Europa

Komisja Europejska – federalizacja UE ratunkiem przed kryzysem klimatycznym

Gospodarcza wizja Unii Europejskiej jest kreowana przez KE. W oficjalnych dokumentach wspólnoty już możemy znaleźć koncepcje federalizacji

Komisja Europejska jako swoista władza wykonawcza UE ciągle myśli o większej integracji wspólnoty oraz jej przyszłości ekonomicznej. Dlatego powstała gospodarcza wizja Unii Europejskiej, której Komisja wytyczyła drogę. Oczywiście nie mogło obyć się bez ekologii oraz transformacji energetycznej, która wydaje się wręcz priorytetem unijnych władz. W poniższym artykule przyjrzymy się czterem głównym drogom, które chce obrać Komisja Europejska.

  • Unia Europejska powinna wydać 1 080 mld euro na inwestycje w państwach członkowskich, jeżeli chce zachować swoją konkurencyjność.
  • Komisja Europejska sformułowała 4 scenariusze transformacji oraz rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej.
  • W jednym z nich Komisja Europejska bezpośrednio przedstawia, że rozwiązaniem trudności jest federalizacja wspólnoty.

Gospodarcza wizja Unii Europejskiej — szanse i wyzwania

Komisja Europejska na podstawie raportu sporządzonego przez Wspólne Centrum Badawcze pod tytułem Strategic Foresight Report z 2023 roku, przeprowadziła analizę SWOT, czyli szans i zagrożeń dla gospodarczej przyszłości Unii Europejskiej do 2050 roku. Największymi wyzwaniami w okresie 2023-2050 dla UE mają być m.in.: transformacja energetyczna, utrzymanie konkurencyjności, poziomu życia i spójności społeczno-politycznej UE oraz geopolityczne napięcia zagrażające demokracji i światowemu bezpieczeństwu.

Zobacz także: Unia Europejska planuje zamach na wolność słowa w sieci!

Według KE państwa wspólnoty powinny inwestować więcej niż 1 080 mld euro. W innym przypadku nie uda im się dotrzymać kroku pod względem konkurencyjności z innymi dużymi gospodarkami świata. Inwestycje mają również na celu załagodzenie zidentyfikowanych zagrożeń.

Dla Komisji najistotniejszymi mają być wydatki na transformację klimatyczną, a co się z tym wiąże wypełnienie celów zawartych w Zielonym Ładzie, REPowerEU i Net Zero Industrial Act. Aby wypełnić wszystkie postawione zadania, rocznie potrzeba aż 631,5 mld euro ukierunkowanych inwestycji na terenie Unii.

Jak komentują specjaliści PIE:

To ponad trzykrotnie więcej niż obecny budżet UE, wynoszący 186,6 mld EUR na 2023 r., i około 8 proc. łącznego budżetu państw członkowskich i UE. Z tej przyczyny istotną rolę w finansowaniu transformacji będą pełnić środki państw członkowskich i inwestycje prywatne.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, czyli wojnę za wschodnią granicą UE istotnym punktem stało się podniesienie potencjału obronnego państw członkowskich. Według założeń na ten cel ma być przeznaczanych blisko 284 mld euro rocznie.

Innymi wydatkami, przed którymi stoi Unia Europejska to załatanie luki cyfrowej, które ma kosztować 125 mld euro oraz sfinansowanie 10-letniego planu odbudowy Ukrainy po wojnie. Jego koszt ma wynieść około 38,4 mld euro.

wydatki UE
wydatki UE

Gospodarcza wizja Unii Europejskiej — 4 scenariusze rozwoju

Komisja Europejska w celu rozwiązania przytoczonych problemów skonstruowała 4 scenariusze rozwoju Unii Europejskiej, które mają sięgać aż 2050 roku. Wybór którejś z nich zależy od tego jak bardzo państwa członkowie chciałby się zaangażować w kooperacje podczas transformacji energetycznej.

Co ciekawe wraz ze światowymi zmianami gospodarczymi KE chcę zaproponować nowy wskaźnik mierzący rozwój społeczno-gospodarczy państw. Obecnie jest to pilotażowy pomysł polegający na zmodyfikowaniu produktu krajowego brutto o oczekiwaną długość życia, a także o jego poziom.

Zobacz także: Koniec z dziką globalizacją. Unia stawia na bezpieczeństwo dostaw

Przejdźmy do 4 scenariuszy rozwoju:

1. Eko-państwo – ten scenariusz byłby możliwy przy zdecydowaniu się państw członkowskich na szeroką współpracę oraz głębokie zaangażowanie w cały proces transformacji. W tym scenariuszu główną rolę odgrywałyby państwa.

2. Boom zielonych biznesów – przedstawiona opcja polegałaby na zawierzeniu mechanizmom rynkowym w procesie transformacji energetycznej oraz rozwoju zrównoważonych technologii.

3. Globalny eko-świat – w tym scenariusz Unia Europejska doświadcza poważnego kryzysu na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej oraz klimatycznej. Ma być on spowodowany niewystarczającym zaangażowaniem państw członkowskich w proces transformacji, co przyczyni się do zmiany postaw w społeczeństwie.

4. Zazielenienie poprzez kryzys – ten scenariusz zakłada, że jedynym ratunkiem na pogłębiający się wcześniej przytoczony kryzys będzie jeszcze większe pogłębienie integracji, która miałaby doprowadzić do federalizacji całej wspólnoty.

Jak komentują analitycy PIE:

Sprawiedliwa transformacja, aktywna polityka inwestycyjna i fiskalna, demokratyczna partycypacja oraz globalna współpraca mają być odpowiedzią na wyzwania, z którymi, według Komisji, będą musiały zmierzyć się państwa UE.

Krótka historia integracji europejskiej

Warto wziąć pod uwagę, że proces federalizacji Unii Europejskiej, jest już podnoszony w oficjalnych dokumentach organizacji zawierającą wizję jej rozwoju. Cały proces integracji europejskiej miał na celu scementowanie związków między państwami Europy. Na początku poprzez aspekty gospodarcze jak wspólnoty europejskie (EWWiS, EWG itp.), później przeformowanie tej współpracy w jedną organizację i rozszerzenie jej aspektów na swobodny przepływ kapitału, towarów, usług i ludzi. Następnie przez instytucję polityczne jak Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej oraz Rada Europejska (forma trzyizbowego parlamentu/władza ustawodawcza) oraz Komisja Europejska (władza wykonawcza), czy TSUE (władza sądownicza).

Zobacz także: Unia Europejska nie powróci do limitu zadłużenia i deficytu? Wszystko na to wskazuje!

Dalsze integracja zachodziła na płaszczyźnie monetarnej wraz z powstaniem Europejskiego Banku Centralnego oraz wprowadzeniem waluty euro i pozbawieniem państw eurozony możliwości kreowania indywidualnej polityki monetarnej.

Dodatkowo powstał szereg innych instytucji UE tj. europol i frontex, wraz z nieudaną inicjatywą sformowania wspólnych oddziałów szybkiego reagowania. Warto wspomnieć o innych dyrektywach oraz rozporządzeniach, które ujednolicały szereg kwestii we wszystkich państwach członkowskich. Z politologicznego punktu widzenia, Unię Europejską można nazywać jedyną na świecie konfederacją.

Integracja europejska postępuję od zakończenia II Wojny Światowej i ma zamiar dalej postępować. Federalizacja jest już jawnie brana pod uwagę w oficjalnych strategiach rozwoju Unii Europejskiej.

Komisja Europejska chce cyfrowego euro. Jak miałaby wyglądać europejska CBDC?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker