GospodarkaPolska

Zdrowe starzenie się w Polsce jest praktycznie niemożliwe

Polacy w podeszłym wieku często muszą mierzyć się z samotnością bądź będącą we wręcz opłakanym stanie geriatrią

Zdrowe starzenie się jest w Polsce bardzo utrudnione. Jak wskazuje prof. Violetta Korporowicz — Żmichowska z Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w wywiadzie udzielonym dla naszego portalu (całą rozmowę Czytelnik znajdzie poniżej), Polacy w podeszłym wieku często muszą mierzyć się z samotnością bądź będącą we wręcz opłakanym stanie geriatrią. 

Polskie społeczeństwo się starzeje, ale czy jest to zdrowe starzenie się?

Polskie społeczeństwo podobnie, jak wiele innych się starzeje. Zgodnie z danymi z ostatniego spisu powszechnego, odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) zmniejszył w latach 2011-2021 z 18,7 proc. w 2011 roku do 18,4 proc., a udział osób w wieku produkcyjnym w populacji spadł aż z 64,4 proc. do 59,3 proc. Z kolei emeryci w analizowanym okresie z każdym rokiem stanowili coraz większy odsetek polskiego społeczeństwa. W ciągu zaledwie jednej dekady udział ludności w wieku poprodukcyjnym (dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej) w populacji wzrósł z 16,9 proc. do 22,3 proc., czyli o aż ponad 5 pkt proc.

Zobacz także: Polska jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w UE!

Co więcej, była to jedyna grupa, której wielkość urosła w liczbach absolutnych. Otóż 12 lat temu w naszym kraju żyło ok. 6 512,1 mln emerytów. Z kolei w 2021 roku było ich już 8 480,6 mln, czyli aż o ponad 30 proc. więcej! Co więcej, w następnych dekadach najprawdopodobniej proces starzenia się nadal będzie postępował. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku Polacy mający ponad 65 lat będą stanowić już 31,5 proc. polskiej populacji.

Jednakże, w jakim stopniu starzenie się polskiego społeczeństwa będzie zdrowe. Przy czym, zdrowe starzenie się zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia oznacza:

Proces rozwijający i utrzymujący funkcjonalne zdolności, który powinien sprzyjać zapewnieniu dobrostanu w wieku starszym.

Zdaniem prof. Violetty Korporowicz — Żmichowska wielu osób w podeszłym wieku nie będzie miało okazji zdrowo się zestarzeć ze względu między innymi na polski system ochrony zdrowia.

Zobacz także: Dealz otwiera pierwsze centrum logistyczne w Polsce! W planach podwojenie liczby placówek

Polska geriatria jest w opłakanym stanie

W jego ramach faktycznie przekazuje się stosunkowo największe środki na osoby najstarsze. Choćby w 2021 roku NFZ średnio na mężczyznę w wieku od 80 do 84 lat wydał ok. 6,7 tys. złotych, gdzie przeciętnie na osoby dopiero wchodzące w okres dorosłości (20-24 lata) przeznaczył prawie 6 razy mniej. Z kolei w wypadku osób płci żeńskiej, iloraz ten wyniósł 4,32, co oznacza, że przeciętnie na starsze kobiety NFZ wydawał 4,32 razy więcej, niż te mające od 20 do 24 lat. Jak wskazuje ekspertka, problemem nie są wydatki, a raczej opłakany stan polskiej geriatrii — dziedziny medycyny specjalizującej się w schorzeniach wieku podeszłego.

Mimo tego, że polskie społeczeństwo się starzeje to, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, placówek specjalizujących się w geriatrii nadal jest jak na lekarstwo. Przy czym, warto zaznaczyć, że w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku nadal nie funkcjonował żaden oddział geriatryczny, a w zachodniopomorskim oraz podlaskim działał zaledwie jeden z jedynie kolejno 26 i 17 łóżkami dla pacjentów. Jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, sytuacja prezentuje się nawet jeszcze gorzej. Otóż po pierwsze, jest ich zdecydowanie za mało. Aktualnie geriatria jest drugą najbardziej deficytową specjalizacją w naszym kraju. Mamy jedynie 17 proc. rekomendowanej liczby lekarzy.

Zobacz także: Ilu jest lekarzy w Polsce? Jakich specjalistów brakuje najwięcej?

Co więcej, najprawdopodobniej ten i tak pozostawiający wiele do życzenia stan rzeczy będzie się jeszcze pogarszać. Otóż większość geriatrów w najbliższych latach będzie sama potrzebowała udać się do placówki geriatrycznej, ponieważ obecnie aż 52 proc. aktywnych zawodowo specjalistów z tej dziedziny ma więcej niż 50 lat. Z kolei niewiele wskazuje na to, iż ktoś zastąpi ich miejsca w nadchodzących latach. Otóż polscy lekarze niechętnie decydują się na specjalizację w dziedzinie geriatrii. W latach 2017-2019 w Polsce specjalizację w tej dziedzinie wybrało zaledwie dwóch lekarzy, w 2021 roku na ten moduł kształcenia zdecydowała się tylko jedna osoba. Oznacza to, że wraz z upływem czasu coraz więcej Polaków będzie musiało korzystać z usług coraz mniejszej liczby geriatrów.

Samotność ogromnym problemem, mogącym utrudnić zdrowe starzenie się

Zdrowe starzenie w Polsce może utrudnić również samotność. Jak wskazuje Prof. Violetta Korporowicz — Żmichowska ze względu na problemy zdrowotne to właśnie najstarsi ludzie są najbardziej narażeni na życie w samotności, która to z kolei może jeszcze pogłębić ich problemy zdrowotne. Zgodnie z badaniem na losowej próbie 1000 ankietowanych mających co najmniej 65 lat przeprowadzonym w 2009 roku 17 proc. seniorów zawsze bądź często czuję się osamotnionych. Z tego powodu, ekspertka rekomenduje podjęcie działań mających na celu zapewnić seniorom kontakt z innymi ludźmi.

Zobacz także: Starzejące się społeczeństwo może być powodem podwyższonej inflacji w przyszłości

Przy czym przykładem takiego działania może być rekomendowany przez Unię Metropolii Polskich w raporcie zatytułowanym „Młodsi już nie będziemy” wsparcie rozwoju wolontariatu senioralnego, w ramach którego ludzie starsi mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach środowisk lokalnych. Przy czym, co warto zaznaczyć, jeżeli nie zaradzimy temu problemowi dzisiaj, w przyszłości możemy skończyć tak, jak Japonia, w której to jak informuje ekspertka, rocznie umiera w całkowitej samotności 30 tys. osób.

Rząd nadal utrudnia polskim rodzinom podjęcie pracy, wpychając je tym samym w ubóstwo i izolację

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker