GospodarkaPolska

Niewypłacalność firm drastycznie wzrosła. Z drugiej strony liczba likwidacji spadła

Niewypłacalność firm w Polsce znacząco wzrasta. Jednak ciekawy aspektem jest spadek liczby ich likwidacji. Pomagają nowe przepisy

Ostatnie lata dla wielu branży okazały się prawdziwą próbą przetrwania. Niekorzystne warunki makroekonomiczne wstrząsnęły rynkiem w bardzo dotkliwy dla przedsiębiorców sposób. Z tego powodu możemy oglądać wzmożoną niewypłacalność firm. Rząd nawet postanowił ułatwić proces restrukturyzacji, tworząc nowe, uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu z wierzycielem. Trzeba jednak wspomnieć, że samych całkowitych procesów likwidacyjnych firm ubywa i w 2022 r. było ich mniej niż w poprzednim roku.

Niewypłacalność firm w Polsce na przestrzeni lat

Obecna sytuacja w Polsce jest szczególnie trudna pod względem prowadzenia działalności gospodarczej. Najpierw pandemia COVID oraz lockdowny, następnie szoki, zerwanie łańcuchów dostaw oraz manipulacje na rynkach surowców. Obecnie dotkliwy jest również wzrost cen energii elektrycznej, co przekłada się na ceny, a co za tym idzie popyt. Wiele firm nie wytrzymało presji rynkowej i ogłosiło niewypłacalność.

niewypłacalność firm

W ostatnich latach lawinowo wzrasta liczba firm, które doświadczyły niewypłacalności. W 2021 roku był do tej pory rekordowy pod tym względem, a i tak 2022 znacznie przebił tamten wynik. Wcześniej spory wzrost niewypłacalności nasze państwo doświadczyło na początku lat 2000. Apogeum przypadło na rok 2002, w którym aż 1863 firmy ogłosiły swoją niewypłacalność. Najnowszy wynik jest wyższy blisko o 900 firm.

Zobacz także: Jak przyszłość widzi nasz sektor budowlany? – promyki słońca spośród ciemnych chmur

Z drugiej strony w 2022 roku przedsiębiorcy zlikwidowali mniej firm. Z danych raportu Coface wynika, że liczba upadłości likwidacyjnych obniżyła się z 373 do 330. Oznacza to spadek rok do roku o 11,5%. Taki efekt ma być zasługą programów pomocowych państwa oraz tarcz antykryzysowych, które ograniczyły skalę niewypłacalności w trakcie pandemii.

Upadłości likwidacyjne według dostępnych Coface w innych latach kształtowała się następująco: 2016 – 530; 2017 – 537; 2018 – 558; 2019 – 574; 2020 – 507; 2021 – 373; 2022 – 330.

Zwiększa się w Polsce liczba restrukturyzacji

Z drugiej strony bardzo dynamicznie rośnie liczba sądowych restrukturyzacji przedsiębiorstw. W 2021 roku doświadczyliśmy 562 restrukturyzacje takiego typu, w 2022 było to już 699. Daje to wzrost aż o 24,4%. Dodatkowo znacznie wzrasta popularność postępowań o zatwierdzenie układu. Ich liczba w ciągu roku wzrosła o ponad połowę (58,5%). To właśnie one odpowiadają za podniesienie statystyk niewypłacalności firm w Polsce.

Ich popularność wynika z prostoty, jaką oferują. Często wskazuje się, że jest to najmniej skomplikowana procedura z czterech dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych. Chodzi konkretnie o możliwość zawarcia łatwego porozumienia między przedsiębiorcą a jego wierzycielem. Do procesu jest również wykorzystywany doradca restrukturyzacyjny, który ma sprawić, aby cały proces przeszedł bez zbędnych problemów. Uzgadnia on ze stronami nowy plan spłaty zadłużenia oraz pracuje nad poprawą sprawności firmy. Dzięki temu sąd ma za zadanie jedynie zatwierdzić porozumienie oraz kontrolować jego zgodność z literą prawa. Jest oczywiście jeden bardzo istotny wymóg prawny. Taki rodzaj restrukturyzacji jest możliwy jedynie, gdy kwota owej restrukturyzacji dotyczy kwoty nieprzekraczającej 15% całości zadłużenia.

Zobacz także: PIE: Większość polskich firm nie inwestuje w rozwój pracowników

Istnieje również proces uproszczonych restrukturyzacji pozasądowych. Najważniejszą różnicą w tym przypadku jest szybsze tempo postępowania oraz ochrona przed wypowiedzeniem umów najmu, dzierżawy lub kredytu. W 2021 roku doświadczyliśmy 1 190 tego typu restrukturyzacji, natomiast w 2022 aż 1729. Pierwsze zmiany tego typu zostały wprowadzone w 2020 roku, aby ułatwić restrukturyzacje przedsiębiorstw w pandemii. Po pierwszych pozytywnych odzewach proces ulepszono i pozostawiono w systemie. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny same Coface twierdzi, że przedsiębiorcy chętniej sięgają po tę ścieżkę, a znaczna ich część nie korzysta potem z drogi sądowej.

Zmiana liczby postępowań o niewypłacalność w 2022

PIE ocenia sytuacje wśród przedsiębiorców następująco:

O małym zagrożeniu falą upadłości świadczą też dane z rynku pracy. W ciągu roku bezrobocie spadło z 5,8 proc. do 5,2 proc., a liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 143 tys. GUS wskazuje również, że zmalała liczba zwolnień grupowych – w 2022 r. dotyczyły one 20,8 tys. pracowników z 341 przedsiębiorstw. Rok wcześniej było to 32,8 tys. osób z 595 zakładów pracy. Gdyby faktycznie doszło do fali upadłości, te statystyki wyglądałyby znacznie gorzej – obserwowalibyśmy wzrost bezrobocia oraz spadek zatrudnienia, a tymczasem w rzeczywistości było odwrotnie.

Nowe firmy w Polsce na przestrzeni lat

Warto również przyjrzeć się zmianom dotyczącym rejestracji nowych podmiotów gospodarczych w naszej gospodarce. Opierając się na danych BNF możemy zauważyć, że dynamiczny wzrost zarejestrowanych podmiotów rozpoczął się od 2003 roku i trwał do 2016, gdzie mimo tego, że utrzymał się na wysokim poziomie, nie poprawił wyniku z 2015 roku. Najbardziej skokowy wzrost nowych firm możemy zaobserwować między 2012 a 2013 rokiem. Dokładniej w 2012 roku było to 244 773, a w 2013 aż 303 459, czyli różnica między tymi latami wyniosła prawie 60 tysięcy.

Zobacz także: Rząd szykuje kolejny bubel? Chodzi o odszkodowania za błędy medyczne

Natomiast rokiem, w którym zarejestrowano najwięcej przedsiębiorstw, był 2018. Wtedy w naszej gospodarce pojawiło się aż 385 117 nowych podmiotów. W późniejszych latach możemy zauważyć spadki, najbardziej w pandemicznym 2020 roku. w którym mimo wszystko zarejestrowało się 320 888 podmiotów. Czyli mniej niż w poszczególnych latach przed 2013 rokiem.

Ostatnie trzy lata cechowały się następującą liczbą otwartych przedsiębiorstw: 2020 – 320 888; 2021 – 359 384; 2022 – 354 286.

Nowe firmy w Polsce

W latach 2002 – 2004 zarejestrowano łącznie 338 404 firm, czyli średnio 112 801 rocznie. W 2005 – 2007 było to 404 215 podmiotów, co rocznie dało 134 789 firm. Natomiast w latach 2008 – 2015 zarejestrowano łącznie 1 943 206, czyli średnio 242 901 firm rocznie. A w latach 2015 – 2022 było to 2 489 773, czyli średnio 355 682 firmy na rok. 

Powszechny niedobór leków w Europie! W niektórych krajach brakuje nawet 600 leków

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker