GospodarkaKomentarze I Analizy

Im kraj jest bogatszy, tym nastolatkowie są mniej zadowoleni ze swojego życia [BADANIE]

Jak wynika z badania Roberta Rudolfa oraz Dirka Bethmanna, im dany kraj jest bogatszy, tym zadowolenie z życia nastolatków w nim mieszkających jest mniejsze

Jak wynika z badania Roberta Rudolfa oraz Dirka Bethmanna, im dany kraj jest bogatszy, tym zadowolenie z życia nastolatków w nim żyjących jest mniejsze. Zdaniem naukowców wynika to z tego, iż ze względu między innymi na większą konkurencję wśród uczniów w zamożniejszych państwach, ci muszą się intensywniej oraz dłużej uczyć, co negatywnie wpływa na ich dobrostan psychiczny.  

Nic nie cieszy dorosłych tak jak wysoki PKB per capita!

W życiu pewne są jedynie trzy rzeczy — śmierć, podatki oraz to, że wraz ze wzrostem gospodarczym dochodzi do poprawy warunków życia. Jak wskazują badacze, mieszkańcy rozwiniętych gospodarczo krajów cieszą się lepszymi systemami edukacji, opieki zdrowotnej, większą ilością czasu wolnego oraz wyższym poziomem konsumpcji od ludzi żyjących w biedniejszych państwach. Co więcej, cieszą się oni z tych rzeczy w dosłownym tego słowa znaczeniu. Otóż średnio dorośli mieszkańcy bogatszych krajów odczuwają większą satysfakcję z życia oraz są szczęśliwsi od osób żyjących w mniej zamożnych państwach. Co więcej, opisana tutaj relacja występuję nie tylko między mieszkańcami różnych państwa, ale również między osobami, żyjącymi w tym samym kraju.  

Zobacz także: Mucha tse-tse mocno zaszkodziła afrykańskiej gospodarce. Co więcej, szkodzi jej po dziś dzień!

Z badania Matthewa A. Killingswortha, w którym ten przyjrzał się Amerykanom w wieku produkcyjnym (od 18 do 65 lat), wynika, iż relacja między dochodem a odczuwanym poziomem zadowolenia z życia oraz samopoczuciem emocjonalnym jest niemal liniowa. Oznacza to, że średnio im więcej dany mieszkaniec Stanów Zjednoczonych zarabia, tym jest bardziej zadowolony ze swojego życia oraz szczęśliwszy (znacznie szerzej o tym badaniu piszemy tutaj: Czy za pieniądze można kupić szczęście? Niezależnie od dochodów, odpowiedź brzmi tak!). No dobrze, a jak sytuacja prezentuje się w wypadku młodzieży? Czy ludzie, którzy dopiero będą wchodzić w okres dorosłości, są bardziej zadowoleni ze swojego życia z racji tego, iż przyszło im mieszkać w relatywnie bogatym kraju?

Czy młodzież również cieszy się z wysokiego PKB per capita?

Tej kwestii postanowili przyjrzeć się Robert Rudolf oraz Dirk Bethmann w swoim badaniu zatytułowanym: „The Paradox of Wealthy Nations’ Low Adolescent Life Satisfaction”. W celu udzielenia odpowiedzi na wspomniane pytania postanowili oni skorzystać z danych z badania PISA przeprowadzonego w 2018 roku. Co warto zaznaczyć, w jego ramach sprawdzono nie tylko, jak zdolni są uczniowie z aż 72. państw charakteryzujących wysokim bądź średnim dochodem, ale również jak bardzo zadowoleni są oni ze swojego życia. Otóż badacze grupie liczącej prawie 500 tys. uczniów w wieku 15 lat zadali następujące pytanie: „Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo obecnie jesteś zadowolony z całego swojego życia”. Przy czym ankietowani, odpowiadając na pytanie, mieli wykorzystać 10-stopniową skalę, w wypadku której „0” oznaczało „całkowicie niezadowolony ze swojego życia”, a „10” „całkowicie zadowolony ze swojego życia”. 

Zobacz także: Ogromny wzrost sprzedaży B2B Unilever. Gigant jest zadowolony

Następnie zaś naukowcy pozyskali informacje o PKB per capita wyrażonym w parytecie siły nabywczej 72. państw, które weszły do ich próby. Przy czym zgodnie z powszechnie przyjętą przez badaczy zajmujących się wpływem bogactwa na dobrostan psychiczny zlogarytmowali wartość tak zdefiniowanego bogactwa. Na zaś końcu przeprowadzili odpowiednie wyliczenia, które doprowadziły ich do następujących wniosków.

Im kraj jest bogatszy, tym zadowolenie z życia nastolatków mniejsze!

Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, iż korelacja między zlogarytmowaną wartością PKB per capita a zadowoleniem nastolatków z życia jest ujemna. Przy czym, jak wynika z przygotowanej przez autorów prostej regresji, wraz z podwojeniem PKB per capita dochodzi do istotnego statystycznie spadku średniego zadowolenia z życia osób młodych o 0,295 pkt. Oznacza to, że im kraj jest bogatszy, tym zadowolenie z życia nastolatków w nim mieszkających jest mniejsze. Ponadto, co warto zaznaczyć, opisane tutaj wyniki są odporne zarówno na zmianę specyfikacji modelu, wykorzystanie innych danych, jak i na przykład zmianę podejścia z makro na mikro. 

Zadowolenie z życia nastolatków a PKB per capita
Źródło: Robert Rudolf & Dirk Bethmann, „The Paradox of Wealthy Nations’ Low Adolescent Life Satisfaction”

Zobacz także: Wysoka inteligencja pomoże Ci zostać bogatym, ale nie bardzo bogatym [BADANIE]

No dobrze, a dlaczego wzrost bogactwa w wypadku młodzieży nie przykłada się tak, jak w przypadku dorosłych, na wzrost zadowolenia z życia? No cóż, jak wynika z przeprowadzonych przez badaczy regresji oraz przywołanych przez nich prac naukowych za ten stan rzeczy odpowiada głównie edukacja. Otóż im bogatszy jest dany kraj tym uczniowie w nim ze względu między innymi na większą konkurencję, uczą się znacznie intensywniej oraz dłużej. W na przykład takiej Korei Południowej w 2015 roku 23 proc. uczniów w wieku 15 lat na naukę tygodniowo przeznaczało co najmniej 60 godzin. Dla porównania maksymalny tygodniowy czas pracy w tym kraju wynosi 52 godziny. Jak wskazują badacze taki stan rzeczy, z jednej strony powoduje, iż uczniowie z bardziej zamożnych krajów osiągają lepsze wyniki z testów od swoich kolegów urodzonych w mniej zamożnych państwach. Z drugiej zaś, prowadzi to do tego, że w stosunku do nich ponoszą większe koszty psychiczne, co negatywnie przekłada się na ich zadowolenie z życia. 

Kapitał ludzki: determinant dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker