Europa

Już prawie 7 mln kobiet w UE pracuje w nauce!

Rośnie udział naukowców płci żeńskiej w Unii Europejskiej

W 2021 roku liczba kobiet pracujących w nauce w UE wyniosła niemal 7 mln. Panie coraz częściej wybierają kierunki ścisłe, decydując się na kształcenie w dziedzinach STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Kobiety w nauce w 2023 roku stają się normą, walcząc ze stereotypami. 

Coraz więcej kobiet naukowców w Unii Europejskiej

W 2021 roku w Unii Europejskiej było 6,9 mln kobiet naukowców i inżynierów. To 369 800 więcej niż w 2020 roku. Tym samym obecnie prawie 41% osób zatrudnionych w nauce i inżynierii to kobiety. Jeszcze w 2012 roku kobiety stanowiły zaledwie 33% unijnych naukowców. Zmiany postępują szybko, jednak wciąż panie spotykają się z jawną lub ukrytą dyskryminacją przy wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Jak podaje Eurostat, kobiety były niedostatecznie reprezentowane we wszystkich sektorach objętych statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej w UE. Największą równowagę odnotowano natomiast w sektorze usług, gdzie naukowcy płci żeńskiej odpowiadały za 46%.

Zobacz także: Nowe dane GUS. W styczniu wyrejestrowano ponad 30 tys. firm

W sektorze transportu lotniczego udział kobiet wyniósł 28%, podczas gdy w sektorze wytwórczym stanowiły one zaledwie 21%. Najmniejszy udział odnotowano natomiast w sektorze transportu wodnego (kobiety stanowiły zaledwie 8%), produkcji sprzętu transportowego (12%) oraz pojazdów mechanicznych (13%).

Eurostat

Zobacz także: Amerykańska agencja przygotowuje pozew przeciwko Amazon

Kobiety w nauce 2023 – dominacja Hiszpanii i Polsce

Najwięcej kobiet naukowców obserwuje się na rynkach hiszpańskim i portugalskim. Na uwagę zasługuje również Europa Centralna oraz Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Makroregionu Wschodniego (53%). Sporo pań decyduje się na karierę naukową w Skandynawii.

Co ciekawe, najmniejszy udział naukowców płci żeńskiej obserwuje się w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, a także w fińskim regionie Manner-Suomi i na Węgrzech.

Eurostat

Nieświadoma lub ukryta dyskryminacja ze względu na płeć

Przez wiele lat osobę naukowca utożsamiano z mężczyzną. W ciągu ostatnich dekad temat był powszechnie analizowany, szczególnie w naukach medycznych. Według badania przeprowadzonego jeszcze w 2014 roku, które objęło swoim zasięgiem 66 krajów na całym świecie, istnieją silne korelacje pomiędzy reprezentacją kobiet w nauce a narodowymi stereotypami dotyczącymi płci i nauk ścisłych, tj. powszechnym kojarzeniem tej dziedziny raczej z mężczyznami niż z kobietami. Zjawisko to powszechne jest również w państwach, gdzie kobiety stanowiły mniej więcej połowę absolwentów kierunków ścisłych i zatrudnionych naukowców.

Uta Frith z Royal Society (z brytyjskiej akademii nauk) skomentowała zjawisko nieświadomej dyskryminacji, która wynika m.in. z kodów kulturowych:

Z nieświadomą dyskryminacją mamy do czynienia wtedy, gdy osądzamy i podejmujemy decyzje na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, głęboko zakorzenionych w świadomości wzorców, założeń lub interpretacji, i kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Prawdą jest, że w ostatnich latach kobiety doganiają mężczyzn w kategorii nauk ścisłych. W ostatnich latach zauważono również, że liczba naukowców płci żeńskiej rosła szybciej niż liczba naukowców ogólnie. Podobny trend widoczny był w przypadku pań zajmujących się naukami ścisłymi i inżynierią.

W 2021 roku w całej Unii Europejskiej w sektorze nauki i technologii pracowało 74 mln osób w wieku od 15 do 74 lat, z czego ponad 50% stanowiły kobiety. Sytuacja na rynku zmienia się i coraz więcej kobiet decyduje się na karierę naukową. Według analizy wieku ponad połowa (53,3% lub 9,4 mln) z 17,6 mln młodych ludzi w wieku od 25 do 34 lat pracujących w nauce i technologii w 2021 roku stanowiły kobiety. Co więcej, w ciągu dekady liczba kobiet pracujących w tej dziedzinie wzrosła o 14,8%, co odpowiada +1,2 mln kobiet. Dobry wynik na tym tle obserwuje się w Polsce, zwłaszcza na terenie Polski Centralnej. Jesteśmy również liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych, na tym tle znacząco wyróżniamy się na tle Europy, zwłaszcza Zachodniej. Zgodnie z analizą rynku, w UE zajmujemy pierwsze miejsce w kształceniu pań w dziedzinach STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Polki znacznie częściej wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi, co widać szczególnie na uczelniach wyższych, gdzie rośnie udział studentek na kierunkach dotychczas zdominowanych przez mężczyzn (Więcej: Polska europejskim liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych! oraz Coraz więcej kobiet decyduje się na karierę naukową. Polska z dobrym wynikiem na tle UE).

Wydatki na B+R, czyli jak Chiny zyskują, a UE traci na konkurencyjności

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker