w Polsce mieszka w miastach. Z uwagi na postępujący proces urbanizacji ważne jest dostosowanie rozwoju infrastruktury, aby ta sprzyjała dobrostanowi mieszkańców. Co ciekawe, Warszawa, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu syntetycznym, nie zwyciężyła w żadnej z poszczególnych kategorii. Autorzy indeksu planują coroczną aktualizację zestawienia, co pozwoli śledzić postępy władz miast na prawach powiatu w dążeniu do bardziej zrównoważonych miast, gdzie dobrostan mieszkańców odgrywa szczególną rolę.

Bezrobocie w Polsce się uparło i nie zamierza rosnąć. W UE niższe mają tylko Czechy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker