Komentarze I Analizy

Praca z domu średnio pozwala zatrudnionemu zaoszczędzić aż 72 minuty dziennie! [BADANIE]

Co interesujące, zaoszczędzony na dojazdach czas pracownicy przeznaczali głównie na pracę

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 27 krajach*, praca z domu średnio pozwoliła zatrudnionemu dziennie zaoszczędzić aż 72 minuty na dojazdach do miejsca pracy. Przy czym, największą część tak zaoszczędzonego czasu pracownicy przeznaczyli na pracę. Przeciętnie przez prawie 29 minut ze wspomnianych 72 pracownik wykonywał obowiązki zawodowe w swojej głównej bądź dodatkowej pracy. 

Praca z domu znacznie zyskała na popularności

Ze względu na wybuch pandemii praca z domu znacznie zyskała na popularności na całym świecie. Dla przykładu według danych Eurostatu, w 2019 roku w UE zdalnie wykonywało swoje obowiązki zawodowe zaledwie 5,4 proc. osób zatrudnionych. Z kolei już w 2020 roku odsetek ten wyniósł 12,3 proc. Co więcej, praca z domu w wypadku UE zyskiwała na popularności, nawet gdy zagrożenie związane koronawirusem zaczęło powoli ustępować. Otóż w 2021 roku wspomniany odsetek osiągnął już 13,4 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat udział pracujących z domu w populacji zatrudnionych wzrósł aż o niemal 150 proc. 

Zobacz także: Wpływ pracy zdalnej na zdrowie jest niekorzystny

Ile czasu zdalna praca pozwala zaoszczędzić na dojazdach?

Przy czym, jedną z zalet pracy z domu, która częściowo przesądziła o tym, iż mimo upływu czasu, ta nadal pozostaje relatywnie popularna, jest możliwość zaoszczędzenia jednego z najcenniejszych zasobów — czasu. Osoba pracująca zdalnie nie musi jechać do miejsca pracy, dzięki czemu jest w stanie przeznaczać mniej swojego czasu na dojazdy. A ile jest dokładnie go w stanie w ten sposób zaoszczędzić? To postanowili sprawdzić naukowcy Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls oraz Pablo Zarate!

Ci przeprowadzili badania ankietowe w połowie 2021 roku oraz na początku 2022 roku w aż 27 krajach z całego świat wśród pracowników, którzy ukończyli co najmniej pierwszy etap edukacji. W celu ustalenia odpowiedzi na interesujące nas pytanie postanowili oni się ich zapytać, ile przeciętnie przed wybuchem pandemii koronawirusa, przeznaczali na przyjazd do pracy oraz powrót z niej. Po zrobieniu tego oraz przeprowadzeniu odpowiednich wyliczeń okazało się, że średnio w analizowanych 27 krajach praca z domu pozwalała dziennie zaoszczędzić zatrudnionemu aż 72 minuty! Przy czym, warto zaznaczyć, że w jednych krajach przyniosła ona pracownikom znacznie większe korzyści niż w innych. W Serbii, Polsce i Stanach Zjednoczonych dzięki niej pracownik mógł dziennie zaoszczędzić „zaledwie” kolejno 51, 54 oraz 55 minut. Z kolei w Indiach, Japonii oraz Chinach dzięki niej pracownik mógł poświęcić odpowiednio o 99, 100 oraz 102 minuty mniej na dojazdy do pracy. 

Zobacz także: Amazon tnie koszty. Część pracowników będzie pracować z domu

Na co pracownicy postanowili przeznaczyć zaoszczędzony czas? Głównie na pracę

Przy czym, badacze sprawdzili również, na co ten zaoszczędzony czas pracownicy postanowili przeznaczyć. Otóż osoby biorące udział w badaniu miały przyporządkować, jaką część zaoszczędzonego czasu przeznaczali na wymienione poniżej czynności: 

  1. Praca w obecnej lub podstawowej pracy;
  2. Praca w drugiej lub nowej pracy dodatkowej;
  3. Opieka nad dziećmi, nauka w domu lub opieka nad innymi krewnymi;
  4. Remonty domu, prace domowe lub zakupy;
  5. Wypoczynek w domu (np. czytanie, oglądanie telewizji i filmów);
  6. Ćwiczenia lub wypoczynek na świeżym powietrzu.

Następnie mając te odpowiedzi, wyznaczyli to, ile przeciętnie zaoszczędzonego czasu przeznaczono na pracę (1+2), wypoczynek (5+6) oraz czynności związane z opieką (3), a o to ich wyniki! 

Jak się okazało stosunkowo, najwięcej zaoszczędzonego czasu pracujący zdalnie poświęcili na pracę. Średnio aż 40 proc. ze wspomnianych 72 minut zostało przeznaczonych na wykonywanie obowiązków zawodowych w głównej bądź dodatkowej pracy. Na drugim miejscu zaś znalazł się odpoczynek. Przez około 23 minuty dziennie (34 proc.), które dzięki pracy z domu pracownik zaoszczędził na dojazdach do pracy, osoba między innymi czytała, oglądała filmy bądź chodziła na spacery. Z kolei najmniej zaoszczędzonego czasu (zaledwie 11 proc.) zostało wykorzystane do zaopiekowania się dziećmi bądź krewnymi. Jeżeli zaś chodzi o Polskę, to jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, wspomniane trzy odsetki wyniosły kolejno 34, 36 oraz 16 proc. 

Ile praca z domu pozwala zaoszczędzić na dojazdach?
Źródło: Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls & Pablo Zarate, „Time Savings When Working from Home”

Zobacz także: Praca zdalna: nakaz włączania kamery obniża efektywność pracowników

Dodatkowo badacze sprawdzili, jak cechy danych osób wpłynęły na to, na co te przeznaczyły zaoszczędzone minuty. Jak się okazało różnice między mężczyznami oraz kobietami w kwestii alokacji czasu były relatywnie niewielkie. Istotnie statystycznie mężczyźni poświęcali jedynie o 2,4 minut więcej na pracę oraz zaledwie o 1,9 minuty więcej na odpoczynek niż kobiety. Co interesujące zmienną, która miała relatywnie największy wpływ na to, jak osoba przeznacza zaoszczędzony czas, było mieszkaniem z dzieckiem, które nie ukończyło 14. roku życia. Otóż panie żyjące z takowym istotnie statystycznie poświęcały aż o 11,4 minut więcej na czynności opiekuńcze w stosunku do kobiet, które nie mieszkają z ani jednym dzieckiem. W wypadku mężczyzny zaś mieszkanie pod jednym dachem z dzieckiem powodowało, że ten średnio na wspomnianą aktywność przeznaczał 9 minut więcej. Przy czym w wypadku obu płci zwiększenie ilości czasu alokowanego na czynności opiekuńcze najprawdopodobniej odbywało się głównie kosztem wypoczynku.

* te kraje to: Australia, Austria, Brazylia, Kanada, Chiny, Egipt, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Włochy Malezja, Niderlandy, Polska, Rosja, Serbia, Singapur, Południowa Korea, Hiszpania, Szwecja, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Ukraina 

Praca zdalna obniża wzrost płac i ich udział w PKB, ale zmniejsza nierówności [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker